2010. június 29., kedd

Kedd - Hála az Úrnak, vége!!! 4.3-as tanulmányi átlaggal

Mármint a vizsgaidőszaknak az én esetemben. Ma volt az utolsó vizsgám textualitásból, aminek az eredménye csak később lesz meg, de az összes eddigi vizsgaeredményem megvan. Eddig ez a legjobb félévem a hét ötössel(jeles) a tíz tantárgyból... Kegyelem! Áldassék az Úr neve! Jöhet a nyár a maga feladataival és kihívásaival... Ma este biztosan jólesik vizsgadrukk nélkül lefeküdni és holnap reggel azt kérdezni újra: Mit akarsz Uram, hogy cselekedjem?

Az építészet mint kulturális modell 3-as(közepes) lett csak még nem vezette be a tanárnő a rendszerbe, a textualitás és teatralitás vizsga pedig kettes...

2010. június 27., vasárnap

Vasárnap - Bemerítés Szilágypérban

Pardi Félix, Zsombor, az édesanyja(Ildikó) és én
 Szolgatársammal
A bemerítkezendők
A szilágykémeri fúvószenekar
Zsombor bemerítése
Imádság értük kézrátétellel
Ildikó testvérnő bemerítése
A mintegy 120 főnyi hallgatóság egyik része
...másik része
+ még akikről nem készült felvétel

2010. június 25., péntek

Péntek - Ma érte volna el a krisztusi kort (30 éves lenne) az öcsém Barnabás

ha nem hívta volna haza az Úr 21 évesen, de már tizenévesen is krisztusi természettel bírt. Életemet meghatározó példát adott nekem a kisöcsém. Soha nem felejetem el azt az éjszakát amikor mellette virrasztottam a csíkszeredai körházban, ill. kellett volna virrasztanom, de a fáradtságtól elehajtott fejjel elaludtam. Vagy három órát is aludtam amikor felriadtam és láttam hogy nagyon szenved az öcsém és kérdeztem tőle: Barnabás, hát miért nem szóltál hogy fordítsalak meg? (Fél óránként meg kellett volna fordítani) erre ő azt mondta: Láttam hogy fáradt vagy és hagytalak pihenni, közben pedig majdnem meghalt.... Ilyen öcsém volt nekem! Szeretett, bátorított, ha kellett intett, megbocsátott, vígasztalt. Ő nekem barátom, ügyvédem, kollégám, presbiterem, imatársam,TESTVÉREM volt. Áldom az Urat, hogy testvérek lehettünk és lehetünk, mert újra fogjuk látni egymást!!!

2010. június 24., csütörtök

Csütörtök - 15 esztendő, szép idő... Hála csokorba szedve...

1995 június 24 volt életem elmúlt 15 évének egyik leggyönyörűbb napja. Hála érte! Akkor ajándékozott meg Isten egy ......... Azért vannak ezek a pontok mert igazából nem tudom szavakban kifejezni azt a jelzőt ami illik Mártira. Vettem sorba a szavakat, úgy mint szép, gyönyörű, tündéri, angyali, varázslatos, tüneményes, elragadó, bájos, kedves, csinos, aranyos, szerető, figyelmes. türelmes, gondoskodó, odadadó, hűséges, majd ezek fokozatait, úgy mint varázslatos szépségű, veszettül gyönyörű, borzasztóan kedves, erősen szerető, halálig hűséges stb. stb. de egyiket sem találtam igazán jónak, mindent kifejezőnek. Hoppá, megvan beugrott, ez az: HÍVŐ. Milyen gyarló vagyok ugye? Én a testi ember először a külsőt akarom leírni, holott a belső mindent felülír... Tehát akkor ajándékozott meg Isten egy hívő feleséggel, aki azóta is hűséges társam. Igaz hogy én sokszor elmulasztottam neki elmondani azt, hogy mennyire szeretem, de igyekszem minél többször leírni. Az írás megmarad? Maradjon! E tizenöt év alatt Isten további ajándéka és szerelmünk gyümölcse az az öt lány akik mindezidáig még ékességeink és azért imádkozunk, hogy legyenek mind az Úréi. Hála értük! Ebben a tizenöt évben munkát is adott nekem az én Uram az Úr -áldott legyen szent neve!- és a munkában, gyümölcsöket, munkatársakat, testvéreket, igaz barátokat, nem beszélve arról hogy megtartotta szüleimet és korábbi kapcsolataimat. Hála, hála! A család és a munka örömén túl még a tanulás örömét is újra megtapasztalhattam az utóbbi esztendőkben (talán ez utóbbi félév lesz eddig a legsikeresebb). Hála és dicsőség ezért is Istennek!Mindent fel sem tudok sorolni amit életem legértékesebb 15 évében megadott nekem az Úr, de amit megemlítettem az is azt mutatja hogy mennyire nem érdem szerint bánik az Úr velünk.Hála ezért is! Néha már-már azt gondoltam hogy szégyenkeznem kellene hogy ennyi mindent elvehettem az Úr kezéből... De hát Ő adta és Ő tudja hogy miért adott nekem a későn jövőnek, érőnek ugynannyi bért mint talán annak aki sokkal többet munkálkodott. Csak azt tudom mondani hogy sokkal, helyesebben szólva önmagammal és az enyéim életével tartozom az Úrnak. Legyen az Övé ezután is!!! Ámen!!!

