2012. április 29., vasárnap

Az utóbbi időben

többször rajtakaptam magam azon hogy nagyon kemény szavakat használok mások felé, amikor bűnös magatartást kell megítélni. Néha azt is észrevettem hogy még testvéreim közül is rosszallóan néztek rám, azért mert hiányolták belőlem a szeretetet és a szelídséget. pedig éppen az mozgatott és mondatott ki velem olyan dolgokat melyek olykor kellemetlenek a fülnek szívnek. Nem ismerem Kelédi Gézát, de amit az Áhítat mai magyarázatában ír azt nagyon alá tudom húzni. Alább olvasható:

"Pál a galaták evangélium iránti hűtlenségét ostorozza, ami a hamis tanítók ártalmas működésének következménye volt. Vajon miért kellett ilyen keményen írni? Mit követtek el a galaták, ami miatt Pál esztelenséggel vádolja őket? Az biztos, hogy igen komoly veszélyről volt szó. Vannak élethelyzetek, amikor nem lehet és nem szabad "puhának" lenni, mert életről és halálról van szó. Amikor a gyermekünk nem érezi a veszélyt, és fut az úttest felé, viszont én látom a közeledő autót, nincs már idő megbeszélni a helyzetet, viszsza kell rántanom, ha elég közel vagyok hozzá, vagy rákiáltanom, hogy álljon meg, s így megmenthetem. Pál éles szava egy ilyen kiáltás a gyülekezet részére: "Vigyázat, a vesztetekbe rohantok! Valaki nagyon félrevezetett titeket! Józanodjatok már ki, hiszen ti nem így kezdtétek Jézust követni!"

VISZ konferencián voltam a rogériuszi imaházban

ahol ugyancsak az "Internet hatása a gyermekekre" témában tarthattam előadást Balla Annamáriával. Érdekes volt tapasztalni hogy a jelenlévő vasárnap-iskolai tanítók majdnem mind fiatalok voltak. Úgy látszik hogy generációváltás ment végbe ezen a területen. Így a téma is releváns volt a résztvevők számára. Az alábbi képen éppen kérdésekre felelgetünk.


2012. április 24., kedd

A KCA szervezésében

ismét konferenciára került sor a Margitta közelében lévő holland farmon. Azok akik a cigánymisszióban munkát vállaltak, terhet viselnek együtt voltak két nap erejéig, hogy örömeikről és munkájukról beszámoljanak egymásnak és valamennyien az Úr elé álljanak. Ezen az alkalmon én is részt vehettem Szövetségünk képviseletében és amit az Úr a szívemre helyezett meg is osztottam a testvérekkel. Eric Barrett és felesége is közöttünk volt. A lelki szolgálatok nagyobb részét ők végezték. Áldott alkalom volt.

2012. április 20., péntek

Édesapámékat látogattam meg

a Hargitán, ahol már nagy munkában találtam a sógoromat Sándort és az unokaöcsémet Dánielt. A télirevalót vágták ki és aztán ma még a Sándor édesapja és öccse segítettek a fát felvágni...

2012. április 13., péntek

Elfogyott a cérna ?!

Nehéz a kő ha cipeled...
De ha eltalálja füled?
Nem köszönöd meg.

Inkább hagytad volna
a képmutatóra
és nem a két mutatóujjra.

Mégsem hagyott Jézus cserben,
megváltott a kereszten!

Efraim / 2012 április 12

Mostanra rájöttem

hogy "veszélyes" dolog lelki ébredésért és megújulásért imádkozni. Nem mindig úgy történik ahogy mi elképzeljük. A lelki ébredés/megújulás nem egy sima lehelet, hanem erős megrázkódtatás a testnek. Nem kívánatos az óembernek, de áldás a léleknek. Eddig sajnos csak az első felét érzékeltem többnyire.
Hála az Úrnak azonban, hogy a székelyhídi roma gyülekezetben a húsvéti szolgálat nyomán több mint húszan jöttek az Úr Jézushoz. Jó lenne ha minél többen imádkoznának értük...

2012. április 5., csütörtök

Igen jól esett olvasni

az alábbi levelet, melyet Szövetségünk elnöke küldött minden szolgatársának az ünnepek alkalmából. Úgy gondolom hogy más számára is bátorítás lehet, ezért alább közreadom:

„A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét, és reám tekintenek, a kit átszegeztek, és siratják őt, a mint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, a mint keseregnek az elsőszülött után.”  Zakariás 12,1


Kedves szolgatársaim,
Ezekben a küzdelmes időkben, nagy szükségünk van meglátni Őt, akit bűneinkkel általszegeztünk.  Keressük Őt mély alázattal és töredelemmel. Vigasztaljon és erősítsen mindnyájunkat az Úr az Ő kegyelmével.  Jézus Krisztus győzött a bűn és a halál felett.  Az Ő feltámadása bizonyítja, hogy az élet erősebb, mint a halál.  Nem a felhő az állandó, hanem a napsugár. Hirdessük Krisztust a tőle kapott erővel és méltósággal. 

Kívánok mindenkinek áldott ünnepet. A Krisztus feltámadásának ereje legyen valóság mindnyájunk életében.
Szolgatársatok az Úrban,
Simon József 

2012. április 3., kedd

"Ideje van a sírásnak és...

...ideje a jajgatásnak..."(Préd.3:4) Ma délelőtt benn voltam Nagyváradon ahol a Szeretet szerkesztőségébe bevittem a "Jó Pásztor" folyóiratot, majd Simon József testvérrel beszélgettünk és imádkoztunk. Sírtunk és könyörögtünk amikor magunkért és közösségünkért fohászkodtunk, mert meg van írva: "A tornácz és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái, és mondják: Légy kegyelmes, oh Uram, a te népedhez, és ne bocsásd szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtok a pogányok. Miért mondanák a népek között: Hol az ő Istenök?" Jóel 2:17 Az ünnepre is készülve azt kértük, hogy újítson meg minket és közösségünket az Úr! Délután bementem a kórházba beteget látogatni, majd este itthon újra csak ébredésért és megújulásért  könyörögtünk az imaközösségben. Hogy mikor fordítja az Úr örömre a siralmunkat nem tudom, de hogy annak is eljön az ideje, az is biztos!
Meghalt Jézus, de fel is támadt! Eleven emlékre és ünnepre vágyom! És te?

2012. április 1., vasárnap

Magyarkécben volt az elmúlthéten evangelizációs sorozat, ahol hála az Úrnak volt megmozdulás és döntések is születtek. Holnap este kezdődik a tanítványság tanfolyam velük. A mai záró alkalmon a goroszlói fúvószenekar szolgált. Délelőtt itt Érszőllősön délután Kécben, este pedig újból nálunk fújták a kürtöt. A pengetőszenekarunk is szolgált. Igazi ünnep volt, mert úrvacsorai közösségben lehettünk együtt a vendégeinkkel és este még egy megtérő lèlekkel is imàdkozhattam a gyülekezetünkből. Az Úr meghallgatta az imáinkat.

S.D.G.