2011. augusztus 31., szerda

Lelkipásztorok és családtagjaik hete a Hargita Táborban - 2. nap online közvetítés

17.00
Ma délutánra még töben lettünk, mert azok is megérkeztek akik eddig akadályoztatva voltak. A közösségi alkalmat Fazakas György testvér diószegi lkp. vezeti és először bizonyságtételek és a fiatalok(lkp. családok gyermekei) szolgálatára került sor.


18.00
A fiatalok szolgálatát erős és tüzes bizonyságtételek, énekek jellemezték. Bányai János testvér egyik lánya és Kiss Zoltán testvér fia(Sámuel) szóltak. 
A fiatalok szolgálata után Vékás Erzsébet testvérnő bizonyságtételét hallgattuk meg. A hiányérzetről (nem egészen egy éve halt meg a férje) és annak betöltéséről beszélt.

18.15
Állva énekeljük a HH 412.sz. énekét " Kezed ha megérint már elég csak szólj egy szót Uram..."

18.20
ifj. Veress Ernő(székelykeresztúri lkp) a Zsid. 3:1-6 alapján kezdte meg az igehirdetés szolgálatát.
" Annakokáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek, a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra, A ki hű ahhoz, a ki őt rendelte, valamint Mózes is az ő egész házában. Mert ez nagyobb dicsőségre méltattatott, mint Mózes, a mennyiben a ház építőjének nagyobb a tisztessége, mint a háznak. Mert minden háznak van építője, a ki pedig mindent elkészített, az Isten az. Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, a hirdetendőknek bizonyságára, Krisztus ellenben mint Fiú a maga háza felett, a kinek háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mind végig erősen megtartjuk."

18.30
Figyeljetek Jézusra!!! - úgy tünik hogy ez lesz a prédikáció a fő gondolata

Kik vagyunk és mi a hivatásunk?
- Szentek vagyunk
- Mennyei elhívásunk van. A mennyből hívnak és oda igyekszünk...

Mi kell jellemezzen minket?
- Odafigyelünk Jézusra. Aki nem figyel Jézusra az nem is az Ő tanítványa... Az elmúlt héten mennyi időt töltöttél Jézussal? Mennyire összpontosítottál Rá?

Az Ige megmutatja hogy ki Jézus Krisztus...
-Jézust itt apostolként látjuk(csak itt fordul elő ebben az igeszakaszban). Jézus küldött volt.
-Jézus nem csak "apostol", hanem Főpap is. Olyan Főpapunk van aki betöltötte küldetését.

18.40
Bárcsak ezen az estén is lenne valaki, aki mostantól kezdve csak az Úr Jézusra figyelne...

18.45
- Gondoljuk végig a szolgálatunkat! Mennyire figyeltünk, figyelünk Jézusra? Mennyire vagyunk hűségesek elhívásunkhoz? A hűség az hogy elvégezzük azt a munkát amit Ő ránk bízott.
- Az Úr Jézus dicsősége sokkal nagyobb a Mózes dicsőségénél. A gyülekezet és az újszövetség több mint az Ószövetség... Minden dicsőség az Úr Jézust illet meg. Soha ne vedd el a dicsőséget az Úrtól!!!
- Az Úr Jézus istensége is nyilvánvaló ebből az igeszakaszban. Csak akkor vagyunk az Ő háza, ha a bizalmat és a reménységet mindvégig megtartjuk...
Adjunk hálát azért akik vagyunk, kérjük azt hogy figyelni tudjunk Rá és maradjunk az Ő háza!!!

Imádkozunk...

18.55
Énekelünk -  HH 572. "Oly szép az Ő neve..."

18.58 Giorgiov Adriánnak és feleségének ma van a 26. házassági évfordulójuk. Énekkel köszöntöttük őket...

19.00 Vacsora - Holnap újból jelentkezem...:)

2011. augusztus 30., kedd

Lelkipásztorok és családtagjaik hete a Hargita Táborban -online közvetítés

Az alábbi képen látható programtervezet nyújtja nekünk egész hétre a keretet a pihenéshez és a lelki épüléshez, a többit az Úr Lelke adja. Jó nékünk itt lenni(mondanám Péterrel)..., de nekünk még csak sátorra sem kell gondolni :)

18.30
Simon József szolgálata ma a 2Mózes 3:1-5, 11-15 alapján az alábbi vázlatot töltötte ki.
1.Megláthatjuk Isten személyét –irgalmas, igazságos
2.Megláthatjuk Isten szabadító munkáját
3.Megláthatjuk Isten eszközeit –a természet(égő csipkebokor),az ember
A hangsúly ebben a szolgálatban az utolsó pontra esik...

18.35 - Te is lehetsz az Úr eszköze, de csak akkor ha ég benned az Úr tüze

18.40 - Ebben az esetben Mózes volt az ember aki eszköz lett az Úr kezében.

A. Isten először megszólítja az embert.
-Az Úr egy egyszerű munkanapon szólította meg Mózest, mert Ő bármikor és bárhol megszólíthatja az embert.
-Isten a nevén szólítja meg az embert.
-Amikor Isten valakit kiválaszt hogy ezzköze legyen azt a nevén szólítja, azt nem lehet félreérteni!
-Amikor Istem megszólal akkor olyan üzenetet mond ami nagyon is érthető, nem érthetetlen.