2010. június 20., vasárnap

Szombat este - Vasárnapra készülve...

"Vajon a mai igehirdetők sokasága mikor tanulja meg végre a leckét? Olyan sok energiát fektetnek gyülekezetek és lelkészek arra, hogy az evangélium kulturálisan kompatibilis legyen, más szóval úgy elmondani a jó hírt a világi hallgatónak, hogy ne legyen sértő, és pozitívan hasson. Ezt csak úgy lehet elérni, ha kiveszed az evangéliumból a botrányos részt, a bűn kérdését és Jézus Krisztus kereszthalálát. Igyekeznek továbbá úgymond kulturális hidakat építeni a gyülekezet és a világ között, hogy az emberek ne gondolják, hogy a hívők szűk látókörűek. Kulturális hidat építeni, egy ködös fogalom, ami arról szól, hogy beengedjük a világ szellemét a gyülekezetbe, mert azt gondoljuk, hogy így több lelket nyerhetünk meg Krisztusnak. És nem értjük meg, hogy a gyülekezet pontosan akkor tud nagy hatást gyakorolni a világra, ha gyökeresen más, mint a világ, és ha felvállalja a kereszt botrányát"
A fenti idézet az Áhítat délutáni magyaráztából való és Lukács János lelkipásztor testvérem jegyzi a tengeren túlról, Chicagoból. Szívemből szólt a prófétatársam... Imádkozom érte, hogy bírja az ezt követő kritikát az úgynevezett "kultúraközeli evangélium" apostolaitól.

Áldott vasárnapot mindenkinek!

Szombat - dolgozat

Ma leadtam  a sajtódiskurzus elemzés dolgozatotomat dr.Kálai Sándor tanár úrnak, amit gyakorlati feladatként még a szorgalmi időszakban kellett volna megcsinálni . Sajnos késtem vele, mert a leadási határidő már korábban lejárt, de a hétfői vizsgán azt mondta hogy még leadhatom. Lassan-lassan kezdem utolérni magam és hiszem hogy az Úr továbbsegít majd.
A tegnapi vizsgám is ötös lett a "A kommunikáció és a média társadalomtörténete" című tantárgyból dr.Fodor Péternél és ez kedvet adott a további vizsgákhoz...
Azok kedvléért akik szeretnének betekintetni egy kicsit a tanulmányaimba,  idevágom a ma leadott dolgozatomat.


Sajtódiskurzus elemzés
Vona Gábor mellényügye a magyar sajtóban
Veress Efraim - Kommunikáció és Médiatudomány szak -  Debreceni Egyetem


Bevezetés

            Feladatom egy sajtódiskurzus elemzése a saját magam által választott témában. Mivel alapvetően közéleti tevékenységet folytatok, ezért a hozzám közelebb álló témák közül választottam. Jelen esetben a politikai életből, a parlament alakuló ülésével kapcsolatos egyik nagy sajtóvisszhangot kiváltó eseményt övező diskurzust igyekszem megvizsgálni. Ezt a diskurzust röviden Vona Gábor mellényügyeként foglaltam össze. Először kvantitatív tartalomelemzési módszerrel igyekeztem feltérképezni és összefoglalni a megjelent cikkek, publicisztikák, vélemények tömegét, majd az elektronikus médiának egy szűkebb szeletét minőségi(kvalitatív) szempontból vizsgáltam.


