2012. március 27., kedd

Szükséges-e...

vagy csak egy lehetséges opció(igény) az ébredés ill. a megújulás gyülekezeteinkben??? Már több  éve azért imádkozunk keddenként itt Érszőllősön és tudom, hogy még más helyeken is hogy adjon az Úr ébredést, megújulást! Azt is megértettem hogy az ima után a tettek ideje is elérkezett...


Az előbbi vers után arra gondoltam hogy jó lenne egy ébredési, megújulási konferenciát szervezni itt Erdélyben, ahol együtt kiálthatnánk az Úrhoz megújulásért, szabadításért. És ez nem egy hivatalos egyházi rendezvény lenne, hanem csak úgy önkéntesekkel szerveznénk. Csak olyanokat várnánk erre az összejövetelre, akik évek óta rendszeresen imádkoztak ezért, vagy mostantól akarnak új életet kezdeni. Még fogok ezért imádkozni és ha te is teszed, akkor hiszem hogy az Úr megfogja mutatni mit kell tenni! Amennyiben te is kész vagy ezen gondolkodni és ezért imádkozni, akkor ezt jelezheted akár írásban, akár szóban örömmel veszem.

Egyszer égett egy ház...

Egyszer égett egy ház, ment a füst az ég felé
Szegény ember kiáltotta: hamar, hamar segítség!
Jöttek is a jó szomszédok, eloltani a tüzet.
Ilyen munkát az életben, senki meg nem fizethet...

Hát te testvér, nem gondolod hogy már ég a házad?
A szívedben kevélység van,nem pedig alázat.
hamar megtudsz haragudni, pattog szavad mint a tűz.
Ha meg nem térsz igazán, majd a kárhozatban ülsz.


Jó lesz hamar kiáltani: Jézus mentsd meg lelkemet!
És Ő a kegyelem vizével eloltja a tüzedet.

Ez a vers egyik volt azok közül, melyeket kisgyermekként megtanultam. Akkoriban nagyon sokszor elmondtam.  Mostanában úgy szeretnék újra olyan gyerek lenni, hogy szabadon kiálthassak, nem törődve azzal hogy mit mondanak a "felnőttek".

Uram segíts, hogy olyan tudjak lenni mint egy kis gyermek!

2012. március 19., hétfő

2012. március 18., vasárnap

Délelőtt Betlehemben, délután Hegyközújlakon

este pedig Szalacson hirdettem az Igét. Az esti alkalom egy evangelizációs sorozat záró alkalma volt, egészen megtelt az imaház, amelybe amúgy csak néhányan járnak. Jó volt tapasztalni a lelki éhsèget, szomjúságot.


2012. március 16., péntek

"A Bárány vére megtisztít

a Jézus sebe meggyógyít, a Megváltó megszabadít és mindent újjá/jóvá tesz." Ezzel az énekkel zàrtuk a brassói gyülekezet vezetőségi ülését a tegnap esti alkalom után, ahová a Szövetség képviseletében érkeztem. Úgy érzem hogy nem volt hiábavaló az együttlétünk és sikerült dicsőséget adni az Úrnak, aki pedig kegyelmét árasztotta ránk. Áldott legyen az Ő neve!!!

2012. március 15., csütörtök

Sajnos nem elérhető

Szövetségünk honlapja. A gond az, hogy a szolgáltatóval csak közvetett kapcsolatban állunk. Remélem hogy hamarosan megoldódik a probléma, azután pedig szolgáltatót fogunk váltani. Ez is egy imatéma azoknak akik figyelemmel kísérik a munkámat...

2012. március 14., szerda

A Hargita Tábor

ezután alapítványi keretek között fog működni, melynek kuratóriuma a döntéshozó szerv és az ügyvezető igazgató pedig a végrehajtó. A képen a tábor új ügyvezető igazgatója(Joó Zoltán) látható feleségével(Erika) kislányával és anyósával. Ma véget ért a rövid együttlét amit az egymással való kapcsolat ápolására szántunk. Az Úr áldása maradjon rajtunk.

Ma estére Bibarcfalvára megyek, holnap a brassói gyülekezetbe vagyok hivatalos, péntek este pedig Kisgalambfalvára megyek evangéliumot hirdetni. Aki tud imádkozzon értem!

