2009. március 31., kedd

Kedd- Itt a tavasz!

Mostanra tagadhatatlanul megérkezett hozzánk a tavasz. Az alábbi képen látható fát egész nap zsongták a méhek. Igaz hogy én csak délután vettem észre, de csak azért mert már korán reggel elindultam itthonról. Micskei átszállással(Onnan a Tripó testvér autójával mentünk) jutottam Váradra, hogy az elkészült forgalmi engedélyt a hivatalból kivegyem. Mikor odaérkeztünk a hivatal elé, hát kit pillantottam meg...? A 2. Gere fiút(5 fiú van a családban), Zsoltit aki ott téblábolt az épület előtt két rendszámtáblával a kezében. Kérdeztem tőle hogy mi járatban és mondta hogy a testvérbátyját, Szabit aki hozza a hiányzó pénzt az autó(nem rég hozták be az országba) beíratásához. Mire én átvettem a forgalmit, addigra Szabolcs is megérkezett és Tripó testvér is elment ügyet intézni. Úgy egyeztünk hogy mikor végez, akkor csörögni fog, hogy aztán majd vele indulhassak haza. Mondtam hogy én bemegyek a Szövetséghez és ott fogom várni. Addig azonban Szabolcsék azt mondták hogy menjek el hozzájuk őket meglátogatni. Úgy is lett. A délelőttöt(10.00-13.30) tehát a Gere családnál töltöttem. Először a fiúkkal(Szabolcs már házas, Zsolti még vőlegény) beszélgettünk, imádkoztunk, azután a szülőkkel is találkoztam. Hamar elrepült az idő és még a Szövetséghez is el kellett jutnom. Végül Zsolti vitt be a városba és hamarosan indulhattam is haza Tripó testvérrel.
Délután négy körül értem haza, mert Margittán még bementem a boltba egy nyakörvet venni a kutyára, hogy ne tudjon megszökni itthonról(a tyúkok réme).
Ma este először a feleségem ment imádkozni a nőtestvérekkel(Híri Emma testvérnő házánál gyűltek) és addig én voltam itthon a gyerekekkel, fél kilenctől pedig én mentem az imaközösségbe, ahol 9-en könyörögtünk ébredésért, megújulásért és az előttünk álló feladatokért.

Általában engem így várnak haza. Nem csak tárt karokkal, hanem tárt kapukkal is.

Hétfő

Röviddel dél után érkezett meg hozzánk Novák Zsolt Aradról, ahol a múlt hétvégén szolgált. Útban hazafelé erre kanyarodott, mert holnap Marosvásárhelyen(egészségügye miatt) kell legyen és ezért úgy beszéltük meg hogy ezt a plusz napot együtt töltjük. Már korábban, amikor erről megállapodtunk, Jánosnak(Híri) eszébe jutott hogy ha már itt lesz Zsolt akkor nyújtsuk meg a hitmélyítő sorozatot és tartsunk ma este egy evangelizációs estét. Így hát ma este hét órától evangelizációs alkalmunk volt ahová még Szilágypérból és Kéczből is voltak vendégeink. Zsolt a János ev. 5:24-et olvasta fel és ennek alapján volt a felhívás a végén is, hogy aki nem csak hallani akarja az Úr Jézus szavát, hanem hinni is Istenben mert át akar menni a halálból az életbe az jelezze ezt a vágyát. Egy asszony(Sz.R.) jelezte hogy szeretne üdvösséget nyerni. Imádkozni kell érte!
Az alkalom végén még volt egy jó beszélgetésünk a még ott maradt férfi testvérekkel és csak azután jöttünk be vacsorázni. Vacsora előtt azonban még az Úr elé álltunk az én testvéremmel, hogy kegyelmet kérjünk életünkre és szolgálatunkra. Ugyanis annyira gyengének és erőtelennek érez(z)tük magunkat hogy szükségünk volt a mi Urunk megerősítő befedező erejére az előttünk álló szolgálatok miatt is. E miatt is egy kicsit későn(fél 11-kor) mentünk vacsorázni, de még volt mit, mert a gyerekek nem faltak fel mindent, sőt...

2009. március 29., vasárnap

Vasárnap - utolsó idők

Ma délelőtt és délután is itthon voltam, mert a hitmélyítő sorozatnak ma este volt az utolsó alkalma az eszkatológia(végső dolgok) témakörében. Hála az Úrnak azt tapasztaltam hogy a gyülekezet tagjai majdnem 100 százalékban jelen voltak minden este és még kivülről is jöttek érdeklődők, habár ez a sorozat nem nekik szólt. A végső dolgok szemlélésében úgy vettem észre hogy a mi gyülekezetünk inkább az amilenista felfogáshoz áll közelebb. Igaz hogy a történelmi premillenizmus felé is hajlik egyik másik, de a diszpenzációs premillenizmus és a posztmillenizmus szemlélet még eddig nem nyert teret nálunk. Ha csak így címszavakban kérdezgettem vona hogy kinek mi a látása az utolsó időkről, akkor nem igen látnám ennyire világosan hogy ki miként vélekedik, de hát éppen azért kellettek ezek az alkalmak hogy a megmagyarázott fogalmak, igazságok a helyükre kerüljenek mind a közösségi mind a személyes hitéletben. Visszatekintve a sorozatra azt tapasztaltam, annak ellenére hogy általában 60 percesek voltak az előadások, a figyelem nem lankadt és a testvérek örömmel gyarapodtak az ismeretben. Összefoglalva tehát azt mondhatom hogy nekem is áldásos volt mind a készülés mind a szolgálat, megérte Érte, a testvérekért és magamért.
Ezen az estén került sor az ősszel indult pengetőszenekar első szolgálatára. A zenekart tizenéves gyermekeink(az enyéim is, Mirjám, Judit is ott vannak) alkotják. Vannak vagy tizenöten és elég szépre sikeredett a debütálás, mert ifj, Kovács Tibor(ő foglalkozik velük) sok időt szánt rájuk. Vegyen és adjon az Úr még sok ilyen örömöt gyermekeink szolgálatában az ő dicsőségére és a mi javunkra.