A mellényről röviden

            A Vona Gáboron lévő mellény, amelyről az országgyűlés alakuló ülésén az eskütétel alkalmával lekerült a zakó, a betiltott Magyar Gárda egyenruhájának egyik darabja volt, elől árpádsávos pajzzsal, a hátán pedig oroszlános címerrel. A Magyar Gárda 2007-ben alakult és céljai közt hagyományőrzés, karitatív tevékenység, a tagok szellemi és fizikai képzése szerepelt. A felsorolásban azonban helyet kapott az a mondat is, hogy a gárda feladata a "rendkívüli helyzetben a nemzeti önvédelem erősítése", illetve hogy a szervezet "része vagy gerince kíván lenni a majdan felállítandó Nemzetőrségnek". A gárda a lakitelki mozgalom és a polgári körök utódjának és pártok fölött állónak vallotta magát,  de mégis a mozgalmat fenntartó Magyar Gárda Egyesület elnöke, a Jobbik Magyarországért Mozgalom párt elnöke Vona Gábor volt. A Gárdát már megalakulásakor sok kritika érte és a balliberális sajtó teljes ellenszenvvel viseltetett iránta. A jobboldali politikusok közül Für Lajos és Wittner Mária, a jobboldali sajtó részéről a „Demokrata” főszerkesztője, Bencsik András voltak azok akik nyíltan támogatták a mozgalmat. Két éves működése után 2009 decemberében a Magyar Gárda Egyesületet a Legfelsőbb Bíróság feloszlatta. Az ítélet indoklása szerint a Magyar Gárda Egyesület és a mozgalom is sértette mások emberi méltóságát. A bírónő, Bodor Mária  szerint helyesen állapította meg a másodfokú bíróság, hogy a Magyar Gárda Egyesület, illetve a mozgalom összetartozik, így az ítélet mindkettőre vonatkozik. Vona Gábor az ítélet után azt mondta hogy az ítéletet tudomásul veszik, de nem tudják elfogadni, így az egyesület biztosan a strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz fordul. A bíróság a feloszlatott Magyar Gárda egyenruhájának a viselését is betiltotta. Miután a Jobbik Magyarországért Mozgalom párt az áprilisi választásokon bejutott az országgyűlésbe, Vona Gábor a párt egyik korábbi rendezvényén tett ígéretét -miszerint az alakuló ülésen Gárda-mellényben jelenik meg- be is tartotta. Mivel az utolsó pillanatig nem lehetett tudni teljes bizonyossággal(a mellény fölött zakót hordott), hogy beváltja-e ígéretét, ezért  a sajtóban már korábban elindultak a találgatások vele kapcsolatban. Az alakuló ülésen közvetlenül az eskütétel előtt levetette a zakóját és így mindenki számára nyilvánvalóvá vált a Gárda-mellény. Ezt követően ugyancsak sokk cikk és hozzászólás született a magyar sajtóban.

A kvantitatív tartalmi elemzés következtetései

            A nagy figyelemmel kísért új Országgyűlés alakuló ülése előtti és utáni napokban tehát a fentebb említett téma nagy sajtónyilvánosságot kapott. A téma iránti kitüntetett figyelmet nem csupán a megjelent írások nagy száma, hanem azok terjedelme és vizuális feltűnőségük a címekben, képekben is jelzik.
            A cikkek minőségét tekintve megállapítható, hogy sok újságíró felületesen fogalmazott, figyelmen kívül hagyta az objektív szempontokat. Inkább a bulvárosodás a szenzációhajhászás irányába mozdult el az adott esemény megjelenítése és feldolgozása. Több esetben is megfigyeltem hogy egyes tartalomszolgáltatók, hírportálok más médiumok anyagait vették át az úgynevezett copy-paste technikával és nem fordítottak nagyobb figyelmet a korábbi bírósági határozatok tanulmányozására. Így történhetett meg az hogy egyes sajtóorgánumok(pl.NOL) harsogó címekben hirdették hogy Vona Gábor „gárdaegyenruhában” jelenik meg az alakuló ülésen, holott legfeljebb a betiltott Gárda egyenruhájának egy darabját vette fel. Kiegyensúlyozott és mértéktartó tájékoztatás helyett inkább a hisztéria és „a bolhából elefántot csinálni” jellemezte a sajtómegnyilvánulások nagyobb részét. A kissebbik részt a jobboldali sajtót jelenítette meg és az is két további csoportra osztható. A politikai jobbközéphez kapcsolható sajtóorgánumok(pl.MNO) az esemény előtt alig-alig írnak a bejelentett eseményről, majd a történtek után is éppen csak hogy beszámolnak néhány sorban az alakuló ülés ezen mozzanatáról. A radikális jobboldalhoz köthető inkább internetes média(pl.Barikád) viszont a balliberális sajtóhoz hasonlóan, de arra válaszképpen készült az eseményre, majd az esemény után is nagyobb teret szentelt az ügynek.
            A fenti megállapításokból kiindulva azt lehet látni hogy a médiahekknek is nevezhető mellényügy a magyar sajtót legalább három részre osztotta.
                  1.    A sajtó baloldali hagyományokkal rendelkező része kimondottan ellenszenvesen, 
                         néha hisztérikusan reagált a fentebb vázolt eseményre.
2.      A jobboldali sajtónak a nagyobbik része elhallgatta, vagy igyekezett kevésbé hangsúlyt adni híreiben az ominózus esetnek.
3.      A jobboldali sajtó kisebbik része pedig, mely a radikális táborhoz köthető, nagyon is üdvözölte, sőt kifejezetten hőstettként értékelte Vona Gábor cselekményét.
         
