2009. augusztus 31., hétfő

Hétfő - Újabb haláleset

Kevéssel dél előtt Tripó Pál testvér Micskéről "hazament". A tegnap délelőtt még ő prédikált az összejövetelen...
Az alábbi kép tegnap délutáni összejövetelen készült amikor a sószórós fiatalok látogattak Micskére. Tripó Pali bácsi zöld ingben a második sorban ül.

2009. augusztus 30., vasárnap

Vasárnap -Sószóró misszióshét utolsó napja Tasnádon

"Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, a ki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, a ki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!" És.52:7
...és nem csak a lábaik szépek...

Ezen a linken a mai nap képeit lehet végignézni melyek Érszőllősön, Micskén és Tasnádon készültek.

Temetésen Zilahon -nekem ez egy fájdalmas nap volt...


Napra pontosan 4 héttel ezelőtt ugyanezen a helyen álltam. Akkor a lányaimmal emlékeztünk most pedig a feleségemmel gyászoltunk. Tudtam hogy el fog jön ni ez a nap, Manci néném is tudta és elkészült. Elment... Az Úr megvigasztal!

További képek a temetésről itt láthatóak. Egyébként a temetést is online közvetítették ezen a linken ahol még sok más szolgálat is látható...

2009. augusztus 28., péntek

Péntek délután

A missziós csapat

Már több mint 30 gyermek vesz részt a foglalkozáson

Péntek - Gyászhír

Kevéssel éjfél előtt Ady Dánielné(Manci néni, anyai nagybátyám felesége) szül. Tóth Margit 53 évesen az örök hazába költözött.
Amikor júliusban sikerült meglátogatnom, akkor már lehetett tudni hogy nincs sok hátra és ezért egyenesbe fordult beszélgetésünk amikor a jövő szóba került. Szeretett volna még élni -hiszen Isten minket az életre teremtett- és mutatta is nekem azokat az igéket amelyek bátorították, de én azokból csak azt olvastam ki hogy készíti az Úr haza. Mondtam is neki hogy "Manci néném, a jelek és az igék is azt mutatják hogy az Úr rövidesen hazaviszi." Megértette. Imádkoztunk csak úgy kettesben, de nagyon is eredményesen. Az Úr Jézus vére tisztára mosta. Csupán az volt a kérése hogy az Úr addig tartsa még életben amíg két emberrel el tudja rendezni azt, amit az Úr megmutatott neki és érje meg a legkisebbik lányának a menyegzőjét. Ezért imádkoztunk és akkor biztos voltam benne hogy az Úr meghallgatott. Mondtam is hogy a menyegzőn még biztosan találkozunk. Úgy is volt. Augusztus 2-án a szép ünnepi menyegzőre még be is jött az imaházba. Azután viszont már úgy búcsúztam el tőle mint akit utoljára látok e földi létben. Az Úr hazavitte...
Van az úgy hogy a mi Istenünk másképpen akarja mint ahogy mi kívánjuk. "Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr!Mert a mint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!" És 55:8-9 Ilyenkor ez vigasztal. Isten jobban tudja hogy mi a jó nekünk...

Most úgy látta jónak, hogy azt a feleséget, aki férjének türelmes odaadó támasza volt, azt az édesanyát aki lányait féltőn szerette-nevelte, azt az imádkozó asszonyt aki a gyülekezet ima- és szolgálócsoportjának(Harmónia) oszlopos tagja volt elvigye oda ahol a Megváltója, a jutalom és előrement szerettei várják.


Egy hűséges olvasóm és imatársam ment el. Fáj a hiánya, de azt is tudom hogy az én Uram az Úr mindennel jót munkál. Áldott legyen az Ő neve!!!

U.i. A temetés vasárnap délután 3 órától lesz Zilahon.

Csütörtök

A csütörtök délutáni gyermekfoglalkozáson már vagy 30 gyermek vett részt, de sajnos volt olyan fiúcska is aki elmondta hogy többet nem jöhet mert nem engedik a szülei. Késő délután helyi fiatalokkal szerveztek a mieink egy kispályás focit, amibe én is beszállhattam már mert annyira javult a lábam a júliusi baleset óta. Hála az Úrnak jó kapcsolat építő alkalom volt. Az esti összejövetelen a Mt. 7-ből olvastam a 13.-14. verseket és abból hirdettem az evangéliumot. Az alkalom után Teofil testvér(a román gyülekezet előljárója) mindannyiunkat meghívott egy fagylaltra a saját cukrászdájába, ahol ismét volt lehetőségünk énekelni, imádkozni.
A cukrászda teraszán

Tirza lányom is a missziómunkások(Kati és Johanna) között

2009. augusztus 24., hétfő

2009. augusztus 23., vasárnap

Szombat-Vasárnap

Ezen a hétvégén Kiskőröstől nem messze(Imrehegyen) szolgálok az Úr kegyelméből. Egy nap után már azt mondhatom hogy megérte idáig eljönni. Én is tanulok és más is formálódik abban a munkában amit az Úrért végzünk. Áldott legyen az Úr neve! Csak csodálni tudom azt amiként az Úr megváltoztat embereket és újjászül, megelevenít "évtizedes régiséggel" rendelkező gyülekezeti tagokat is. Igaz hogy délben az ebédet is kihagytam("nem csak kenyérrel él az ember...") a lelkigondozói szolgálat miatt és most is már "holnap" van, úgy elbeszélgettünk és imádkoztunk a vendéglátó családdal, mégsem érzek hiányt, sőt... nagyon gazdaggá tett az Úr! Tudom hogy más is átélt már ilyet. Soli Deo Gloria!!!