2012. március 13., kedd

Havas hideg táj fogadott

mert itt mèg igen nagy a hó, de azért tudjuk hogy nincs messze a tavasz. A felmelegedés jeleit tapasztaltuk így is úgy is, a házban és az elnökségi ülésen is. Hála az Úrnak jó reménységgel nézhetünk előre, akár a Tábor, akár a Szövetség jövőjét vizsgáljuk!

Csak keskeny osvenyen járhatunk

2012. március 12., hétfő

A Hargita táborban

vagyok, ahová a hétvégi soproni szolgálat érkeztem az Elnökség tagjaival. Hála az Úrnak nem volt hiábavaló az ottlétem, mert meghallgatta az Úr az imádságomat. Áldást vihettem és áldást hozhattam. Az Ûré legyen minden dicsőség.

Valami miatt eszembe jutott

az alábbi történet:
"Monda azért Józsué Ákánnak: Fiam, adj dicsőséget, kérlek, az Úrnak, Izráel Istenének, és tégy néki vallást, és add tudtomra, kérlek, nékem, mit cselekedtél, és el ne titkoljad tőlem! Ákán pedig felele Józsuénak, és monda: Bizony én vétkeztem az Úr ellen, Izráel Istene ellen, és ezt s ezt cselekedtem! Láték ugyanis a zsákmány közt egy jó babiloni köntöst, kétszáz siklus ezüstöt és egy arany vesszőt, a melynek súlya ötven siklus vala, és megkívántam ezeket, és elvevém ezeket, és ímé elrejtve vannak a földben, a sátoromnak közepében, az ezüst pedig alatta van. Ekkor követeket külde Józsué s ezek a sátorba futának, és ímé, elrejtve vala az az ő sátorában, és az ezüst is alatta vala. Kivivék azért azokat a sátor közepéből, és vivék Józsuéhoz és Izráelnek minden fiához, és lerakák azokat az Úr előtt. Józsué pedig fogá Ákánt, a Zéra fiát, az ezüstöt, a köntöst és az aranyvesszőt, az ő fiait és leányait, az ő ökreit, szamarait és juhait, sátorát és mindent, a mije vala, és vele lévén az egész Izráel is, vivék azokat Akor völgyébe. És monda Józsué: Miért rontottál meg minket? Rontson meg téged e napon az Úr! És elborítá őt egész Izráel kövekkel, és megégeték őket tűzzel, miután megkövezték vala őket. És nagy kőhalmot rakának feléje; megvan mind e napig. És megszűnék az Úr haragjának gerjedezése. Ezért nevezik ezt a helyet Akor völgyének mind e napig." Józsué 7:19-26


Miután újra és újra szent félelemmel elolvastam e történetet, hálát adtam az Úrnak, hogy a mai Ákánok számára a bűnvallás, bűnbánat után nem ítélet következik, hanem kegyelem és bocsánat van felkínálva az Úr Jézusban. A mai Józsuék sem kell ítélet-végrehajtók legyenek, hanem a  megítélt bűn terhétől roskadozó megtérőnek evangéliumot hirdethetnek. 


"A Sárdisbeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az, a kinél van az isteni hét lélek és a hét csillag: Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, a kik haló félben vannak; mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád... A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek." Jel. 3:1-3

Hirdetést jelentettem meg

a Nőszövetség kérésére a www.magyarbaptista.com honlapon. A meghívót itt lehet megtekinteni...

2012. március 9., péntek

Megújult a Hargita Keresztyén Központ honlapja

Örömmel vettem észre a fb-n hogy megújult a Tábor honlapja mely szemre is tetszetős és kellemes benyomást kelt az éppen arra vetődő érdeklődőben. Kíváncsian várom hogy miként fogják feltölteni tartalommal a bő és izgalmasnak ígérkező keretet... Sok sikert hozzá! Áldást!

2012. március 8., csütörtök

Csak ismételni tudom önmagam...