A kvalitatív elemzés eredményei

            A magyar sajtópaletta korábban jelzett három részéből választottam ki a Népszabadság, a Magyar Nemzet és a Barikád online tartalmait május 12 és 17 között, hogy ezek bemutatásával az adott téma sajtóelemzése finomabb kontúrjai is láthatóvá váljanak.

Népszabadság
            A Népszabadság a május 12.-i cikkében címlapon hozza hatalmas betűkkel hogy mire készül Vona Gábor. A cikk tulajdonképpen egy tudósítás az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő pártok képviselőit(elnökök, frakcóvezetők) tömörítő bizottsági megbeszélésről. Mégis a tudósítás főként(a másik téma a Szentkorona előtt teendő eskü) erre a témára koncentrál. Megszólaltatja a FIDESZ, az MSZP, az LMP frakcióvezetőit, magát Vona Gábort és Balczó Zoltánt is a JOBBIK alelnökét, és a válaszok után vastagbetűkkel kiemelve idézi az MSZP pártelnökét Lendvai Ildikót, aki a Sólyom László köztársasági elnökhöz fordul a demokrácia írott és íratlan szabályainak tiszteletben tartásának a védelme érdekében. A tudósításból az aggodalom, a félelem tükröződik a demokráciát veszélyeztető akció miatt.
            A május 13.-i cikk már jogi érvelést tartalmaz egy jogásztól, a magyar Helsinki Bizottság társelnökétől. Ebben a cikkben a jogi érvelés már egyértelműen abba az irányba mutat, hogy amennyiben Vona Gábor a gárdamellényben jelenik meg az alakuló ülésen, akkor egyenesen bűncselekményt követhet el. A Btk.-ra hivatkozva és a korábbi ügyészi álláspontot(a rendészeti miniszter feljelentését elutasították) is vitatva azt üzeni a szerző, hogy Vona Gábor önmagára is veszélyes dologra vállalkozik akkor ha ígéretéhez híven cselekszik. Ez a sajtómegnyilvánulás a politikai nyomásgyakorlás eszközeinek egyik ékes példája.
            A május 14.-i az alakuló ülés napján kelt tudósításában a Népszabadság Sólyom Lászlót szalagcímben idézi, aki szerint Vona Gábor „...hamis esküjével a hazugságot fogja képviselni az új országgyűlésben” Miután kiderült hogy semmi sem akadályozta meg Vona Gábort abban hogy gárdamellényben letegye az esküt, a lap már nem a demokráciáért aggódik, nem jogi eszközöket emleget, hanem politikailag próbálja hitelteleníteni Vona Gábort azzal, hogy Sólyom László mögé állva hamis esküvel vádolja. Ugyancsak ebben a tudósításban a megszólaltatott Schiffer András(LMP) mondanivalójából azt idézik, mely szerint az adott cselekedet provokációnak minősül.
            A Népszabadság 17.-i számában található írás már nemzetközi kontextusba helyezi a témát az által hogy a Süddeutsche Zeitung-ot idézi, mely szerint Vona Gábor a „Magyar provokatőr” . A lap az által hogy egy külföldi cikket ismertet a tudósító megnevezésével, azt sugallja hogy az írás nem egy elfogult belső munkatárs szüleménye, hanem egy külföldi tekintélyes sajtóorgánum nézőpontját mutatja be. Azonban ez az írás mintha a korábban elemzett cikkek összefoglalója lenne. Nem tűnik lehetetlennek arra gondolni, hogy a cikk szerzője Michael Frank a Népszabadságból informálódott mielőtt megírta volna tudósítását.