Az összejövetel után a gyülekezet vezetőségével visszamaradtunk megbeszélésre, mert a hónap utolsó vasárnapja volt és szerdán(úrvacsorai alkalom előtt mindig) gyülekezeti tanácskozásunk lesz. Fél tizenegykor jöttem haza és a gyermekek már le voltak fektetve. Hála az Úrnak és köszönet a feleségemnek!

2009. március 28., szombat

Szombat- rövid lesz éjszaka

Délelőtt előadáson voltam és csak délután 4-re értünk csak haza, mert Márti még indulás előtt bevásárolt. Grétiék igazán nagy segítség voltak, mert néhány napra levették a gondot a feleségem válláról...
Ma este a hitmélyítő alkalomra(megújulás volt a téma) vendégek is érkeztek. A bagosi fiatalok jöttek el látogatóba és ha itt voltak akkor ők szolgáltak énekekkel és bizonyságtételekkel.A bagosi fiatalok énekelnek...

Holnap(vasárnap) hajnali két órakor hivatalosan is előre kell állítani az órát három órára. A gyülekezet tagjait arra buzdítottam hogy már ma este vigyék előre az órát. Ha valaki elfelejtené, annak reggel nyolc órára kell jönni imaházba...

2009. március 27., péntek

Péntek - Pénz- Gazdaság - Válság

Délelőtt az egyetemen "Az irodalom és az írott sajtó műfajai" volt az előadás címe és Dr.Bényei Péter tartotta. Igen gyakorlatias volt az előadó, mert egy mai újságot(Nébszabadság) ízekre szedtünk. A feleségem ugyancsak tanult egész nap, de ő műszaki pályán van(építőmérnöki), ami eléggé kötött és ott nem szárnyalhat úgy az értelem mint nálunk a bölcsészkaron, mert a számok azok eléggé behatárolják a lehetőségeket...
Ma este a hitmélyítő alkalmon Érszőllősön a fenti témát jártuk körbe a Luk. 16:1-13 alapján. Sajnos a ma esti alkalmat elfelejtettem rögzíteni... Az alkalom végén még visszamaradtam imádkozni Kovács Tiborral. Ezért csak kilenc után jöttem el otthonról.

2009. március 26., csütörtök

Csütörtök- Debrecenben

A tegnap este az összejövetel után a feleségemmel és a kicsivel átjöttünk Debrecenbe, mert Mártinak ma előadása volt az egyetemen. A többi gyermek otthon maradt Grétivel aki a tegnap jött ki hozzánk Margittáról. Egy kicsit most olyan neki mint Mártinak, mintha öt gyermeke lenne, mivel az övé a kicsi is ott van. Ma délben anyósomat elvittem az idegsebészhez, aki modortalanul egyenes volt és tisztán beszélt. Azt mondta hogy csak 20 százalék esély van arra hogy meggyógyul a keze(csuklóból semmire sem képes), mert maradandóan sérültek az idegkötegek... Imádkozni kell érte hogy akár így akár gyógyultan Isten dicsőíttessék benne!
Ma este a gyülekezet mint Krisztus teste, mint Krisztus épülete és mint Krisztus menyasszonya volt a téma a hitmélyítő alkalmon. Kilenc óra körül miután mind a négy gyermek imádkozott értem, indultam vissza Debrecenbe ahová 22.30-kor meg is érkeztem, mert holnap reggel már az egytemen kell lennem...

2009. március 25., szerda

Szerda - Magyarország válságban

Ma délben egy magyarországi autó(Mercedes kisbusz) dudálgatott végig a falunkon. A feleségem éppen jön be és kérdezi hogy:
-Efraim, nem veszünk mi is almát, mert azt árulja az autós ember
-Dehogynem, siess hamar vegyél... -tudtam ugyanis hogy jó minőségű almát árul ez az ember, hétfőn délután Micskén is járt és ott Hubert testvérék is vettek tőle, amiből én is ettem.
Ki is ment a feleségem és vett egy zsákkal ami 10 lejbe került és közben szóba állt az illetővel. Kiderült hogy Karcagról jött és immár nem először járja végig itt a falvakat és már törzsvásálói is vannak. Érdemes idéznem a párbeszédet kettejük között, mert ez egy kicsit rávilágít a magyar társadalom lelki-szellemi állapotára. A lakosság nagy része "semleges világnézetű" értsd (vallását nem gyakorló, ateista stb.) hogy az már maga a szellemi sötétség. Ebben a sötétségben pedig nem csoda, hogy egy Gyurcsány nevezetű romlott erkölcsű, istentelen ember évekig kormányozhatja még nagyobb szellemi nyomorba honfitársainkat. Az Úr legyen irgalmas magyar népünkhöz és adjon leki-szellemi ébredést!
Na tehát a párbeszéd:
...
-Én Karcagról vagyok, tudja maga hogy az hol van?
-Hát hogyne tudnám. debreceni leány vagyok én...
-És maga ide eljött? (olyan csodálkozva kérdezte mintha ő nem itt keresné meg a betevőjét)
-Hát persze, sőt még messzebb is voltam, a Székelyföldön 10 évig és csak nemrég költöztünk ide.
-És maguk miért költöznek annyit ide-oda?
-Azért mert a férjem lelkipásztor és mindig oda megyünk ahova szólít a kötelesség.
-Milyen lelkipásztor a férje, ilyen katolikus?
-Nem, baptista - de itt vége is szakadt a beszélgetésnek, mert a feleségem nem tudta hogy sírjon vagy nevesen(a sírását nem értette volna, kinevetni pedig nem szerette volna szegény honfitársunkat aki ilyen nagy útat kell megtegyen hogy meglegyen a mindennapi). Hiába álltak pontosan az imaházunk előtt, és a feleségem is hangsúlyozottan férjről és nem élettársról(katolikus papnak felesége nem de élettársa még több is szokott lenni..., tisztelet a kivételnek) beszélt mégis katolikust emlegetett és nem viccelt. Tehát abszolút tudatlanság.

