2012. október 29., hétfő

Feszített programom volt a tegnap

de megérte. Reggel 9-től Margittán szolgáltam, majd utána testvéri óra következett. Fél kettőtől Albison úrvacsoráztunk, három órától Micskén volt összejövetel, ahová ugyancsak elkísértek a lányaim(Jémina és Tirza) és végül 5-re Nagyváradra mentem ahol 100 éves jubileuma volt annak hogy felépült az imaház. Ezzel együtt hálaadó napot is tartottak. Én korábban megígértem már Simon testvérnek hogy elvállalom a szolgálatot, de közben Margittán is ezt a napot választották a testvérek a hálaadásra. Nagyon nehéz helyzetbe kerültem, de végül Bodor Sándor testvér(szomszédok vagyunk) elvállalta a margittai szolgálatot, amit nagyon megáldott az Úr!
A nagyváradi jubileum délutáni része alább látható...


Video streaming by Ustream

2012. október 28., vasárnap

Hálaadó napra

készültek fiataljaink a ma esti ifjúsági alkalom előtt Margittán. Jó volt velük együtt lenni imádkozni, bibliát tanulmányozni és énekelni. Áldott legyen ezért is a Mindenható!


2012. október 26., péntek

A Székelyhídon vállalt szolgálatomat tegnap befejeztem

Az alábbi román írás már több mint egy éve, hogy az íróasztalomon van, (hogy kitől kaptam már nem is emlékszem, pedig biztos hogy ajándéktárgy) és eddig nem fordítottam kellő figyelmet rá, pedig eddig is jó lett volna és ezután is jó lesz ezt az imádságot többször is elmondani. A tegnap reggeli ige mellett(Lk.4:33-44) ezen kis írás által is úgy vezetett az Úr, hogy a székelyhídi romák között az ügyintéző lelkipásztori szolgálatot be kell fejezzem. Az este el is búcsúztam tőlük, amit nagyon nehezen akartak elfogadni és mindenáron emberi magyarázatot kerestek volna a távozásomra. Pedig csak megértettem hogy az én időm közöttük csak eddig tartott és máshol is kell hirdetnem az evangéliumot. (...De a sokaság megkereste őt, odamentek hozzá, és tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Ő azonban ezt mondta nekik: "A többi városban is hirdetnem kell az Isten országának evangéliumát, mert ezért küldettem." És hirdette az igét Júdea zsinagógáiban."Lk.4:42-44).

A most újra felfedezett imádságom azonban nem csak a cigány-misszióval kapcsolatosan kell hogy meghallgattatásra találjon, hanem az élet többi területén is. Lehet hogy neked is el kell mondanod ezt az imádságot? Ha igen? Ámen! Úgy legyen!Szabad fordításban:
URAM add hogy CSENDBEN tudomásul vegyem azokat a dolgokat, amelyeket nem változtathatok meg és BÁTORSÁGOT, hogy változtassak amin lehet és adj BÖLCSESSÉGET hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. ÁMEN!

Ha már románul van az asztalomon az imádság, akkor legyen a bizonyságom is a mai napon románul az alábbi énekben:

2012. október 24., szerda

Meghívó az adventi imahétvégére

Szeretett Imádkozó Testvéreink!

"Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.  Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt, A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, A ki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében, A mi végett rendeltettem én hirdetővé és apostollá (igazságot szólok a Krisztusban, nem hazudok), pogányok tanítójává hitben és igazságban. Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül." 1.Tim2:1-8

A mi Urunk kegyelméből a Szent Szellem vezetésére figyelve, arra az elhatározásra jutottunk, hogy folyó év November 30 és December2 között imádságra és böjtre hívjuk  HARGITA KERESZTYÉN TÁBORBA  mindazokat(nőket és férfiakat egyaránt), akik már eddig is lelki ébredésért és megújulásért könyörögtek. Baptista közösségünkön belül égető szükségét látjuk annak, hogy az Úr Jézus ismét kiárassza ránk az Ő Lelkét. Hisszük és valljuk, hogy amit egy akarattal kérünk az Úr Jézus nevében az meglesz! Amikor az előbb jelzett időpontot és helyszínt választottuk, akkor nem a saját programjaink ill. szükségeink szülte "kompromisszumos" megoldást választottuk, hanem ahogy Isten Lelke vezetett, áldozatoktól és lemondásoktól sem vonakodva döntöttünk ezen hétvége és hely mellett. Vasárnap délben majd úrvacsorai közösséggel zárjuk együttlétünket. 

A részvételi feltételek a következők:

1. 1-2 éves múlt az éberdésért való rendszeres imádkozásban
2. Péntek estétől Vasárnap délig vállalja velünk a közösséget a szombat napi böjtöt is beleértve
3. Mobiltelefon és egyéb kommunikációs eszközök használatát ez idő alatt mellőzi  

Kérünk szeretettel és alázattal, hogy amennyiben vállalod e feltételeket és anyagilag is meghozod az áldozatot az utazás és a szállás erejéig, akkor jöjj el és imádkozz velünk! Hisszük hogy a mi Urunk az Úr meghallgat minket, hiszen az Ő Fiának, az Egyszülöttnek Jézus Kisztusnak a nevében fogunk összegyűlni!

Várjuk az Úr Jézust és közben imádkozunk ébredésért, megújulásért!


Szeretettel és alázattal,
Novák Zsolt és Veress Efraim
baptista lelkipásztorok

2012. október 21., vasárnap

Bemerítésre készültünk

és el is jött az ünnepnap. Valóban nagyon áldott napunk volt, amikor kiáradt az Úr Lelke és újabb döntések is születtek. Bodor Sándor testvér hirdette az igét délelőtt és délután is amikor hálaadó ünnepélyt is tartottunk. Érdemes végig nézni-hallgatni az alkalmakat, mert lehet hogy valakinek így utólag is lesz benne üzenet...


2012. október 14., vasárnap

Gyergyószentmiklóson

Éppen a leendő roma közösségi ház, imaház alapjain állunk Gombos Miklós és Novák Zsolt lelkipásztor szolgatársam társaságában.

Székelyföldi missziókörúton

Gombos Miklós testvérrel pénteken indultunk a Székelyföldre és miután meglátogattuk Kibéden Dóczi testvéréket, estére már Novák Zsolt szolgatársam vendégei voltunk. Együtt mentünk Maroshévízre ahol élő kis közösséget találtunk, így öröm volt ott szolgálni. A szombati napot ugyancsak Zsoltékkal töltöttük, majd az esti alkalom a roma közösségben újra lehetőséget jelentett az evangelizálásra. Hála az Úrnak hogy volt megtérő akivel visszamaradtunk imádkozni. Éjszakára édesapámékhoz jötttünk a Hargitára, ahonnan vasárnap reggel indulunk Székelykeresztúrra, hálaadó napra.

2012. október 10., szerda

Lelki-testi higiénia, egyikből következik a másik..

Jó volt olvasni ezen a helyen, azt hogy barátaink testvéreink munkája nem hiábavaló. Az értük mondott imádság gyümölcsözik. Az Úr áldja meg őket!

2012. október 9., kedd

Édesapám mikor nálunk volt

Margittára is ellátogatott, ahol a baptista gyülekezetben szolgált, majd onnan ment Kecskemétre a Testvéri Szövetség konferenciájára


Kecskeméten