Magyar Nemzet

            Ez az orgánum csupán a szűkszavú tudósításokra szorítkozott a mellényüggyel kapcsolatban. Az Országgyűlés alakuló ülése előtti napon, a május 13.-i számában a lap még csak említést sem tesz arról, amin a sajtó nagy része addig már csámcsogott. Magyarul szólva mintha nem vett volna tudomást az addigi nyilatkozatokról. Ezzel a magatartásával a lap azt a látszatot akarta kelteni hogy a mellényügy bagatellnek minősül és nem méltó az új Országgyűlés alakuló üléséhez ennek a témának a felkarolása.
            A május 14.-i tudósításában a lap szűkszavúan számol be a történtekről. A többi esemény említése között Vona Gábor mellényét is megemlíti, de úgy hogy ezzel párhuzamosan az MSZP válaszát(az MSZP budapesti képviselői ez ellen tiltakozva egy kitűzőt raktak fel ruhájukra, amely egy horogkeresztet kukába hajító embert ábrázol) is ismerteti. Ezzel azt hangsúlyozza hogy a mellényügyre a két középpárt párt(JOBBIK-MSZP) konfrontációjaként tekint.
            A május 15.-i írás már bővebb beszámolót közöl az alakuló ülésről amiben, már a történtek után visszatekintve részletesen, de nem bőven ismerteti a mellényügyet. Kihangsúlyozza azt is ugyanakkor hogy az MSZP indítványára nem lehetett egységes politikai nyilatkozatot megfogalmazni a történtekkel kapcsolatosan, majd Vona Gábort is megszólaltatja.

Barikád

            Ez a médium, mely előbb csak online tartalommal jelentkezett, de néhány hónapja hetilapként is megjelenik a JOBBIK -hoz kötődő sajtóorgánum.
            A Barikád a május 13.-i kiadásában már aznap válaszol a Népszabadságban megjelent jogi eszmefuttatásra és közli a JOBBIK Jogsegélyszolgálat vezetőjének Hunyadi Gábornak a nyilatkozatát mely szerint: „Minden híresztelés ellenére nem sért semmilyen jogszabályt Vona Gábor (és más sem) azzal, hogy a Parlamentben az oroszlános mellényben vesz részt az alakuló ülésen.” Ezután majdhogynem tételesen cáfolja a Népszabadságban kifejtett jogi következtetéseket. Ezzel a lap azt üzeni hogy nem lehet egyoldalúan alkalmazni a jogszabályokat és amennyiben mégis, akkor van erre válaszuk. A nyílt és heves szembenállás a két lap(NOL,Barikád) között tehát nagyon  is jól érzékelhető a nagyon rövid időintervallumban bekövetkezett válaszreakcióból.
            A Barikád május 14.-i keltezésű beszámolójának már a címe „Fölösleges volt a hiszti...” is azt üzeni hogy minden korábbi jogi aggodalom, vagy demokrácia féltés hiábavaló volt. Egyben az is kiérződik a rövid tudósításból, hogy a másik sajtótábor feletti győzelemként élik meg, azt hogy elbukott az MSZP javaslata a közös politikai nyilatkozat tekintetében. Ugyanis ez azt jelenti, hogy nem sikerült a sajtónak egybekovácsolni Vona Gáborral szemben a politikai pártokat.
2010. június 18., péntek

Péntek este - Budai Lajos sógorom születésnapja - Isten áldása sokasodjon rajta!!!

Néhány vizsga után egy kissé megfáradva, de nem elkeseredve megyek haza a feleségemmel Érszőllősre. Még 2 vizsga maradt hátra és néhánynak még nem tudom az eredményét. Eddig három 5-ös és egy 3-as lett. Hála az Úrnak hogy ennyire jutottam, de már nagyon várom hogy utolérjem magam. Még lesz vagy 10 napig való nyomorúságom(munka, elmaradt ügyek intézése, áhítat-anyag megírása, vizsgára való felkészülés stb. így sűrítve...) és akkor talán egy kis szusszanás. Ha valaki már szusszant, kérem hogy gondoljon rám amikor imádkozik ezekben a napokban!
Ja hogy el ne felejtsem: Hála az Úrnak Márti már túl van a vizsgákon(de nem az MR vizsgálaton), csak a kötelező gyakorlata maradt jún. végére és ő is lezárja akkor az évet...