Visszaemlékszem a 90-es évek elejére amikor erdélyi honfitársaink járták Magyarország utcáit edényeket és egyéb árucikkeket kínálgatva megvételre hogy valahogy megéljenek. Úgy látszik hogy kezd kiegyenlítődni sőt megfordulni a gazdasági helyzet. Imádkozzunk hogy az Úr késztessen minket(erdélyi hívőket) magyarországi nemzettársaink anyagi és szellemi segítségére. Ahogyan '89 előtt és azután is sok testvér jött és hozott Magyarországról nekünk anyagi és lelki segítséget, úgy(vagy még jobban és többet) kell nekünk is a jövőben(bárcsak ne lenne igazam) segítő kezeket nyújtani feléjük.

Szerda

Kezdem azzal hogy a feleségem már hétfő este megfejtette a rendszámon lévő betük háttérjelentését, amire az egyik kommentelő is gondolt kiegészítve az időponttal. Tehát mit mond a rövid és tömör üzenet a kocsim elején és utóján?

9(este) óra van: Pásztor Indulj Haza!!!


A tegnap este már be is tartottam ezt az utasítást, noha nem az én autómmal mentem Vajára. Gombos Miklós testvér vállalkozott arra hogy a Kéczből kiinduló konvojt vezesse. Ugyanis még a TELEK alkalmával Cserés Attila testvér meghívta a kéczi cigány testvéreket velem együtt egy misszióútra, hogy a Vaján(Mátészalkától nyugatra) elkezdett cigánymisszióba besegítsünk. A kéczi testvéreknek csak egyszer kellett szólni és máris több autóval akartak indulni. Végül sikerült a konvojt 3 autóra csökkenteni, mert tekintettel kellett lenni vendéglátóinkra is akik egy magánháznál szervezik az összejöveteleket és ott ugye nem annyian férünk el mint egy nagy teremben... Délután két óra után indultunk el miután a hangszereket(szintetizátor, dob, gitár stb.) bepakoltuk és magyar idő szerint kevéssel négy óra után érkeztünk meg a vajai cigánytelepre. Mikor megérkeztünk örömmel nyugtáztam magamban hogy csak annyian érkeztünk(15-en) ahányan, mert éppen csak hogy befértünk a már jelenlevők mellé a házba. Nagyon jó alkalmunk volt bizonyságtételekkel(8 személy) énekekkel, igehirdetéssel(a Mt.25:1-13-ból szolgáltam) és szeretetvendégséggel együtt. Végül este 8 körül búcsúztunk el Cserés Attilától, Ocskó Gábortól, Menyustól és a vajai cigányoktól. A cigány testvérek gyorsan bimbózó baráti kapcsolatát elnézve úgy sejtem hogy ennek a találkozónak még lesz folytatása...

2009. március 24., kedd

Kedd - Kécz-Vaja - cigánymisszió

Mivel csak most(23.42-kor) érkeztem haza és eléggé fáradt vagyok, ezért csak mikor az Úr megújítja erõmet(elõreláthatólag holnap), akkor számolok be részletesebben a mai napról...

2009. március 23., hétfő

Hétfő- Hossszúúúúú nap

Reggel fél hétkor már elindultam itthonról, hogy az autót végre átírassam Nagyváradon. Ha valaki végzett már ehhez hasonló műveletsort akkor nagyon jól tudja hogy ez egy egész napot is igénybe vesz, de csak akkor szűkűl egy napra az ügyintézés ha minden rendben van. Olyan, az autóátíratásokat ipari szinten űzőkhöz képest laikusnak számító embernek mint amilyen én is vagyok ez több napba is beletelhet. Ilyen papírok,tanúsítványok, olyan igazolások, befizetések, másolatok, sorszámok beszerzése stb.(másodjára már mindez könnyebb lenne, de elsőre...?) nagyon leszalámizzák az ember idejét, idegét. Hála az Úrnak hogy ezektől megmenekültem. És csak azért mert a Mindenható úgy rendezte hogy a micskei polgármester(Tripó István testvér) is ezen a napon íratta át az autóját. Egy nagy ember(súlyra én kb. 2/3-a vagyok és az adott ügy szempontjából igen fontos kapcsolati tőkéje pedig sokszorosa az enyémnek) mellett pedig nem volt nehéz a lelki békét megőrizni a zörrenők ellenére sem. Így hát együtt mentünk és a két hiányos dosszié napközben szépen kiegészült a "maga módján" pecsétekkel, + ezzel +azzal és kb. délután kettőre kezemben volt az az új rendszám. Micskén azonnal fel is tettem az autóra és már úgy jöttem haza. Margittán az éppen hazafelé stoppoló Gombos fiúk közül Dániel meg sem ismert, mert nem a pásztort nézte hanem a rendszámot. Ezért is közlöm itt a képen az új rendszámot, hogy ha valaki csak ez alapján tud beazonosítani akkor ne legyek számára észrevétlen :) Ne kérdezze senki hogy mit jelentenek a betűk a rendszámtáblán, mert nem kértem hogy ilyen vagy olyan betűkből és számokból álljon, de ha valaki tud egy frappáns mondatot, frázist hozzá akkor azt örömmel venném.

Ma este elkészítettem a szerdától kezdődő hitmélyítő alkalom sorozat plakátját, meghívóját. Ide is beillesztem hogy aki szeretne imádkozni értem és a hallgatókért az célzottan tehesse.