B. Az ember Mózes meglátta a mindennapi munka sodrában azt ami mellett meg kellett állni. Az egyszerű csipkebokorban meglátta a természetfelettit. Mózesnek volt arra szeme, hogy meglássa azt amit Isten mutatott neki.
- Mózes annak ellenére hogy 80 éves volt, elég kiváncsi volt arra amit látott. Egy egészséges kiváncsiság volt benne. Ha te korod miatt már nem vagy kiváncsi a természetfeletti dolgokra, akkor nem lehetsz az Úr eszköze.
-Mózesnek meg kellett érteni azt hogy az Isten közelségében csak a szent maradhat meg. Megértette hogy ha Ő az Isten közelségébe akar lenni akkor le kell vesse a sarut. Szent Istenhez szent ember illik...Vajon a te életedben mi az ami akadály abban hogy szent lehess? Mitől kell megválj hogy közelebb kerülj az Úrhoz?

18.48
C. Mózes válasza
Kérdéssel válaszol.
1. Ki vagyok én? - Lehet hogy 40 évvel korábban azt mondta volna hogy a fáraó udvarából való vagyok, de most nagyon alkalmatlannak látta magát...
2. Mit mondjak nekik? -Még a mai lelkipásztornak is lehet ez nagy kérdés a vasárnapi szolgálat előtt...
18.50
Mózes jó helyen és annak tette fel a kérdést ahol és akinek kellett. Te honnan akarod elvenni az üzenetet és kitől? Isten téged is olyan eszköznek akar tudni a kezében aki tőle függ és neki dolgozik.Ámen! Ezután imádkoztunk.
19.00 Kezdődik a vacsora...

2011. augusztus 28., vasárnap

Ünnepünk volt itthon...

az Érszőllősről elszármazottaknak. Az utóbbi 50 évben itt szolgáló lelkipásztorok is a vendégeink voltak és délelőtt Bodor Sándor, Kiss Zoltán testvérek, délután  pedig Bándi Sándor és Péter István lelkipásztorok hirdették az evangéliumot. Érdemes belehallgatni-nézni az alábbi ablakban az üzenetekbe, mert igen értékes szolgálatok hangzottak el...

Watch live streaming video from erszollos at livestream.com

2011. augusztus 27., szombat

Újra egészséges vagyok

és ezért dicsérem az Urat! Az elmúlt két hétben kiütközött rajtam az emberi test gyengeségének többféle változata és ezzel még másoknak is gondot okoztam(vendégszolgálatot kellett lemondjak), de ennek immár vége! Valószínűleg a sok táborozás (korán kelés, késői fekvés miatti kevés alvás) legyengítette az immunrendszeremet és ezért kapott el valami fertőző betegség. Jó hogy ez már múlt idő...
Ezen e héten napról napra erősödtem és ezért külön köszönetet mondok mindazoknak akik értem imádkoztak, vagy mellém álltak. Áldjaon meg az Úr titeket!!! Az elmúlt hétvégén pl. Pardi Félix testvérem volt a segítségemre aki szabadságából áldozott időt arra hogy helyettem szólja a drága evangéliumot az imrehegyi(Magyarország) evangelizáción az "Életház alapítvány" missziós szervezésében. Itt  és itt hallgasd meg, mert neked is javadra válik!!!
Ezen a hétvégén vasárnap itt Érszőllősön lesz egy jó és remélhetőleg lelkiekben gazdag ünnepély. Az Érszőllősről elszármazottakat, volt gyülekezeti tagokat és hozzátartozókat várjuk haza az "Atyai házhoz". A gyülekezet volt lelkipásztorai, és ügyintézői(Bodor Sándor, Bándi Sándor és Kiss Zoltán, Péter István) is a vendégeink lesznek, ha az Úr is úgy akarja. Van tehát feladat és munka így is úgy is. Az a vágyam hogy bárcsak lenne megtérés és megújulás ezen hétvégén is közöttünk! Ámen!
Vasárnap délelőtt 9-kor és délután 16 órakor lesznek a közös alkalmaink. Várunk szeretettel!

U. i.
Ma este Micskén szolgáltam a bibliaórán(Jn 5:1-21) ahol arról beszéltem, hogy mi az amit hiszünk és mi az amit tudunk, mi akik Istentől születtünk.
Eszembe jutott egy régi ének amit valamikor  ifjú koromban tanultam, elénekeltem és most ide is beillesztem... Elhatároztam hogy megtanítom a körzet gyülekezeteiben...

"Szent Szellem mi üdvözlünk
ezen a helyen ma,
jöjj, és nyisd meg a szívünket
megújulásra.
Árassz el szent erőddel,
dicső hatalmaddal,
állíts helyre bennünket, ó,
Szent Szellem még ma!


Én tudom, tudom, biztosan tudom,

hogy újjászülettem,
én tudom, tudom, biztosan tudom,
hogy Jézus él bennem.
Van sok-sok minden az ígében,
amit még nem értek,
de egyet tudok biztosan,
hogy újjászülettem.

