2013. december 25., szerda

Megbocsátás vagy harag

Megbocsátás vagy harag

"Hogyha megbocsátok mindenkinek mindent, 
Akkor Uram,Jézus, neked mondok igent. 
De ha bennem keserűség, harag támad, 
Akkor Uram, neked fordítottam hátat." 

                      id.Veress Ernő 2013 karácsonyán

2013. november 23., szombat

2013. november 8., péntek

Ima és böjt hétvége 2013 december 06 - 08


Szeretett Imádkozó Testvéreink!

"Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.  Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt, A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, A ki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében, A mi végett rendeltettem én hirdetővé és apostollá (igazságot szólok a Krisztusban, nem hazudok), pogányok tanítójává hitben és igazságban. Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül." 1.Tim2:1-8

A mi Urunk kegyelméből a Szent Szellem vezetésére figyelve, arra az elhatározásra jutottunk, hogy ebben az évben is 2013 december 6-8 között, imádságra és böjtre hívjuk  a Margittai  baptista imaházba(Margitta, Ady Endre u. 1) mindazokat(nőket és férfiakat egyaránt), akik már eddig is lelki ébredésért és megújulásért könyörögtek. Baptista közösségünkön belül égető szükségét látjuk annak, hogy az Úr Jézus ismét kiárassza ránk az Ő Lelkét. Hisszük és valljuk, hogy amit egy akarattal kérünk az Úr Jézus nevében az meglesz!  
Az elmúlt évben megtartott ima és böjt hétvégének, -amit a Hargita Táborban tartottunk- áldását mind máig érezzük és tapasztaljuk lelki életünkben. szeretnénk ha az Úr tovább folytatná bennünk a jó munkát és ha még mások is csatlakoznának hozzánk. Ebből a célból is szervezzük Margittára a találkozót. Vasárnap délben majd úrvacsorai közösséggel zárjuk együttlétünket. 

A részvételi feltételek a következők:

1. Az jöjjön akinek a szíve az "ébredés" szó hallatán gyorsabban kezd verni
2. Péntek estétől Vasárnap délig vállalja velünk a közösséget a szombat napi böjtöt is beleértve
3. Mobiltelefon és egyéb kommunikációs eszközök használatát ez idő alatt mellőzi  
4. 30 RON összeget áldoz a péntek esti(érkezéskor) és a vasárnap déli(távozás előtt) étkezésre.

Kezdés: Péntek este 18.00 óra
Záró ebéd: Vasárnap 14.00 óra


Jelentkezni lehet interneten, emailben és telefonon.
Mobilon: 0735501112 Dombi István (Margitta)

A jelentkezéseket időrendi sorrendben vesszük figyelembe. A résztvevők száma max. 100 fő lehet.

Kérünk szeretettel és alázattal, hogy amennyiben vállalod e feltételeket és anyagilag is meghozod az áldozatot az utazás és a szállás erejéig, akkor jöjj el és imádkozz velünk! Hisszük hogy a mi Urunk az Úr meghallgat minket, hiszen az Ő Fiának, az Egyszülöttnek Jézus Krisztusnak a nevében fogunk összegyűlni!

A szállás nem a kényelemről fog szólni, de mindenkinek lesz hol aludni... Aki tud hozzon hálózsákot, matracot...

Várjuk az Úr Jézust és közben imádkozunk ébredésért, megújulásért!

Szeretettel és alázattal,
Novák Zsolt és Veress Efraim
baptista lelkipásztorok

2013. augusztus 24., szombat

A körzetünkben roma missziót végző testvérek szolgálati beosztása

Ez a beosztás a heti rendszerességgel megtartott havi szolgálati rendet jelzi. Ezek mellett én is ott vagyok mindig ahol az Úr éppen látni akar... Minden lelkipásztor testvéremnek kívánom hogy hasonló szolgáló csapat álljon mögötte. A magyar missziót végzők beosztása még terjedelmesebb, ezért azt nem is közlöm, de kérek mindenkit hogy imádkozzon értünk!

2013. augusztus 11., vasárnap

Szerelmes vagyok Jézusba...!

Már több évtizede(26 éve:), hogy az Úr megváltott és azóta(könnyebb- nehezebb időkben), azt mondom, hogy: "NINCS annál NAGYOBB és TÖBB ÖÖÖÖÖRÖÖÖÖÖM mint VALAKIT az ÚR JÉZUSHOZ vezetni!!!!!!" Legyen az gyermek vagy FELNŐTT, mind GYÜMÖLCS vagy KÉVE.
Hálás vagyok az Úrnak az idei nyári táborokért a Hóreben, mert többet adott és tett mint amit reméltünk! Öröm hogy több fiatal és gyermek elfogadta az Úr Jézust és megváltozott az élete.  Igaz hogy a mai napon én itthon voltam és a körzetben szolgáltam(Micske és Érszőllős), de nagyon jó volt hallani szolgatársam(Szabó Róbert/Szeptemberben avatandó diakónus) beszámolóját arról, hogy a mai napon is volt megindulás, áttörés az Evangélium szempontjából a HÓREB tábor 3. gyermekhetén...