Ha azt mondanád, hogy erről nem tudunk, az, aki a szíveket vizsgálja, beléd lát, és aki lelkedet őrzi, ismer; ő megfizet az embernek cselekedete szerint. Egyél, fiam, mézet, mert jó, és a lépes méz édes az ínyednek. Tudd meg hát, hogy ilyen a bölcsesség a lelkednek: ha megtalálod, van jövendőd, és reménységed nem semmisül meg. Példabeszédek 23:12-14MEGHÍVÓ


Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt a 2009 március 25-29 között szervezett hitmélyítő alkalmakra az érszőllősi baptista imaházba. Az összejövetelek este hét órakor kezdődnek(vasárnap kivételével) ahol Veress Efraim helyi lelkipásztor szolgál a következő témakörökben:


Szerda A család

(Férj-feleség, Szülő-gyermek kapcsolata, személyes életünk)Csütörtök A Gyülekezet

(Krisztus teste, közösségi létünk értelme)Péntek Pénz - Gazdaság – Válság

(társadalmi közegünk)Szombat Megújulás és/vagy Modernizáció

(válaszok változó világunkra)Vasárnap Utolsó idők

(mire számíthatunk?)Érszőllősi Magyar Baptista Gyülekezet

2009. március 22., vasárnap

Vasárnap

Délelőtt itthon szolgáltam a "Menedékvárosok"-ból(4Móz.35:9-34) és elmondtam mindazt, ami számomra is új volt ezekből az igékből. Az alkalmon itt volt Kiss Zoltán lelkipásztor testvéremnek a felesége Jutka is, aki az édesanyjához jött mivel ma kiadták a kórházból és állandóan kell valaki mellette legyen. Lehet imádkozni érte... Délben együtt ebédeltem a családdal(mivel ritka e vasárnapi esemény, igen nagy értékkel bír), ami után a nagyobbak(Mirjám és Judit) zene órára mentek, a kicsik és én lepihentünk. Édesapámmal is váltottam néhány szót akit éppen előttem hívott fel Nagy István(a súlyos égési sérüléseket szenvedett szalárdi lelkipásztor) és mondta hogy most már jobban van.
A ma esti evengelizációs alkalomra Mirjám, Tírza éa Lídia(Ferenczi), a Mirjám barátnője kísértek el. Az evangelizációs sorozat záró alkalmára Szalárdról jött egy szolgáló csoport hogy énekekkel és bizonyságtételekkel gazdagítsák együttlétünket. A Lukács ev. 13. részből hirdettem hogy van pokol, van üdvösség és most még lehet választani a kettő között. Kilenc óra is elmúlt mire haza indultunk. Útközben telefonon egyeztettem Novák Zsolttal a jövő hétfői látogatásáról(Aradról hazafelé bejön hozzánk) és örömmel újságolta hogy ma délelőtt vagy 30-an voltak az istentiszteleten, pedig nem is volt különösebb ünnep. Örömmel hallottam hogy még Homoródszentmártonból is volt vendég(Bedő Juliánna), aki az első bemerítettek között volt még a lelkipásztori szolgálatom elején. Adjon az Úr növekedést a gyergyói közösségnek mind lelkiekben, mind létszámban!!!

A szalárdi szolgálócsoport...A ma esti igehirdető(fotó:Tripó István)


U.i. A tegnapi prédikációt is feltöltöttem, a szombati bejegyzés alatt van a link...

2009. március 21., szombat

Szombat este-Micske

Ennyinél is több vendég volt ennél a háznál..., de mindegyikünknek jutott a jóból.Áldassék az Úr neve!!!

Ma este Pardi Félix testvér hirdette az evangéliumot a Mt. ev. 8. rész 1-5 verse alapján. A felhíváskor egy személy jelezte hogy az Úr Jézust akarja követni. Imádkozni kell érte!

Pardi Félix testvér szolgálata itt letölthető.

Szombat-Szövetségünk munkakongresszusán Kolozsváron

Ionel Tutac a Román Baptista Unió fõtitkára prédikál az ebéd elõtt, mert "nem csak kenyérrel él az ember..."

Az elnök(Gergely István) és a fôtitkár(dr.Kovács József)

A kongresszusi küldöttek egy része

Ôk(Bernard Kenyából és Adrián Nagyváradról) buzdítanak imára...

2009. március 20., péntek

Péntek

Ma este Lajos sógorom volt a vendég igehirdetõ és az alkalom után Tripó Istvánéknál vacsoráztunk.

Itt van a ma esti szolgálat, csak sajnos a sűrítésnél romlott az anyag, de hát az eredeti minőségben nem tudtam volna feltölteni.

2009. március 19., csütörtök

Csütörtök- Micske

Délutánra kész lett az autó és a szerelő szólt hogy mehetek utána. Igen ám de mivel? Mielőtt ezen (össze)törtem volna fejem, már hívott a községi előljáró(Tripó István testvér) hogy megkérdezze, jöjjön-e értem. Mivel az új szolgálati autót még be kell járassa(Octavia, csak 300 km van rajta) ezért elfogadtam a felajánlást és hat óra körül már Micske felé haladtunk. Mirjám és Tirza is velünk jöttek. Hétkor kezdődött az alkalom amelyre a faluból inkább a nők jöttek, de két férfi is megjelent. Zsolt a Lk. 19:10-et olvasta fel és abból hordette az evangéliumot. Az alkalom után a Hubert család vendégei voltunk, ahol ezek után két tányér kocsonyával kevesebb maradt.

Zsolt és a háziasszony záró diskurzusa

Itt van a ma esti prédikáció... , a kedd esti igehirdetés pedig a keddi bejegyzés alatt.

2009. március 18., szerda

Szerda

A tegnap estére ismét Pardi Félix testvér hirdette az igét és a tegnap este voltak a legtöbben az imaházban, kb. 130-an(a magyar gyülekezetnek csak 8 tagja van). Nagyon örültem annak hogy az igehirdetés után amikor a felhívást tettem akkor többen(9-en) felállásukkal jelezték hogy az Úr Jézust akarják követni. Kérem hogy aki csak teheti imádkozzon azért hogy aki elindult a keskeny úton az ne álljon meg. Legközelebb pénteken lesz Kéczben összejövetel...
Ma reggel Micskére indultam, hogy az autót a szerelő gondjaira bízzam. Féltengelyt kell felújítani és kipufogó dobot cserélni rajta, mert olyan hangos volt már hogy az már bántott. Stoppal(hej, régi szép homoródszentmártoni idők... amikor még autóm sem volt) jöttem haza és dél körül már itthon is voltam. Délután pedig aludtam egyet. Nem is tudom hogy mikor esett meg velem utoljára ilyen, de nagyon hasznos volt... Nagyon is meg tudom érteni azt a szolgatársamat aki azt javasolta hogy kelj korán, végezd a munkádat szorgosan, de minden délután aludj legalább egy órát. Ő tudott valamit, amit akkor én még nem... mostanra már én is vallom, csak sajnos nem igen teszem.