2010. június 14., hétfő

Szétszóródva...

leszünk még néhány napig, a vizsgaidőszak és a kezelések miatt. A feleségem és én Debrecenben, Jémina és Tirza Szilágypérban, a többiek pedig otthon várjuk hogy újra együtt legyünk.

2010. június 12., szombat

Szombat este - Isten kegyelme...

jelenik meg abban hogy minket(engem és a gyermekeket) egy ilyen áldott feleséggel és odaadó édesanyával áldott meg Márti személyében. Ma este az egész család körülültük az asztalt és felolvastuk a 34.Zsoltárt. Azután elmondtuk összes jókívánságunkat az ünnepeltnek és imáinkban a mi Urunknak. Hisszük hogy meg is hallgatott minket. Miután énekkel is köszöntöttük Mártit, odaadtuk az ajándékokat.

A korábbi hagyományokhoz(tavaly és tavaly előtt is) híven ezen a napon kezdem meg a nyári szünetet a blogolásban. Ez nem jelenti azt hogy nem lesz szeptember 1.-ig bejegyzés, sőt... csak nem rendszeresen.
Áldott nyarat és gazdagon gyümölcsöző munkát kívánok minden kedves olvasómnak!!!
JÓ AZ ÚR!!!

Szombat - Születésnap - Ez aztán a gyógyulás...

Egy éjszaka alatt egy évet fiatalodott Márti. A tegnapi bejegyzést egy kicsit későn írtam meg, így többet számoltam a feleségemnek mint amennyi és ma reggel  kötelezett a helyesbbítésre. Márti 35 éves is lesz, ha az Úr is úgy akarja, de ma még csak a 34-et tölti.

2010. június 11., péntek

Péntek este - Micske

Ma este Jéminával Micskére mentünk ahol a bibliaórán az ApCsel. 11:19-30 szakaszt tanulmányoztuk. Az első pogányokból lett keresztyén gyülekezet(Antiókhia), szolgálati területeit és szolgálóit figyeltük meg. Barnabás bátorító szolgálatát követte Saulussal együtt a tanítói szolgálat, majd az Agabus féle prófétai szolgálat után az adakozás szolgálata következett a jeruzsálemi gyülekezet felé.
Az alkalom után haza indultunk, de előtte Szabó József testvérék megajándékoztak vagy 50 darab tojással. Az Úr Jézus nevében el is fogadtuk, mert jól jött a holnapi megemlékezésre. A feleségem holnap lesz 35 éves!!! Hála az Úrnak! Igaz hogy most nem egészséges, de meg fog gyógyulni... Aki tudja, mondja velem: Ámen!

Péntek - Veszélyeztetettek

Ezen a linken olvasható nyilatkozatok és tanulmányok fényesen bizonyítják, hogy mennyire a pénz volt a mozgatórugója a korábbi influenza kampánynak.
Nagyon sokan bedőltek ennek a kampánynak és most kiderült hogy palira vették őket. Nem egy jó érzés biztos, de ami ennél még sokkal aggasztóbb, az az hogy ennyire hengerel a média még a magukat keresztyénnek tudó egyéneken is. Magam is hallottam olyat hogy magát nem oltatatta be, de a gyerekét igen és még azt hitte hogy ez pozitívum. Na ezek a személyek(de talán a gyermekeik még inkább) tartoznak igazán a veszélyeztetettek kategóriájába. Na nem a sertésinfluenza fogja őket megtámadni, hiszen be vannak oltva ellene :), hanem az a baj hogy ők már média fertőzöttek, ergó nem képesek elvonatkoztatni a beléjük táplált adatoktól.
Azonban van kiút még ebből az állapotból is: A Biblia legyen  az egyedüli szentírás életedben és idomulj hozzá teljes mértékben. E gyógymód segít leküzdeni a különböző médiumok okozta fertőzéseket. Ámen!