Hiszem és tudom, hogy az ÚR a nem hívő hátterű gyermekek családjában is elkezdte az Ő munkáját. Ezért kérlek Titeket, hogy imádkozzatok azon Szülőkért, akiknek a gyermekei a HÓREB táborban ismerték meg az Urat, hogy Ő folytassa a munkát, amit elkezdett ezen Családokban!!!


Szeretem az Urat!!! Így jó nekem!!! Ez kell nekem!!!
Efraim

U.i.: Te hogy vagy ezzel ????????????????????

2013. augusztus 3., szombat

Hóreb tábor - Üzenet a 3.gyermekhét táborozóinak

Kedves táborozó Gyermekek/Szülők!
        Már csak 72 óra és ha a Isten is úgy akarja, akkor találkozni fogunk. Jelen pillanatban 70 táborozóval  számolunk, ezért több személyt szállásra már semmiképpen nem tudunk fogadni. Ha egy-két személy mégis ellenállhatatlan vágyat érez arra, hogy velünk táborozzon, akkor hozzon magával sátrat és úgy szálljon meg közöttünk. Egy jó hetet szeretnénk eltölteni, ami a testi-lelki-szellemi üdülés, frissülés mellett egyéb javakkal és ajándékokkal is szolgálna minket az Isten dicsőségére! Néhány szóban szeretném ismertetni a 2013.08.06 - 2013.08.13 közötti tábori hét(ez a 3. gyermekhét) programját és egyéb tudnivalókat... 

     

A Tábor heti célkitűzése: Jakab levelének tanulmányozása! 

        A Jakab levelének alapján az alábbi témák kerülnek napirendre: Kísértés, Isten igéje, az Élő hit, a Nyelv cselekedetei , Tervek a jövőre, Krisztus visszajövetele. Esténként evangelizáló alkalmakat tartunk... Szabó Róbert margittai gyülekezetvezető családjával együtt fog közöttünk szolgálni + a vasárnapi iskolai tanítók(Zeffer Tímea, Tripó Magda, Szabó Melinda és Veress Efraimné)... A konyhai személyzetet(Baricsán Adina és Lukács Tünde) ugyancsak a margittai gyülekezetből rendelte ki az Úr! Imádkozzunk a szolgálókért!!!
        Igyekszünk minél kevesebb költséggel megszervezni a  7 napos tábort ezért csak 50 RON pénzügyi hozzájárulásra van szükség a résztvevőktől. Ezt majd a helyi gyülekezetben vagy a helyszínen fogjuk összegyűjteni. Aki nem sátorban alszik hanem bent az épületben matracon vagy ágyban az 60 Ron-t hozzon, aki pedig ezen felül még lepedőt és takarót is kér(tehát teljes ellátást igényel) az 70 RON összeget készítsen. Az utazásról annyit hogy az egyéni megoldások mellett lehetőségünk van arra is hogy közösen utazzunk Margittáról. Margittától Nagyfaluig vonattal, majd onnan egy fogadott autóbusszal ki a táborig.  Az indulás kedden, 06-án  délben 12.00-kor lenne a margittai vasútállomásról. A jegy Nagyfaluig 5,2 RON. Nagyfalutól a Hóreb Táborig és majd vissza összesen 550 RON-ba kerül a busz, de azt már két magánszemély felajánlásából az Úr kirendelte! Adjunk hálát ért(ük)e!!! 

        


        Amiről senki ne feledkezzen el, mert szükség lesz rá: 

 - Biblia, jegyzetfüzet, írószer - lepedő+párna+hálózsák vagy takaró 

 - 2 tekercs wc papír 

 - 1 csomag szalvéta 

 - 1 doboz száraz apró süti, keksz lehet sós vagy édes 

  - tányér+pohár+kés villa+fogkefe+törülköző+szappan(mindez személyes használatra) 


Gyülekezeti tagoktól már az eddigi tábori hetekre is kaptunk természetbeni (zöldség, hús, liszt, cukor, olaj, tojás stb.) hozzájárulást, amelyekért hálásak vagyunk és szívesen vesszük a további felajánlásokat is... 

 A részletes napi programról majd a táborban lesz tájékoztatás...