Ma este bibliaóra volt itthon és a Mt. 13:24-30,36-43 volt a tanulmány alapja. Az alkalom végén a betegekért is imádkoztunk. Itt Nagy István szalárdi lelkipásztor szolgatársamat is megemlítettem aki vasárnap este szenvedett súlyos balesetet(kazánrobbanás). Jobb lábának 90 százaléka, bal lábának 60 százaléka égett meg. Jelenleg a nagyváradi kórházban van és nagy(nem csak a neve az) fájdalmai vannak. Imádkoztunk a feleségéért és a gyermekeiért(öt van és jön a hatodik..) is akiket szintén eléggé megviselt ez a próbatétel, hogy az Úr adjon nekik erőt és biztást. Aki szereti az Urat és tiszteli az Ő szolgáit az imádkozzon értük!!!

2009. március 17., kedd

Kedd - Bethesda tavánál

Csak most(fél 12-kor) érkeztem haza, ezért a beszámoló és az igehirdetés(Jn.5:1-9) holnapra marad..., elõljáróban csak annyit hogy nagyon megérte ott lenni.

Itt van az igehirdetés: Jn. 1:1-9 - Pardi Félix

2009. március 16., hétfő

Hétfő

Délelőtt nekiláttam kazánt és kéményt takarítani. Ez nem is olyan egyszerű feladat, mert majdhogynem szét kell szedni a berendezést ahhoz hogy alaposan kitakarítsa az ember. Na de az Úr megsegített és ha egy ideig csak feketét köptem is, megérte. Most sokkal jobb a húzása a kéménynek. Mire végeztem akkor hívott a szalárdi lelkipásztor, Nagy István felesége. Márti vette fel a telefont ezért ő hallotta a szomorú hírt, hogy felrobbant náluk a kazán és a férje megsebesült, annyira hogy jelenleg kórházban van. Mivel egyhamar nem jön ki, ezért a szombati micskei evangelizációs alkalomra szóló meghívásunknak sem tud eleget tenni. Imádkozni kell az ő gyógyulásáért és a micskeiekért is!


Ma este Kéczben Balla Frigyes testvér(Székelyhídról) hirdette az evangéliumot. Innen Érszőllősről most is ott volt az énekkar, úgyhogy szép és ünnepélyes együttlétünk volt. Elég sokan eljöttek a faluból, így megtelt az imaház. Ma este is többen jelezték hogy szeretnék követni az Úr Jézust. Imádkozni kell értük!


Íme a ma esti prédikáció: Balla Frigyes Mk. 9:2-9


2009. március 15., vasárnap

Vasárnap - tegnap után...

A tegnap óta az Ipp-i gyülekezetben is tudják hogy mennyire gyarló ember vagyok. Az történt ugyanis hogy este 3/4 nyolckor csörgött itthon a fix telefon és azt kérdezi egy testvér az ippi gyülekezetből hogy:
-Valami baj történt?
-Miért? -kérdeztem vissza
-Hát azért mert ezen a héten evangelizációs hetet tartunk és ma estére a testvért vártuk. Eddig énekeltünk és a szolgálatok voltak, de 5 perc múlva kellene kezdődjön a prédikáció.
-Hát én..., ööö nem is tudom mi történhetett. Én semmit sem tudok arról hogy nekem ma este ott kellett volna lennem.
-Akkor nem tudjuk mi történhetett...
-Nagyon sajnálom hogy ha miattam volt ez a félreértés. Most csak azt kívánhatom hogy ha én nem is vagyok ott, azért az Úr Jézus ne hiányozzon!
-Úgy legyen
Ennyi volt a beszélgetésünk és ezek után lázasan keresgéltem a jegyzeteimben, vezérfonalban, naptárban azután hogy mikor tettem ígéretet Gergely Pál testvérnek(helyi lelkipásztor) a szombat estére nézve, de sehol sem találtam erre utaló bejegyzést. Minden erőmet megfeszítve próbáltam emlékezni telefonhívásokra, a feleségemet, gyermekeimet, Híri János testvért is faggattam, de ők sem tudtak segíteni. Kilenc óra után aztán Gergely Pál testvért is felhívtam azért hogy tisztázzam vele a félreértést. Ő nagyon határozottan állította hogy kb. 3 hete a vonalas telefonon hívott és én azt mondtam neki hogy a szombat az jó lesz. Nekem még ekkor sem jutott eszembe semmi, de szégyenkeztem és kértem a bocsánatot az Úr Jézus nevében. Ezek után is azon törtem a fejem még az éjszaka is hogy miként történhetett ez meg. Hát ha én itthon vagyok akkor minden esetben megnézem a naptárt és ha ígéretet teszek akkor azt azonnal be is jegyzem. Még azt a naplót is megnéztem amit mostanra már levettem innen a blogról, de abban sem volt bejegyezve ez a dátum. Illetve volt bejegyzés erre a napra, de csak annyi hogy délelőtt Debrecenben leszek az egytemen. Reggelre viszont meglett a válasz. Híri János testvér szállította. Az összejövetel előtt bejött és mondta hogy rémlik neki valami. Három héttel ezelőtt mikor Érmihályfalvára mentünk 3-an evangelizációs alkalomra , mintha akkor hívott volna Gergely Pál testvér és akkor mondtam olyat hogy a szombat inkább megfelelne. Megnéztem a telefonom februári híváslistáját és valóban 21-én 16 óra 26 perckor Gergely Pál testvér hívott. Nekem is világos lett ezek után hogy ismét vezetés közben(egyszer már megjártam hogy vezetés közben hívtak valahová és azt is elfelejtettem) tehettem valami könnyelmű ígéretet, de mire kiszálltam az autóból addigra elfelejtettem és azóta sem emlékeztetett rá senki. Ma délben ismét felhívtam Gergely Pál testvért és bocsánatot kértem a most már beazonosított mulasztásért. Megbocsátott és azzal vigasztalt hogy még Mike Béla testvér is okozott egyszer hasonló izgalmakat. Azonban nekem nem csak napirendre kell térni e fölött, hanem le is kell vonni belőle a tanulságot:
1. Csak akkor válaszoljak akármilyen meghívásra, ha előtte megkérdeztem az Urat.
2. Ha valaki mobilon hív és éppen vezetek, akkor semmiképpen ne tegyek ígéretet, mert olyankor osztott a figyelem a forgalmi voszonyok és a beszélgetőpartner között és nem marad emlékezetben az ígéret.
3. Ha valakit én hívok meg egy néhány héttel későbbi alkalomra, akkor előtte egy nappal vagy aznap ismét felhívom hogy tudjam nem jött e közbe valami...