2010. június 10., csütörtök

Csütörtök - Ballagások után

A tegnap elballagott Juditka és Jémina. Egyik a negyedik osztályt másik az óvodát fejezte be. Ma pedig Mirjám ballagott el az érszőllősi iskolából 8. osztály végén, mert ősztől már a margittai gimnáziumban fogja kezdeni az újabb iskola évet. Még apósom és anyósom is eljöttek a Mirjám ballagására. Nagy volt  a készülődés tehát ezekben a napokban, de lassan már a végére értünk és kezdődhet a gyerekeknek a vakáció... Nekünk szülőknek még van néhány vizsgánk, amelyeken még júniusban át kell essünk... Az Úr segítsen ezekben is!
Mirjám elballagott

Híri Matild eperrel kedveskedett

Jémina és Tirza kérték hogy fényképezzem le őket is

2010. június 9., szerda

Szerda este - útban hazafelé

Ezt a bejegyzést még Debrecenből írom egy nyilvános hotspotról, de már indulok is haza. Hála az Úrnak nem jöttem hiába, mert egy újabb vizsgán vagyok túl! Dr. Birkás Antalnál voltam szóbeli vizsgán politológiából. A szuverenitásról, választási rendszerekről, törésvonal elméletekről kellett beszélni többek közt. Jobban is tudhattam volna, mégis ötös lett. No comment.

Szerda - egy szép ének románul..,

ami magyarul is igaz: "Megváltozott az életem" A tartalom mellett a kotta és a forma is tetszik.
 

2010. június 8., kedd

Kedd - Megkezdődött... és egy már megvan

Május végétől van a vizsgaidőszak, de nekem főleg a június zsúfolt a vizsgák szempontjából. Egyiken már túl vagyok, hála és dicsőség az Úrnak, de az alábbi képen látható hogy "amatőr módon" mennyire összesűrítettem a vizsgáimat. Nem mondom, hogy nem készültem rájuk a szorgalmi időszakban, de kemény próba lesz kétnaponta megfeleni egyik vagy másik tantárgyból. Aki ki tudja bogozni a vizsgarendet a bevágott képről, azt kérem szeretettel, hogy gondoljon rám és imádkozzon értem a megadott időpontokban, hogy ne hozzak szégyent az én Uramra!
Előre is köszönök minden közbenjáró imádságot!

2010. június 7., hétfő

Hétfő - Csak négy fő volt hétből...

A hónap első hétfőjén a szolgatársakkal szoktunk együtt lenni ezért már vasárnap egyeztettünk Zsolttal, Andrással, Lacival a találkozóról. Többen(Félix, N.István, F.György)nem tudtak jönni, mert vagy temetés, vizsgáztatás és egyéb okok ezt lehetetlenné tették. Mi akik tudtunk egymásra időt szakítani, úgy egyeztünk hogy kirándulunk egyet a Berettyó forrása melletti táborhelyre, amit Steiner István testvér támogatásával(HOREB alapítvány) vásároltunk meg. Nem sokkal 10 óra után Margittán találkoztunk Andrással és Zsolttal, akik egész tábori felszerelést(nyugágy, szék, rostály, kétágú villák stb.) hoztak magukkal. Még bementünk egy üzletbe hogy "miccsnek" valót vásároljunk meg üdítőket, aztán onnan már az én autómmal mentünk tovább. Berettyószéplakon csatlakozozz hozzánk Papp Laci(nemsoká Érmihályfalvára költöznek) és kevéssel dél után már meg is érkeztünk a "Hórebre". Jó volt együtt lenni, sétálni, beszélgetni, pihenni, imádkozni és sok mindent együtt átgondolni. Estefelé indultunk csak haza. Áldott nap volt...
Pásztorbot faragás a saját erdőnkben eszmecsere közben

Pásztorok, pásztorok... lássátok, lássátok
Van olyan pásztor aki sütőmester is...
Én is ott voltam

Pásztor keresi a juhát..., magasabbról jobban látni

2010. június 6., vasárnap

Vasárnap este - Mindeddig megérte.....

mármint az erőfeszítés és a szolgálatban az áldozathozatal Krisztusért. A zsidókhoz írt levél 10. rész 35-39 alapján is ezt hirdettem Szilágysámsonban ma este ahol az EMABISZ által szervezett kerékpártúra végállomására hat órára megérkeztem. A túra mottója "Ne add fel a reményt" volt, amit Zilahról indulva, Nagyfalu, Ipp, Kémer érintésével 44 fiatal az ország 18 gyülekezetéből sikerrel abszolvált. Erre az alkalomra Micskéről érkeztem, ahol e különleges szolgálat miatt délután három órára hoztuk elő az alkalmat, amire ifj. Híri János testvérrel érkeztem, aki egész nap hűséges fegyverhordozóként szolgált mellettem. Ezt megelőzően délelőtt, itthon Érszőllősön voltunk együtt a gyülekezettel, úrvacsorai közösségben.