Az Úr áldjon és segítsen meg minket a táborozásban!Szeretettel,

Veress Efraim
táborvezető

2013. augusztus 1., csütörtök

Rendkívüli élmény - Fentről le, mélyből a magasba! A titok: a megalázkodás

Vasárnap elvesztettem minden iratomat(személyi igazolvány, jogosítvány, bankártya, pénz stb.), mert néhány órával korábban nem azt tettem amire a Lélek indított. A délelőtti istentiszteleten perselyezéskor nem tettem oda minden pénzemet az oltárra, pedig a Lélek arra indított. Most azt tudom mondani, hogy csak az a pénz van jó helyen amit a perselybe tettem. A többi sorsa a következő: Egy benzinkútnál(190. számú Shell M35 Józsai pihenőhely) az autó tetején maradt a pénztárcám, illetve nem maradt ott, mert elindulás után leesett és valaki felvette... A biztonsági kamerák felvételének elemzése csak nyomozás keretében végezhető. A rendőrség felvette az adatokat és jelenleg is folyik az ügy kivizsgálása. A tanulság minden hívő számára, hogy amire a Lélek indít azt tedd meg azonnal és ne tanácskozz testtel és vérrel.
Mikor hazajöttem a margittai gyülekezetben megvallottam vétkemet a szolgálat előtt és az Úr megbocsátott...
Ezt onnan is tudom hogy a tegnap csodát éltünk át. A hónapok óta folyó ingatlan vásárlás bonyodalmai Albison(egy imaháznak való helyet kerestünk és sok akadályba ütköztünk) egy nap alatt megoldódtak. A tegnap reggel még semmi nem volt és mára még egy hagyatéki eljárás lefolytatásával és adás-vételi szerződéssel egy szép kis helyet(470 nm) nyertünk az Úrtól mindössze 1000 RON-ért. Már telekkönyvezhetjük is az ingatlant. Korábban 10.000 és 20.000 RON között nyílt volna lehetőség ingatlan vásárlásra. Ez tehát nekem jel volt arra nézve, hogy az Úr megbocsátott és mindennel a javamat munkálja! Áldott legyen az Ő neve!!!

Az alábbi videó a vasárnap délutáni szolgálatot rögzítette...


2013. július 29., hétfő

Hétköznapi csoda

A HÓREB TÁBOR 2. ifjúsági hetére érkezett adományok között olyan áldások is voltak mint az alábbi személy(Tripó Magda/a férje tudja igazán ) és a kezében tartott adomány is. Igen sok időt tölthetett el az igevers tökbe vésésével az áldozatot hozó, de megérte!!!!!!!!!! Volt és van miért dicsérni az Urat! Voltak megtérők, újszülöttek és megújultak! Áldott az Isten, aki többet tesz mint amit kérünk vagy álmodunk!!!!! 


2013. július 28., vasárnap

Édeasapám!!!!!!!!

Ki ez az Ember?

Háború végén született
Négy közt harmadik gyereknek.
Apja, Anyja teológiát végzett
Ezért őt a Rendszer nem szerette meg.

Akadályozták ahol tudták,
hogy az ismerettől elzárják,
De Isten kiválasztotta,
Krisztusban gyermekévé fogadta.

Lett ezután kovács inas
Meg is edződött ott mint a vas.
Mikor hirdette az Igét
Volt elég lelki táplálék.

Ezután Isten többre bízta meg.
A Rendszer többet nem tehetett,
Mint zaklatta, mérgezte, figyelte.
A lelki munkát mégis végezte.

Felesége áldás mind mai napig,
Gyermekei az Úrban mind egy szálig.
Istenhez vezetett embereket,
Betegen plántált gyülekezetet.

Lelkipásztor, Igehirdető, Tanító
Evangélista, Gyülekezetplántáló
És még mi minden... Ki ez az ember,
Akit Isten mindennap felemel?

Akinek majd mondja: "Jól vagyon jó és hű szolgám..."
Krisztus után példaképem, Ő az ÉDESAPÁM!
/Veress Efraim/

Boldog születésnapot Édesapám! Az Úr őrizze és áldja meg ezután is!!!

2013. május 28., kedd

Ma este van 26 éve

annak hogy az Úr Jézust elfogadtam. 26 éve már hogy élek a kegyelemmel és egyáltalán nem unalmas. 26 éve hogy az Úr kezébe tettem a kezemet és ő nem engedte el akkor sem, amikor nem szorítottam, sőt... 26 éve életem legjobb döntését hoztam. 26 évvel ezelőtt szült újjá a Szent Szellem. 26 év elmúlt és nem nosztalgiázok, mert bármennyire is szép volt eddig az élet, ami előttem van az még szebb lesz. Áldott legyen az Isten, az én mennyei Atyám azért is amit nem lehet szavakba foglalni!!!

2013. május 18., szombat

Pünkösd

Pünkösd van annak, aki az élet vizét issza.
Akit megmosott Jézus vére és egészen tiszta.
Pünkösd van annak, akit betöltött a Szent Lélek.
Buzgó imádságot mond és nem hiányzik a dicsérő ének.
                                                        id.Veress Ernő 
                                                                                 2013 

2013. április 30., kedd

Lehet-e az Úr megváltott gyermeke öngyilkos???

A címben megfogalmazott kérdésre a múltban egyértelmű volt a keresztyének válasza. Azonban a posztmodern kor némely esetben még a saját magukat elkötelezett keresztyéneknek vallókra is olyan hatást gyakorol, hogy már nem tudnak vagy nem mernek válaszolni erre a kérdésre. Miért? Azért mert már nem a Biblia az egyedüli mérce számukra, hanem "felvilágosodott", "megvilágosodott"(szerintem inkább elvilágiasodott) emberként gondolkodnak az életről, halálról, megváltásról. Ne feledjük: A posztmodern kor azt sugallja hogy minden relatív, az ember az isten. Minden az emberért van. Te vagy a középpontban. Jézus is a te kedveded keresi. Stb.stb.stb... Ezért van olyan nagy sikere az emberi igényeknek és világi kívánságoknak, kényelemnek megágyazó, klubszerűen működő "gyülekezeteknek"(közösségeknek). Az alábbiakban közölt írást egyik, testvérem, jó barátom alkotta meg és azokért közlöm, akik nem csak a "divatos", "fő áramlatra" akarnak hagyatkozni teológiai látásuk, világképük kialakításában...