Ma délelőtt Kéczbe mentem először a cigány gyülekezetbe, mert ott mégis csak úrvacsorára került sor a péntek esti testvéri óra után. Hála az Úrnak hogy ha nem is úrvacsorázhatott mindenki, azért a fegyelmezési eljárás alatt lévők(3 személy) is ott voltak és úgy néz ki hogy a bűnbánat útját járják...
Délután három órától a magyar gyülekezetben kezdtük meg a kedd estig tartó evangelizációs sorozatot. A meghívott igehirdető Pardi Félix testvér volt Kémerről. Az érszőllősi gyülekezet énekkara is ott volt hogy emeljék az Úrnak adott dicsősséget. Hála az Úrnak megtelt az imaház(110-en lehettünk) és voltak akik felállásukkal jelezték, akarják az Úr Jézust követni.
Este hattól itthon hirdettem igét a Mk.9:14-29 -ből. Nem voltunk sokan, mert többen missziós úton voltak, de mégis volt minek és kinek örülni...

2009. március 13., péntek

Péntek - Nagyvárad

Itt is voltam, megnéztem egy öltönyt(nekem munkaruha) fel is próbáltam, de még nem vettem meg, mert...-válság van.(mostanában ez a magyarázat minden sztûkösségre)
Havazik...

2009. március 12., csütörtök

Csütörtök - Nagydoboson evangelizáción

Elég nagy gond szakadt rám a mai napon. Kedden amikor megígértem Cserés Attilának hogy ma estére ott leszek, akkor megfeledkeztem arról hogy ma délután 3-ra vagyok bejelentkezve(4 héttel ezelőtt jegyeztek be) Nagyváradra autó-eredetvizsgálatra a Dáciával. Mivel egyik programot sem lehetett lemondani ezért duplán is segítségre szorultam. Kellett egy ember aki elviszi az autót Váradra és kellett egy ember autóval együtt aki elvisz engem Nagydobosra. Az Úr  a Híri testvéreket rendelte megoldásnak. Zoli vitte az autót Váradra, hogy ott ifj.Ozsváth Miklós(vele még a tegnap egyeztettem) hatékony közreműködésével bevizsgáltassa az autót, János pedig az édesapjával vállalta hogy eljönnek velem Nagydobosra. De ezen kívül ugye a még fontosabbakról, a gyermekekre is kellett gondolni. Ozsváth Piroska testvérnő áldozta a szabadidejét arra hogy a 4 lányról gondoskodjon ezen a délutánon. Így tehát sikerült du. 4 óra körül elindulni evangéliumot hirdetni. Délelőtt amikor Mike Józseffel egyeztettem a belényesi evangelizációról(ápr. első hétvégéje) akkor szóba került a ma este is mint imatéma és mondtam hogy holnaptól már Révész Árpád testvér  folytatja vasárnapig az eangelizációt. Erre az én szeretett, zenei taentummal bőven megáldott testvérem megjegyezte: "akkor te leszel az előzenekar?" -Úgy van!-mondtam én, de én Jézusra koncentráltam és nem Árpádra. A koncertek világában ugyanis az előzenekar csak a felvezetés a fő műsorszám előtt. Az Úr őrizzen meg minket, az Ő szolgáit attól hogy mi legyünk a fő műsorszám. Adja az Úr hogy akár én akár Révész Árpád, akár más aki evangéliumot hirdet, csak azok legyünk akik Jézusra mutatunk!
A János evangéliuma 8:30-36 -ból hirdettem hogy"akiket a Fiú megszabadít valósággal szabadok".
Éjfél után egy órára értünk haza...Cserés Attila lelkipásztor vendégei voltunk

2009. március 11., szerda

Szerda este

Azon ritka esték egyike volt a mai hogy a feleségemmel csak telefonon értekezhettünk. Ugyanis mire én hazaértem o már Híri Jáosékkal elutazott. Debrecenbe ment mert holnap egyetemi kötelezettségének kell eleget tegyen. Ilyenkor a csendes magányban(a gyerekek már jó méyen alusznak)jobban értékeli az ember a társat akit Isten neki rendelt és azon kesereg hogy miért is nem becsüli meg jobban azt amikor a maga természetes módján a felesége ott szuszog az oldalán... Na de jó hogy csak rövid ideig van távol a felem, mert pénteken már ölelem. (ugye milyen szépen rímel?)
És most ennyi érzelem után köetkezzenek a száraz(?) tények. Ma délelott(most látom hogy nincs hosszú ö) és délután Nagyváradon voltam a Szövetség elso féléves tanácsülésén. Mivel édesapám is hivatalos vol(O tartotta az áhítatot) együtt mentünk, miután Szalárdon Nagy Istvánéknál megtaláltam. Hála az Úrnak nagyon jó és békés légkörben telt el az együttlét(nem volt ez mindig így..., voltak nehezebb alkalmak is) és jó reménységgel nézünk a március 21.-i munkakongresszus elé.
Estefelé úgy öt óra után induhattamm csak haza, de útközben még megálltam Szalárdon, ahol a már addigra a húgom(Evódia) által eltávozott édesapámmal kellett találkoznom.
Végül fél hétre érekeztem haza, ezért nem késtem el a bibliaórát, amit a Máté 12:22-37-bol tartottam. nagyon mély és gazdag igeszakasz volt amit nem gyoztünk eléggé kivesézni. Majdnem kilenc óra volt mire vége lett, de nekem se volt hosszúúú. Hála az Úrnak!