A kerékpárosok egy része az alkalom végén

Vasárnap - Gyülekezeti honlap

Ezután gyülekezetünk a www.erszollos.com oldalon lesz elérhető

2010. június 4., péntek

Péntek - Trianon 90. évfordulója - A nemzeti összetartozás tartozás napja...

Délután végignéztem a magyar parlament emlékülését és a végén meglepve hallottam az országgyűlés elnökétől Schmitt Páltól, hogy közös istentiszteletre hívta a parlamenti képviselőket. Azután pedig bátorította a jelenlevőket hogy az imaórára is menjenek el. Mi itt Érszőllősön minden péntek este nyolc órától imaórára gyűlünk össze. Milyen jó látni hogy mások is követik a példánkat :)
Hát nagyot változott Magyarország, de még nem eleget. Jó volt látni az országgyűlési képviselőket, amint hallgatják az Úr Jézus szavait(Mt.25:31-46 volt felolvasva) az utolsó ítéletről. Adja az Úr hogy mindazok akik hallották, meg is tartsák ez igéket, hogy majd megtartassanak ők is az Ur Jézus által.
A ma esti imaóra azon kevés alkalmak közé tartozott, amikor én szolgáltam az imaórán. Mi lelkipásztorok általában igehirdetéssel vagy bibliaórán szoktunk szolgálni a gyülekezeteinkben, de jó ha néha ezt is tesszük, hogy példát mutassunk ebben is...

2010. június 3., csütörtök

Csütörtök

Ma délután is megtartottuk a tinikkel a foglalkozást és csak azután mentem el Szilágypérba. Kornélius megtérésének a történetévell foglalkoztunk a bibliaórán. A bibliaóra után még sokat énekeltünk, ezért csak későn(23 óra után) érkeztem haza. Addigra mirjám kivételével a gyerekek már mind aludtak.

2010. június 2., szerda

Szerda

Délelőtt Debrecenbe mentem vizsgázni. Délben volt a vizsga ami 4 kérdésből állt. Egy hosszabb részletesebb leírást kellett adni a magyar államiság alakulásáról 1944-1945 között, majd Mindszenty Józsefről, a Petőfi körről és a '68 utáni reformtörekvések elakadásának okairól kellett értekezni Dr. Püski Levente tanár úrnál. Annyit írtam hogy elfogyott a papír... Azért nem szeretem az írásbeli vizsgákat, mert nem tudom hogy milyen mélységig kíváncsi a professzor a tudásomra, míg a szóbelin ha már nem kíván többet hallgatni, akkor félbeszakít vagy kérdez valami mást... Itt nincs ilyen lehetőség. Magam is kíváncsi vagyok hogy mennyire sikerült a vizsga, mert úgy gondolom hogy ha nem lettem volna annyira részletes mint voltam, akkor többre jutottam volna. Mindenesetre hála az Úrnak hogy túl vagyok ezen is és jöhet a többi...
Délután meglátogattam a feleségemet aki ugyancsak sikerrel vette a mai vizsgát, majd elkísértem a gyógyfürdőbe. Onnan igyekeztem haza estére a bibliaórai szolgálatot megtartani. A bibliaóra után a gyülekezet vezetőségével maradtunk vissza tanácskozásra, ami elég hosszúra nyúlt, mert 11 óra után kerültem csak haza.

2010. június 1., kedd

Kedd -

Ma főleg a holnapi vizsgára készültem. "Magyarország története a szovjet érdekszférától a parlamentáris demokráciáig" ebből a tantárgyból fogok holnap vizsgázni. Gerő Ernőtől Farkas Vlagyimiron keresztül Kádár Jánosig kell az életrajzokat a történelmi eseményekkel együtt feldolgozni. Nem mondom hogy rettentetesen nehéz dolgom van, de inkább írnék Jézus  életéről mint a fentebb említett hóhérokról.
A ma esti imaközösségben ebben az évben a legkevesebben voltunk, számszerint négyen, de az Úr Jézus is ott volt és ezért bátran soroltuk el a hálaadás mellett kéréseinket is...