"Öngyilkosság a Biblia tanításának fényében 

 I. Az érvényes parancs: ne ölj! 

    a.) Induljunk el abból a régi igazságból, hogy az élet Isten ajándéka. Ő teremtette az emberi fajt, Ő lehelt lelket Ádámba, Évába és szintén Ő adta ki a parancsot, hogy az ember szaporodjon a földön. Isten akaratának megfelelően az emberi faj szaporodni kezdett, utódokat nemzett egyik generáció a másik után. Az életet ma is Isten ajándékának kell, hogy tekintsük, amikor a biológia tudománya révén egyre többet tudunk a fizikai élet keletkezéséről. Viszont annál csodálatosabb, ahogyan Isten minden embert egyedivé alkot és e világra küld. A bennünk lévő lélek egyedi és megismételhetetlen. „Bizony te alkottad veséimet, te formáltál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy oly megrendítően csodálatos lettem. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt lelkem. Formám nem volt rejtve előtted, amikor titokban formálódtam és alakultam, mintegy a föld mélyében. Szemed látta alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind le voltak írva, és a napok, amelyeket rendeltél számomra, holott még egy sem volt meg közülük” (Zsolt 139,13-16). És akkor még hozzá tehetjük, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve. Benne a lélek közvetlenül Istené, míg teste a föld porából lett formálva. 
    b.) Isten azonban az életnek nemcsak forrása, hanem tulajdonosa is. Teremtői és uralkodói minőségében jogot formál az ember életére. Például Jób 41,11-ben olvassuk: „Ki az, aki előbb adott nekem, hogy azt visszafizessem? Mind enyém, ami az ég alatt van!” Ez nemcsak a léviatánra vonatkozik, hanem minden élőlényre. A zsoltáros által már sokkal hangsúlyosabban fogalmaz az Úr: „Ismerem a hegyek minden szárnyasát, és minden enyém, ami mozog a földön. Ha megéhezném, nem mondanám meg neked, mert enyém e világ, és ami azt betölti” (Zsolt 50,10-11). De még ennél is világosabban szól az Úr Ezékiel 18,4-ben: „Íme, minden lélek az enyém. Az atyák lelke ugyanúgy az enyém, mint a fiak lelke.” Ami pedig Istené, az nem az emberé. Az ember nem rendelkezhet önmagával Isten akarata ellenében. Aki ezt teszi, és sajnos a modern világ hemzseg az istentelen és hitetlen emberektől, az valójában meglopja Istent. Isten kezéből lopja el az életét. A szabad világ egyik vívmánya az önrendelkezés joga. Ezt a keresztyének úgy értették, hogy nem uralkodhat egyik ember a másikon, de mindnyájuk felett Isten uralkodik. Tehát Istentől független önrendelkezést nem ismer a Szentírás. Isten az élet tulajdonosa.  
    c.) Ezért nem meglepő, hogy Isten olyan hangsúlyosan tiltotta meg a gyilkosságot: „ne ölj” (2Móz 20,13). Isten ezzel a paranccsal védi az embert az embertől, hiszen a bűnbe esett ember, ahogyan nem átall szembemenni Istennel, úgy nem riad vissza embertársa életének kioltásától sem. Az első esetre nem kellett sokat várni: Káin meggyilkolja ártatlan testvérét, Ábelt. Lámek folytatta. Már az özönvíz előtti időben megtelt a föld erőszakkal (1Móz 6,13). Az özönvíz után így üzent az Úr Nóén keresztül az emberi fajnak: „Aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki; mert Isten a maga képére teremtette az embert” (1Móz 9,7). Másrészt a hatodik parancsolat Isten jogát is hivatott védeni az emberi élet felett. Ember nem ölhet. De Istennek joga van életet adni és elvenni, bölcs és igazságos tanácsvégzése szerint. „Az Úr öl és elevenít, sírba visz, és visszahoz” (1Sámuel 2,6). Ez összefügg azzal az igazsággal is, hogy az ember vétkezett Isten ellen, amiért halált érdemel (ld. Róm 6,23). Ezért Isten bármikor végrehajthatja jogos ítéletét minden ember felett, kivétel nélkül. De kegyelmében életet akar adni, nem pedig pusztítani. Ezért Krisztus Jézusban kegyelmi ajándéka az örök élet: „és én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek”, mondja az Úr Jézus (Jn 10,28). Végül hadd idézem Mózes szavait: „A halandót visszatéríted a porba és azt mondod: Térjetek vissza, embernek fiai!” (Zsolt 90,3).        
    d.) Ezért a korábbi nemzedékek keresztyénjei – evangéliumiak és történelmi egyházakhoz tartózok – hangsúlyozták az élet szentségét. Az élethez csak Isten nyúlhat. Ezért tartották bűnnek és ítélték el, mint olyat, az öngyilkosságot, hiszen Isten jogkörébe avatkozik be az öngyilkos személy. Saját akarata érvényesítésével szembemegy Isten akaratával. Amint feljebb a 139. Zsoltárból idéztük: az Úr rendelte el és szabta meg az emberek idejét és napjait. De ezt hangsúlyozta Pál apostol is athéni prédikációjában: „Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész színén, és előre meghatározta rendelt idejüket és lakóhelyük határait” (ApCsel 18,28). A Biblia tanítása szerint tehát egyértelmű, hogy nem tévednek azok, akik az öngyilkosságot bűnnek tekintik. 