Szerda - Tanácsülés


2009. március 10., kedd

Kedd - gyógyulgatok

Ma délutánra már egészen jól kezdtem érezni magam és a hideg sem rázott. Még Margittára is bementem hogy ezt-azt vásároljak. Este az imaközösségben tizenegyen voltunk és ébredésért, megújulásért könyörögtünk. Imádkoztunk a jelenleg Szalárdon tartandó evangelizációs sorozatért(édesapám mától csütörtökig ott szolgál) és a körzetünkben hátralévő(Kécz és Micske) evangelizációkért is.

2009. március 9., hétfő

Hétfő- influenza

Az Úr kegyelméből általában csak hét elején környékezhet betegség és ez most is így van. Az ami átvonult a gyermekeken(magas láz, reszelős torok...stb.) az ma engem is elkapott, de remélem hogy hamarosan megszabadulok tőle, már csak azért is mert csütörtök estére egy "rapid"(szükséghelyzet volt) meghívásnak tennék eleget, amikor Nagydobosra megyek evangelizációs szolgálatra.
Hála az Úrnak nekem is sikerült valamennyire az előttünk álló hetek evangelizációs alkalmait szolgálattevőkkel lefedni. Adjon az Úr megtérést, megújulást ezeken az estéken, ezért imádkozom!
A rádiózás pedig egyelőre elmarad. Nem azért mert nem lenne hozzá kedvem vagy nem lehetne még 5-6 órát hetente erre a munkára rászánni, hanem azért mert még nem akarja az Úr. "Kitettem a gyapjút", tehát megkérdeztem az Urat és az "igen" válasz egy telefonhívás lett volna egy meghatározott személytől(akivel korábban erről beszéltem) péntek reggeltől vasárnap estig, de nem jött. Ebből megértetem hogy nem kell még belevágnom ebbe a munkába. Ezért ma lemondtam a holnapi stúdiófelvételt. Hiszem hogy az Úr tudja és tudatja mit miért nem enged és mi az amit feltétlenül elvár hogy megtegyek. Nem mondom hogy minden esetben kérek ilyen konkrét választ(jelet) a döntéseimhez, de ha veszem magamnak a bátorságot hogy megkérdezzem és Ő válaszol akkor azt nagyon komolyan kell venni, mert "az engedelmesség több hogynem az áldozat".

2009. március 8., vasárnap

Vasarnap -TELEK

Ma délelőtt a vendég testvérünk itt volt Érszőllősön, én pedig Micskére mentem mert ott úrvacsoravétel volt. Szabó József testvérék is hazaérkeztek mára Magyarországról, ahol az elmúlt hetet az egyik fiúknál töltötték Cegléden. Szabó Barnabásék is itt töltötték a hétvégét(ő az anyósát hozta haza ugyancsak egy hét után), úgyhogy csak az vette észre a hiányzókat aki jobban szemügyre vette a megjelenteket. Tripó István testvér sem volt ott mivel reggel még nem tudott talpra állni. Délutánra azért már ha nehezen is de már eldöcögött az imaházba, kb olyan tempóban mint ahogy Hoble testvér. A délutáni összejövetelre már Veress Imre testvér is megérkezett Érszőllősről Füstös Ernővel és Ferenczi János testvérrel akitől nem maradt el az anyósa. Az igehirdetés a Jel. 22-ből volt arról hogy Jézus Krisztus a kezdet és a vég, az alfa és az omega. Aki szomjúhozik az jöjjön hozzá. Miután vége lett az alkalomnak igyekeztünk a bihari imaházba a Telek záró alkalmára, ahová az érszőllősi testvéreken kívül Tripó Pál(Micske) testvér is elkísért. Egy újjam is elég lenne megmutani, hogy az elmúlt egy évben hányszor ültem a padban vasárnap este. Érdekes is volt csak imádkozni, énekelni és hallgatni az igehirdetést de jól esett. Az összejövetel végén szeretetvendégségre is sor került, ahol bebizonyosodott az hogy válság ide válság oda a hívők nem fukarak, ha adhatnak akkor a legjobbat adják a vendégnek. Legyen áldás a vendéglátókon így is úgy is!
 

A TELEK záró alkalma a bihari gyülekezetben


Petõ András(ő hirdette az igét) és Albert Zsolt lelkipásztorok

2009. március 7., szombat

Szombat - TELEK(Bihar)

Ma nem mentem Debrecenbe, pedig ma is lett volna még előadás az egyetemen, de úgy láttam hogy most fontosabb együtt lenni lelkipásztor testvéreimmel mint hogy hiányozzak közülük. Az elmaradt előadást pedig igyekszem bepótolni még akkor is ha ez egy kicsit nehéz lesz.
Reggel már kilenc óra előtt elindultunk itthonról Veress Imre testvérrel(tuzséri lelkipásztor, és a mi vendégünk ezen a hétvégén) hogy idejében(10 órára) megérkezzünk a bihari imaházba, amai lelkipásztori találkozó helyszínére. Délután fél négyig voltunk együtt, imádságban, az Ige mellett, beszélgetve, ebédnél, testvéri egységben. Ezután indultunk csak haza, de egy előre be nem tervezett betegség miatt Micskén megszakítottuk útunkat. Nem mi lettünk betegek, hanem a mi szeretett testvérünk, a község első embere(Tripó István) "maradt úgy"... Egy idegszál csípődhetett be a gerincénél és ezért szinte mozdulni sem tudott. Mivel e napló majdminden sora ismert előtte, azonnal felhívott és a hetekkel ezelőtt általam említett "lóbalzsam" felől érdeklődött. Mire azt a feleségemtől megszerezte és a felesége a hátába dörzsölte mi is megérkeztünk hozzá, hogy a legfontosabbat hozzátegyük e gyógymódhoz. Imádkoztunk a mi beteg testvérünkért és valljuk hogy nem hiába!Itt van a mi testvérünk akin nem látszik a fájdalomnak még az árnyéka sem, de a furcsa testtartás beszédesebb mint a fényképre varázsolt mosoly.