 
Ó hála, hála, Jézusnak hála,

hogy van még bocsánat,
ó hála, hála, Jézusnak hála,
hogy új életet ad.
Ha még ma átadod bűneidet,
meghalsz a réginek,
Megváltód lesz az Úr Jézus,
és újjá szűl téged.

Szent Szellem mi üdvözlünk...

2011. augusztus 20., szombat

Nemzeti avagy családi ünnep!?

"Szent" István király halálának és "szentté avatásának" évfordulója vagyon a mai napon. Anyai nagyanyám Ady Anna(szül. Veress Anna) is ezen a napon született és tőle többet tanultam mint a történelemkönyvből, egyszerűséget, szerénységet és alázatot. Hálás vagyok az Úrnak hogy olyan nagyszülőm lehetett aki kicsi koromtól(gyermekkoromban sokat vigyázottt rám) fogva az Úr félelmében járt és az első áhítatos éneket is tőle tanultam( Dícsérd az Úrat én lelkem...!) Örülök annak hogy nekem augusztus 20 ezért nevezetes.
Visszatérve a nemzeti ünnepre, azért azt nem szabad elfelejteni hogy I.István királyunk tűzzel-vassal kényszerítette a keresztyén tant népére. Hogy ezért mit kap majd odaát azt nem tudjuk. Nekünk, újjászületetett hívőknek viszont legalább az az elkötelezettség és szenvedély példaértékúű lehet, amivel ő buzgólkodott.
Nem megalkudni a bűnnel és kiirtani  mindent az életünkből ami Krisztus természetével nem egyezik, ez kötelességünk! Az Úr segítsen erre minket! Ámen! Úgy legyen!

2011. augusztus 19., péntek

Ezek az énekek gyönyörűűűűűűűűek...........

Igaz hogy sok mindenben nem értek egyet a "galatákkal"(adventistákkal), de el kell ismernem hogy az ilyen cselekedeteik(énekeik) szépek és kívánatosak. Biztosan azért mert Jézusról és a menyországról szólnak...


    

2011. augusztus 10., szerda

Kassán sétáltunk

ma délután. Ezen a héten a Testvéri Szövetség("frankistának" becézik őket egyesek) által szervezett táborban szolgálok Pányokon, ahová a feleségem és két nagyobbik lányom+Emő is elkisért...

2011. augusztus 8., hétfő

Temetésen

szolgáltam ma délután Nagyváradon, ahol az egyik táborozónk nagymamáját temettük. A Nagyvárad-Betlehem gyülekezet vállalta fel a temetés szolgálatát, evangelizációs célból hiszen az elhunyt nem tartozott hozzánk és nem volt új élete sem. Ilyenkor tényleg csak a tiszta evangéliumot kell hirdetni... Adott az Úr erőt és hiszem hogy nem volt hiába a szolgálat!

Kémeren

voltunk a tegnap délután mindazok akik együtt táboroztunk. Csak a betlehemiek nem tudtak eljönni. Aratási ünnepély is volt egyben, melyen éppen aktuálisak voltak a táborban megtértek bizonyságtételei, ugyanis a tábori beszámolók után az ő bizonyságtételeiket hallgattuk meg.

Szombaton a "Nagyvárad-Betlehem"

gyülekezettel tartottunk közösségi napot a körösrévi szorosban. Akkorra már eléggé jól éreztem magam. Köszönöm szépen az imatámogatást!

2011. augusztus 6., szombat

Belázasodtam

a táborozás végére és elég kellemetlen dolog a hidegrázás, de jó hogy ketten voltunk Félixel mert át tudta venni az esti szolgálatot, amit nagyon megáldott az Úr. Igaz hogy én a szénapadláson jól begubózva reszkettem, de így is áldásos volt hallgatni a Félix által szenvedélyesen továbbított evangéliumot. Mindenképpen megérte vállalni ezt a táborozást, személyesen engemet is formált az Úr, de nagy hála van szívemben a megtérésekért is amiért sokan imádkoztunk. Áldott az Úr!!! Nagy az Ő kegyelme és ilyenkor betegen ezt még jobban lehet érezni...

2011. augusztus 5., péntek

Barlangtúrán voltunk ma délután


Egy még feltáratlan barlangba ereszkedtünk le jó néhányan a mi fiataljaink és a szilágysomlyói körzet fiataljai közül, akikkel ma közös túrát szerveztünk. Ez a barlang a mi táborunktól mintegy másfél órai járásra van, de csak mi tudjuk a helyét :-)
Egy nagyon szűk nyíláson kell kötélen leereszkedni hogy szép termeket és cseppköveket lásson az ember. Én alig fértem be a lukon, de miután átpréseltem magam jöttek a többiek is és különleges érzés volt olyan helyen járni ahol előttem alig jártak emberek, kivéve egy két barlangászt a 60-as évekből...
Mikor kijöttünk(másfél órát mentünk és nem értünk a végére) hálát adtunk az Úrnak hogy épségben kijöttünk, mert az út kifelé sokkalta nehezebb volt...