II. Bűn és bocsánat az újjászületettek életében 

    a.) Ha az öngyilkosság bűn, akkor rögtön felmerül a sokakat felkavaró és elbizonytalanító kérdés: üdvözülhet-e egy öngyilkos személy? A válasz keresése átvisz minket egy tágabb területre, éspedig a megváltott, újjászületett hívők által elkövetett bűnök témakörébe. Követhetnek-e és követnek-e el bűnöket újjászületett személyek? Ugyanúgy fontos válaszolni a következő kérdésekre is: mi történik az újjászületett személyek bűneivel? Van rá bocsánat? Milyen alapon? És mi történik akkor, ha valakinek nem marad ideje rendezni bűneit?

    b.) Hadd vegyük sorba a kérdéseket. Először is, követhetnek-e és követnek-e el bűnöket újjászületett személyek? Válasz: igen. János apostol szavai nem hagyjanak kétséget efelől: „Ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, magunkat csapjuk be, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, az ő igéje nincs meg bennünk, és hazuggá tesszük őt” (1Jn 1,8-10). Az újjászületett hívő ember tehát képes vétkezni és vétkezik is, még a tapasztalat szerint is. Viszont nem él folyamatosan a bűnben. A bűn nem uralkodik felette, hanem annak csak maradéka található benne. Így kell érteni János következő szavait: „Senki sem cselekszik (folyamatos jelen idő) bűnt, aki Istentől született, mert benne marad annak magva, és nem vétkezhet (folyamatos jelen idő), mert Istentől született” (1Jn 3,9). 

    c.) Második kérdés: mi történik az újjászületett egyének bűneivel? Válasz: van bocsánat rájuk, bizonyos feltételek mellett. János apostol erre is utalt: „ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket.” Tehát az újjászületett ember éppúgy meg kell, hogy vallja és bánja bűnét Isten előtt, mint megtérésekor, amikor Isten örök élettel ajándékozta meg őt Krisztusban. Itt már kimondhatjuk azt, hogy öngyilkos ember nem üdvözülhet, hiszen a testi halál után nincs lehetőség bűnvallásra és bűnbánatra. (Hogy miért nincs bocsánat a halál után, ez külön tanulmányt igényel.) Viszont az öngyilkosság problémáját ezzel még nem oldottuk meg teljesen. A válasz nem fedi le az egész témakört, hiszen hívő emberek, nem is kevesen, jutnak olyan helyzetbe, hogy haláluk előtt nincs idejük egy-egy bűnüket rendezni Istennel és embertársaikkal. A halál olyan hirtelen jöhet, hogy egyszerűen nem marad idejük a bűn rendezésére. Például hívő férj és feleség összevesznek, az egyik kilép a házból és ráesik egy tégla vagy megcsúszik a lépcsőn és belehal. Az ilyen elkárhozott? A válaszadásba ilyenkor más bibliai tanítások is beleszólnak. Először is a bűn mindig jelen van az újjászületett emberben (ld. a fentebbi 1Jn 1,8-at). Ráadásul állandón magunkban hordozzuk óemberünket, akitől csak halálunkkor szabadulunk meg. Bűneinkkel, főleg szívünk láthatatlan bűneivel (irigység, kapzsiság, féltékenység, harag, hiúság, nagyravágyás, stb.) állandó harcban vagyunk. Tehát halálunk pillanatában van bűn bennünk. Akkor hogyan üdvözülünk? Ilyenkor a bibliai válasz az, hogy Jézus Krisztus megfizette az árat választottai összes bűnéért – vagy ahogyan C. H. Spurgeon mondta – a múltbeli, jelenbeli és jövőbeli bűneikért. Jézus Krisztus engesztelőáldozata az összes bűnünk árát fedezte, különben sosem létezhetne üdvbizonyosság. Akkor mindig rettegnünk kellene, hogy üdvösségünk bármelyik pillanatban elveszíthető, sőt sosem tudnánk, hogy mikor van és mikor nincs üdvösségünk (bővebben erről az 1689-as Baptista Hitvallás üdvbizonyosságról és Krisztus engesztelőáldozatáról szóló fejezetekben lehet olvasni). De hadd álljon itt néhány igevers ennek az igazságnak az alátámasztására: „Most pedig csak egyszer jelent meg az idők végén (Krisztusról van szó), hogy áldozatával eltörölje a bűnt” (Zsid 9,26); „Mert egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket” (Zsid 10,14). Természetesen ez azokra vonatkozik, akik hitelesen újjászületett hívők és ezt folyamatos lelki gyümölcsökkel igazolják (ld. Róm 8,5-8.12-13). 