A "nők napja" a II. Internacionálé VIII. kongresszusának egyik fő célkitűzése, ami 1918-ban vált valóra. A lényege az volt hogy a nők emancipációját elősegítse... Ez mára egy össznépi mozgalommá fejlődött, nemsokkal a Valentin(Bálint) nap után következik, melynek az alkalmi árusok talán jobban örülnek mint a nők.
Na szóval a fentiekből is kiderült, hogy én némi malíciával viseltetek az ilyen munkásmozgalmi örökségek iránt, de... a feleségemről ilyenkor is elmondom, hogy:

Nála szebb és nekem valóbb NŐ nincs a világon,
célja hogy öt gyerek után is csinos maradjon.
A férjének hűséges segítőtársa,
gyermekeinek gondos anyja,
szüleinek szemefénye,
tanárainak kedvence
és még hosszasan sorolhatnám
mi mindenben a legjobb Mártám...

De most csak annyit írok
amennyit a szívem dobog:
Ő annyira szeret engem
hogy nem múlt el a SZERELEM!

(Nem nők napjára, hanem csak úgy..., tudva hogy mindez kegyelem!)

2012. március 5., hétfő

Kínos?

Van úgy hogy az ember nagyon kínos helyzetbe csöppen. Az ilyen eseteknek általában jól visszakereshetők az okai. Ez történt velem is a múlt nap. Ez egy amolyan családi-apukás sztori. Aki fajsúlyosabb témát óhajt lapozzon tovább.
A múlt hét péntek reggelén Margittán az "Unicarm" üzletben "futottam bele a késbe". Az előzményekről annyit hogy életemben talán ha ötször voltam az öt gyermekem miatt óvodában vagy iskolában szülőértekezleten. Általában a feleségem szokott ilyen helyekre eljárni. Tudom hogy ez nem egy jó példa, de hát a legutóbbi szülőértekezleten kb. 3 hete is amikor a feleségem betegsége miatt nekem kellett elmennem(Napsugár érdekében), a 29 szülő közül csak ketten voltunk férfiak és a tanítónéniket nem is számoltam a 29 résztvevő közé. Ezt megelőzően talán csak egyszer voltam Margittán egy karácsonyi iskolai ünnepségen, amikor Jémináék adtak elő egy műsort. Na tehát ily szülői előélet után a minap az üzletben rám köszön egy fiatalasszony:
-Jó reggel!
-Jó reggel! -viszonoztam a köszöntést és közben azon gondolkodtam hogy vajon honnan is ismerjük egymást. Hoppá! Biztos a szülőértekezletről, mert sem a margittai sem az érszőllősi gyülekezetben nem láttam még a hölgyet. Na ha így van, akkor utána megyek és rákérdezek arra mit is döntöttek végül a szülők, mennyi pénzt kell betenni a közös kasszába? Ugyanis nekem hamarabb el kellett jönnöm szülőértekezletről, mert este evangelizációs összejövetelre igyekeztem szolgálni.
-Elnézést, hogy megkérdezem de mi is volt a döntés a legutóbbi gyűlésen?
-Milyen gyűlésen, milyen döntés? -kérdezett vissza meglepetten
-Hát... hááát azon ami a múlt héten volt az iskolában -dadogtam miközben egyre jobban elbizonytalanodtam
-Mostanában nem is volt szülőértekezlet.
-Nem volt? - már nagyon zavarban voltam, vajon kibe is kötöttem bele?
-Nem most nem - miközben válaszolt láttam rajta hogy gyanúsan végigmér. Rettenetes kínban voltam, de végül a hölgy átvágta a gordiuszi csomót. Elmosolyodott és kicsit leereszkedően, megértően azt mondta:
-Nem csodálkozom magán. Magának annyi gyermeke van hogy azt sem tudja mikor melyik miatt kell menjen szülőértekezletre...
-Hát igen, akkor elnézést. Viszontlátásra! -közben pedig arra gondoltam hogy soha többet szülőértekezletekre nem fogok menni. Ott biztos nem fogunk találkozni. Utólag nekem is leesett, hogy valószínűleg a Jémina egyik osztálytársának lehetett az édesanyja az illető, akivel karácsony előtt találkozhattunk. Egyet azonban biztosan tudok, hogy ez a feledékenység ill. tévedés nem a "sok gyermek" miatt van.

2012. március 3., szombat

Visszanézhető a szolgálattevők konferenciája

Az alábbi linkre kattintva visszanézhető, hallgatható az egy héttel ezelőtt megtartott szolgálattevők konferenciájának teljes anyaga. Érdemes időt szánni rá...