Estére Kéczbe mentünk evangelizálni, ahol Veress Imre testvér hirdette az igét és ahová sok érdeklődő is eljött. Egészen megtelt az imaház és jó alkalmat élhettünk meg. Annyira jól telt hogy fél tizenegy volt mire hazaérkeztünk, ahol a feleségem finom vacsorával fogadott.

2009. március 6., péntek

Péntek -Debrecen

Jelenleg éppen itt vagyok anyósoméknál, mert du.2-ig voltam az egyetemen és ebédre itt maradtam. Anyósomnak sajnos még mindig elég nehéz a sorsa, mert nem akar megmozdulni a keze.Imádkozni kell érte és bátorítani.Innen indulok Kéczbe ma estére a bibliaórákra és hogy megbeszéljük az evangelizációs estéket(márc.15-től) amiket a magyar gyülekezetbe szervezünk.Ezen a hétvégén vendég is lesz a körzetünkben a TELEK találkozó kapcsán. Veress Imre tuzséri lelkipásztor az előzetes tervek szerint ma este Érszőllősön, holnap Kéczben, vasárnap pedig Micskén fog igét hirdetni.
A tegnap este beszéltem édesapámmal(már a vodafone számon +40735500707 is elérhető), aki elmondta hogy a jövő héten szerdán csütörtökön Szalárdon lesz. Remélhetőleg hozzánk is ellátogatnak.

U.i. Köszönöm szépen mindazoknak akik a tegnapi bejegyzésre reagáltak és bátorítottak, figyelmeztettek. Jól esett!

Csütörtök - rádiózás?

Egy elég hosszú bejegyzést írtam, de mivel még ennyire esetleges az internet kapcsolatom a küldés pillanatában úgy elszállt hogy nem tudom hová lett. Lehet hogy nem is kellett az mind megjelenjen. Szóltam benne a tegnapi bibliaóráról és az azt követő vezetőségi ülésről. majd arról hogy ma voltam Váradon és Margittán is. A Partium rádió főszerkesztőjével volt egy megbeszélés arról hogy lehetne egy műsorom minden héten szombat délben és a jövő szombattól indulna. Hát eléggé elgondolkoztató a lehetőség és úgy gondolom hogy még imádkozom vagy két napot és tanácsot kérek az Úrtól is. Ugyanis a rádiózás nem blogolás. Sokkal kötöttebb műfaj. Vagy egyiket vagy másikat kell válasszam. Az Úr adjon bölcsességet!!!

2009. március 3., kedd

Kedd

Ma, ahogy korábban elterveztem átjöttem Debrecenbe a feleségemért, hogy hazavigyem. De nem lehett ám ilyen egyszerűen megúszni a dolgot. Ha már itt voltam akkor el kellett menni vásárolni. Mivel délután jöttem este lett mire hazaindultunk. Hála az Úrnak a kis Virág röntgen eredménye nem aggasztó, de az előírt kezelésre szüksége van. Imádkozunk és hisszük hogy hamarosan meggyógyul!
Annyi kis időm még volt itt Debrecenben(indulás előtti percekben írom e sorokat)hogy a szombati és vasárnapi szolgálatokat feltöltsem a netre. Pardi Félix szolgálata mind a kettő. Ha hétvégén is lesz időm akkor a szerda, csütörtök, péntek esti szolgálataimat is feltöltöm...

www.lelkipasztor.com/media/szombatPF.mp3


www.lelkipasztor.com/media/vasarnapPF.mp32009. március 2., hétfő

Hétfő este

Ma este előbányásztam a rég elfeledett 56kB-os telefonmodemet(igazi múzeális érték, 12 éves) és az "ősi" módszerrel csatlakoztam a hálózatra. Ez arra jó hogy az előre megírt szöveget feltöltsem. Mivel azonban nem írtam meg előre semmit ezért most röviden tömörítem az elmúlt napok esemányeit.
Pénteken este még én szolgáltam az evangelizáción, de szombaton és vasárnap már Pardi Félix kémeri lelkipásztor hirdette az igét. Szombat este a fiatalok kísérték el, vasárnap pedig a fúvós zenekar.Jémina a tegnap volt hat éves. Holnap ha Debrecenbe megyek akkor felteszem ide az internetre az egész sorozatot. Ezzel már el is árultam hogy holnapra hova készülök. A feleségemet és az 5. kislányomat hoznám haza, mert ma -amíg én távol voltam- Híri Zoltánék elvitték őket Debrecenbe, annyira rosszul(vírusos megbetegedés) volt a kicsi. Én már reggel elindultam itthonról Micskére a szerelőhöz és amíg ő az autót javította(estig) addig a polgármesterrel elmentem Nagyváradra, hogy meglátogassam a kórházban fekvő egyik gyülekezeti tagunkat, Híri Emma testvérnőt. Ha már Váradon jártam akkor a Szövetséghez is bementem hogy a telefonok felől érdeklődjek, de még semmi kézzelfoghatót nem tapasztaltam ebben az ügyben. Se mobiltelefon, se mobilinternet mégis létezek és még írni is tudok.
Este hétre lett kész az autó és azt tudom mondani hogy a Budai név ezután nem csak a sógoromért(Budai Lajos) szimpatkus hanem azért is mert így hívják a micskei autószerelőt(Budai Csaba) is. Necsak hogy jó lett az autó hanem a munkadíj is nagyon baráti volt... Az Úr hegyén (és Micskén) a gondviselés!

Hetfo

Itt vagyok Nagyvaradon a Szovetsegnel de az internetelofizetest meg nem sikerult elintezni, ezert otthonrol a kulvilaggal egyelore meg hagyomanyos modon(telefon) tarthatom a kapcsolatot.