    d.) Krisztus engesztelőáldozata révén az újjászületett hívő Isten folyamatos kegyelmének szférájában él. Bár keletkezik még benne bűn, a kegyelem állandó önvizsgálatra, bűnbánatra és ezzel együtt megszentelődésre sarkallja. Erről tesz bizonyságot az Ige is: „Nincs tehát már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, mert az élet lelkének törvénye Jézus Krisztusban megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől” (Róm 8,1-2). Ugyanezt támasztja alá az Efézus 2,5-6: „minket, akik halottak voltunk vétkeinkben, Krisztussal együtt megelevenített – kegyelemből van üdvösségetek –, és vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekbe Krisztus Jézusban.” Az újjászületett személy üdvössége Isten oldaláról nézve már egy lezárt és ezért visszavonhatatlan tény. Ezt támasztja alá a Róma 8,29-30 is: „Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy Fia képmásai legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok testvér között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.” Ez csak azzal magyarázható, hogy Krisztus összes bűnük árát kifizette, mikor helyettük és értük meghalt a Golgotán (ld. 1Kor 15,3). 

    e.) Tehát nekünk hívőknek ezekre az igazságokra építve lehet üdvbizonyosságunk, azaz üdvösségünk végső elnyeréséről való meggyőződésünk. Ez a szubjektív oldal. De objektív értelemben, Krisztus helyettes engesztelőáldozata fedezte mindazok bűneinek árát, akik hittek, hisznek és ezután hinni fognak Jézus Krisztusban. Ezért nem kárhozik el az újjászületett hívő ember, ha történetesen maradt is még benne bűn halála pillanatában és nem volt lehetősége azt rendeznie. Egyébként ki az, aki tökéletességre jut a földi életben, úgyhogy bűn nélkül távozik el innen? Bűn nélküli élet csak a megdicsőült állapotban lesz. 


III. A keresztyén élet győzelme 

    a.) A kérdés ezek után az, hogy vonatkozhat-e mindez az öngyilkosságot elkövető személyre? Pontosabban a kérdést így kellene megfogalmazni: lehetett-e öngyilkosságot elkövető személy újjászületett és Isten által megdicsőített ember, akire vonatkozik az, hogy Krisztus kifizette összes bűnének árát és ezért örökké az Úrral együtt lesz az Ő országában? A Bibliára alapozó válasz: nem. 

    b.) Először is, a Biblia által megemlített öngyilkos személyek mind negatív, Isten által megvetett egyének voltak. Egyikük az ószövetségi Saul király. A másik az Újszövetség lapjain szereplő Júdás, Üdvözítőnk árulója. Valójában az Újszövetség egyedül Júdást említi, mint aki öngyilkosságot követett el az Úr tanítványai, követői közül. c. Másodszor, Jézus Krisztus feltámadt és ezzel legyőzte a halált (Jel 1,17-18). A diadal elnyelte a halált (1Kor 15,54). Az élet győzött. Krisztus pedig örök életet ajándékoz a benne hívőknek. Azért jött, hogy a halál árnyékának völgyében lakókat kihozza az életre. Pál apostol ezt világosan elmagyarázza az Efézus 2,1-7-ben. Aki Krisztusban új életre támadt fel, azon már nem uralkodik a halál. Testi halála is teljesen más értelmet kap, hiszen az már nem az Istentől való elszakadás jelképe és az örök kárhozatra nyíló ajtó, hanem az Úrhoz való költözés eseménye. Ezért is kívánta Pál apostol, hogy minél hamarabb elköltözzön ebből a testből, azaz meghaljon. De megvárta, míg az Úr szólította haza és nem menekült el a lelki élettel, Krisztus követésével járó nehézségek, harcok és fájdalmak elől (vö. 2Kor 6,1-10; 11,16-32; 12,8-10). 

    d.) Harmadszor, gyakorlati példaként hadd idézzem fel a filippi börtönőr esetét. Látva, hogy a földrengést követően a börtön ajtai nyitva vannak, öngyilkos akar lenni azt gondolva, hogy a foglyok elmenekültek. Erre Pál apostol odakiáltotta neki: „Semmi kárt ne tégy magadban!” (ApCsel 16,28). Világos, hogy ezzel a Biblia elítéli az öngyilkosságot. A pogány börtönőr rögtön megértette, hogy mennyire elveszett állapotban van és ezért első kérdése ez: „mit kell tennem, hogy üdvözüljek?” Rájött, hogy nem rendelkezik valódi élettel! Az apostol válaszul Jézushoz irányítja őt. 

    e.) Nagyon fontos, hogy Jézus Krisztusba vetett hit által megyünk át a halálból az életre. „Kegyelemből van üdvösségetek, hit által…” (Ef 2,8). Emberi oldalról nézve pedig ez a hit, ami folyamatos, állandó, kitartó, állhatatos hit kell, hogy legyen, a győzelmünk és végső üdvözülésünk kulcsa. Isten maga őriz minket az üdvösségre – ez kétségtelen – viszont a hitünk állandó elevensége és erősítése által teszi ezt és nem annak ellenében. Figyeljük meg nagyon jól a következő igeverset: „akiket (az újjászületetteket) Isten ereje őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvaló legyen” (1Péter 1,5). Ezért inti a Zsidókhoz írt levél a meghátrálni készülő keresztyéneket: „Ne dobjátok el hát bizalmatokat (hiteteket), amelynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéretet” (Zsid 10,35). 

     f.) Pontosan ez a türelem hiányzik az öngyilkosokból, akik nem akarják kivárni Isten idejét. A türelem a hitből táplálkozik, a türelmetlenség pedig a hitetlenség gyümölcse. Aki hisz és bízik, az Isten ígéreteire épít és a szenvedésekben, nehézségekben, próbákban is kitart, hiszen a Szentlélek támogatását élvezi. Aki türelmetlenül eldobja önmagától az életét, hitetlenül viszonyul az olyan isteni ígérethez, mint például: „Nem emberi erőn felüli kísértés esett rajtatok, mert Isten hű, és ő nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel együtt a kimenekülést is megadja majd, hogy el tudjátok hordozni” (1Kor 10,13). Az öngyilkos magatartás tehát a hitetlenség kifejeződése. Viszont a Krisztusban élő hitre ébresztett ember nem veszítheti el bizalmát, mert Krisztus őrködik felette (ld. Róm 8,34-36). Pál így vall: „Teérted gyilkoltatunk mindennap, vágójuhoknak tekintenek bennünket. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk az által, aki szeret minket.” A legnagyobb kínok és szenvedések sem indokolhatják az öngyilkos magatartást. A mennyei Atya jósága elleni vád az, ha valaki zúgolódik sorsa ellen. Az öngyilkos személy sehogy sem fér bele abba az embercsoportba, amelyet a Zsidók 10,39 említ: „mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” Sajnos az öngyilkos személy meghátrált… 

IV. Konklúzió 

    a.) Az öngyilkos személy pontosan hitetlenségéről tesz bizonyságot és Isten ellen lázad, Aki bölcsen és jóindulattal rendelte el és szabta meg a próbákat, a szenvedéseket életünkben. „Akik pedig Istent szeretik, azoknak minden javukra van” (Róm 8,28), még a sok szenvedés is. Egyébként Jézus Krisztus világosan megmondta, hogy tanítványainak sorsa nem lesz különb Mesterükénél. Ezért a hívő élet maga a szenvedés útja. 

    b.) Sajnos a modern szekularizált világban az élvezetes jólétnek, a pszichológiának és a jóléti evangéliumnak köszönhetően egyre kevesebben értik és fogadják el a szenvedést saját életükben. Már a hívő emberek is reflexszerűen isteni csapásnak tartják, ha veszteség és szenvedés éri őket. Nem csoda hát, ha öngyilkosság hírét hallva ösztönösen áldozatnak és nem vétkesnek tartják az elkövetőt és annak felmentése mellett igyekeznek érvelni. Ez egy hamis együttérzés! Természetesen az Úr gyermekeiként nem akarunk érzéketlenül és a hátramaradtak fájdalmát növelve nyilatkozni az öngyilkosságról, de nem is engedhetjük meg, hogy a feltámadt Krisztus tündöklő győzelmét beárnyékolja a korszellem istentelen gondolkodása. 

    c.) Semmi áron nem akarjuk a hitben erőtlenekkel, a lelki harcban megfáradtakkal azt sejtetni vagy elhitetni, hogy az öngyilkosság extrém esetben mégis megoldás. A Szentírás más megoldást ismer: „Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul; szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el” (Ézs 40,30-31). Egy régi hívő ének refrénje így szól: „hit által, hit által, hit által győzni fogsz, te magasztos új erő, világot leküzdő!” 

    d.) A hívők közösségének hadd szóljon a következő Ige: „Azért a lankadt kezeket és megroggyant térdeket egyenesítsétek ki, és lábatok az egyenes úton járjon, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon” (Zsid 12,12). Amikor Isten gyermekeinek közössége győzelmes hitben él, elkülönülve a világtól és engedelmesen követve Krisztust, ott nem fajul extrém kísértéssé a meghátrálás és az öngyilkosság gondolata. Sugározzunk hitet, bátorítsuk a meghátrálni készülőket, és az Úr Krisztus nevében győzni fogunk! „De hála legyen Istennek, aki Krisztusban mindenkor diadalra vezet minket” (2Kor 2,14).

Chiciudean Miklós
Budapesti Reformált Baptista Gyülekezet" 
"http://www.reformaltbaptista.hu/" 

2013. április 9., kedd

Hitmélyítő alkalom volt

április 8-án Érszőllősön ahol Novák Zsolt testvér szolgált a "Misszió mint felelősség" témájában. Az alábbi linkről letölthető a rögzített hanganyag:

 https://www.dropbox.com/s/ooontb1tb8ucicb/NovakZsolt20130408.mp3

2013. február 26., kedd

Evangelizációs sorozat Érszőllősön


Szerda:      id. Veress Ernő
Csütörtök: Simon József
Péntek:      ifj. Veress Ernő
Szombat:    Szabó András
Vasárnap:   Veress Efraim


A plakát grafikáját Ferenczi Lídia készítette

2013. február 18., hétfő

Mozgalmas és kellemes

volt az elmúlt hétvége, mert ha keveset is voltam itthon mégsem fáradtam bele a szolgálatba. Sőt. Igaz hogy temetéssel kezdődött a péntek ahol hálaadó és vigasztaló üzenetet kellett továbbadni, de utána Székelyhídon Szenczy Sándorékkal, majd este Margitán a bibliaórán örömüzenetet is lehetett hirdetni. Szombaton a Filadelfia idősek otthonában voltam látogatáson Kovács József testvérrel, ahonnanSzilágybagosra mentem eljegyzésre, majd estére Biharszentjánosra érkeztem margittai fiatalokkal az evangelizációra. Tegnap délelőtt Magyarkécben, délben Albison, délután Szilágypérban, este pedig Margittán nyílt lehetőség az igehirdetésre. Áldassék érte az Úr neve!!!
Érszőllősön Szilágyi Rozália temetésén
Székelyhídon a Baptista Szeretetszolgálattal


Szilágybagoson Kincses Ottó és Debreczeni Brigita eljegyzésén


Margittán tegnap este a "Királyi menyegző" volt a téma2013. február 4., hétfő

Papp testvérnél Margittán

Testvérünk már a 90 évet is elhagyta, de egészséges a hite és ha már nem is tud eljönni az imaházba örömmel fogadott othon hogy úrvacsorai közösségben legyünk. Szabó Róbert testvérrel a margittai gyülekezet elöljárójával a múlt héten látogattuk meg a Papp házaspárt, amikor a betegeknek és az időseknek vittünk úrvacsorát..., ma estepedig Bogyoszlóban evangelizáción szolgáltunk az ifjúsággal.
Papp Sándor testvér
Margittai és érszőllősi fiatalok szolgálnak

2013. január 28., hétfő

Evangelizációs alkalmakon szolgáltam

az elmúlt héten Isten kegyelméből. Mindegyik alkalommal roma gyülekezetben került erre sor. A magyar gyülekezetek csak ezután következnek. Hála legyen az Úrnak azért, hogy mind Nagyváradon, mind Magyarkécben többen is elfogadták az Úr Jézust. Magyarkécben a ma kezdődött törekvők órájára 13-an jöttek el és mind felnőttek(19 éven felüliek). Imádkozni kell értük hogy megmaradjanak és növekedjenek a hitben és az ismeretben.
Gombos Emőke bizonyságtétele a nagyváradi roma gyülekezetben csütörtök este
A magyarkéci gyülekezetben kedd este volam

2013. január 27., vasárnap

Válasz a közbenjáró imádságra

A Novák Zsolt lelkipásztor testvérrel való vasárnap esti beszélgetés után újra mondhatjuk, hogy jó az Úr, mert meghallgatta esedezéseink szavát. Ma délelőtt igét hirdetett otthon Gyergyószentmiklóson és az erős bizonyság nyomán négyen döntöttek az Úr Jézus mellett. Ezzel a jó hírrel mehetett meglátogatni a feleségét a csíkszeredai kórházba, ahol jobb állapotban találta mint amikor ott hagyta. Testvérünk elmondása szerint sokat jelentett nekik az hogy ezrek mozdultak meg értük az imádságra. Megtapasztalták azt hogy Isten az ő szenvedésük által is jót munkál bennük és másokban is. Nagyon szépen köszönik az imatámogatást és továbbra is igénylik. Amennyiben a felesége állapota tovább javul, akkor két-három nap múlva kikerülhet az intenzív osztályról. A kis Hanna pedig a körülményekhez képest jól van, de még mindig nem találkozhatott a szülőkkel. Testvérünk elmondta azt is, hogy sok bátorító üzenetet és hívást kapott, de nem tudott és nem is tud mindegyikre válaszolni. Kéri mindazok megértését, akik nem kaptak tőle választ vagy nem érhették el telefonon. Imádkozzunk továbbra is értük és azért hogy az Úr neve mindenben megdicsőüljön, még az ilyen szeretet-összefogásban is! Dicsértessék Jézus Krisztus, mindörökké! Ámen! Híri Matild testvérnőért is folytassuk tovább a közbenjáró imádságot, hogy induljon meg a vese működése...

2013. január 26., szombat

A halál árnyékának völgye...

Novák Zsolt testvéremék nagy próbán mennek keresztül. A feleségén életmentő műtétsorozatot hajtottak végre ma hajnalban Csíkszeredában. Azon túl hogy a terhességet a 8. hónapban megszakították egyéb beavatkozásokra is sor került. A kis újszülött Novák Hanna(2.6kg) a körülményekhez képest jól van, de az édesanyja még mindig a csíkszeredai kórház intenzív osztályán van. Imádkozzunk érte!!! Ugyancsak súlyos állapotban van ifj.Híri János diakónus testvérünk(Érszőllős) felesége, Matild akinek leállt a veséje és a mája is, ezért a nagyváradi kórház intenzív osztályán kezelik. Imádkozzunk érte a négy gyermekes édesanyáért és a családjáért!

2013. január 1., kedd