2011. március 31., csütörtök

Csütörtök - Már itthon vagyok

Ma hajnalban negyed ötre értem haza miután Ernő öcséméknél megvacsoráztam. Az esti alkalomra hála az Úrnak a kedd esti haláleset ellenére is többen eljöttek. Még a betfalvi református lelkész is ott volt és a végén még bizonyságot is tett. Adja az Úr hogy tovább haladjon a megszentelődés útján. Ha már itt tartunk akkor hadd ajánljam mindenki figyelmébe ezt (jobb klikk + link mentése más néven + enter és utána már hallgathatod is) a linket Bódis Miklós hátszegi református lelkész bizonyságtételével(A hanghordozása nagyon hasonlít a néhai Vékás Zoltán testvéréhez) . Még januárban amikor a vajdahunyadi baptista gyülekezetben szolgált, akkor lett rögzítve. Amikor elkezdtem hallgatni, nem gondoltam hogy muszáj lesz végig hallgatnom, de annyira eredeti volt hogy nem hagyhattam el egy mondatát sem. Azóta én is imádkozom érte... HALLGASD végig te is, de vigyázz mert egy órára biztosan leköt...
 Itt pedig megtekinthetőek a március végi balatonszemesi baptista gyülekezetben végzett szolgálatai.

Magamra visszatérve: Reggel miután egy keveset aludtam, a feleségemet elvittem Debrecenbe az egyetemre, majd pedig hazajöttem. Délután pedig a tinikkel foglalkoztam, ami eléggé elnyúlott, de mégsem volt hiábavaló. Úgy vettem észre az imádságukból, hogy megértették a bibliatanulmányból kinyert üzenetet.
Juditka ma délután az iskolában megnyerte az atlétikai versenyt a lányok között és annak ellenére hogy még csak ötödikes. Nagyon boldog volt amikor hazahozhatta az elsőnek járó díjat. Én is örültem vele együtt. El is mentünk együtt focizni az iskola udvarára, ahol kb. egy órán keresztül rúgtuk a "bőrt" a gyerekekkel, tinikkel. El is fáradtam úgyhogy megragadom a lehetőséget és olyat teszek amire már hetek(hónapok?) óta nem volt példa. Este 10-kor lefekszem. Áldott pihenést másoknak is! Jó éjt!

2011. március 30., szerda

Kedd, Szerda - Kisgalambfalva

Ezeken az estéken abban a gyülekezetben szolgálok, ahová 14 évvel ezelőtt irányított az Úr. Öt kellemes és tapasztalatokban gazdag szolgálati esztendőt töltöttem 1997-2002 között a homoródszentmártoni körzetben, melynek egyik állomása Kisgalambfalva volt. Ez a helység Vékás Zoltán testvér szülőfaluja. A testvérei és rokonai akkor is és most is itt élnek. Jó volt újra "hazajönni" id.Kelemen János(Sándor sógorom nagyapja) testvér szavaival élve, hiszen a testvérek, az imaház, a Küküllő, a falu mind-mind hozzám nőttek valamelyest...
A ma esti összejövetel olyan megrendítően kezdődött, amilyenhez nem vagyok hozzászokva. Miközben az öcsém Ernő egy igével köszöntötte a gyülekezetet és engem, egy idős asszony, akit sokakkal együtt meghívtak az evangelizációra elkésve érkezett. Azonban csak öt percet töltött közöttünk, mert amikor a köszöntés után elkezdtük énekelni azt az éneket hogy "Vágyod-e elhagyni bűneidet?", az idős néni hátravetette a fejét és meghalt. Azon nyomban kivitték és hívták a mentőt, de minden újraélesztési kísérlet hiába volt. Később érkezett az alkalomra, de elsőnek távozott a jelenlévők közül e földi életből. Ez után kellet nekem prédikálnom. Nem volt könnyű, de mégis voltak akik az alkalom végén jelezték hogy szeretnének Istennel járni...

A testvéreknek azt mondtam, hogy szerdára két lehetőséggel kell számolnunk: Vagy még többen eljönnek a faluból, mert rádöbbennek az élet bizonytalan voltára és Istennél szeretnék biztonságba helyezni magukat, vagy sokan éppen azért nem jönnek el, mert Jákóbhoz hasonlóan mondják: "Megrémüle annak okáért és monda: Mily rettenetes ez a hely; nem egyéb ez, hanem Istennek háza, és az égnek kapuja."1Móz.28:17 És nem akarnak az élő Isten jelenlétébe kerülni.
Bárcsak szerda este is lennének olyanok, akik új életet akarnak kezdeni Krisztussal! Ezért imádkozz Te is, kérlek!
ifj.Vékás József(néhai Vékás Zoltán testvér unokaöccse) bizonyságtétele
Location : DN13A, Vlăhiţa,
Posted via Blogaway Samsung Galaxy S

2011. március 28., hétfő

Hétfő este - HargitaReggel Mártit elvittem Debrecenbe, majd onnan Váradra mentem ahonnan édesapámat hazahoztam a Hargitára. Holnap és holnapután este Kisgalambfalván leszek ev. alkalmakon, ha az Úr is úgy akarja...

Location : DN13A,
Posted via Blogaway Samsung Galaxy S

Hétfõ - MarosvàsárhelyenNapsugár és Járed
Published via Blogaway Samsung Galaxy S

Location : DN13A, Vlăhiţa,
Posted via Blogaway Samsung Galaxy S

2011. március 27., vasárnap

Vasárnap - Aranymenyegző és evangelizáció

Délelőtt Kisded Gyula testvérék aranymenyegzőjét tartottuk a gyülekezetben, ahol a Zsid. 12:1-17 alapján szóltam Isten igéjét. Itt megtekinthető.
az imaházban
az imaház előtt
Délután Micskére mentünk Lippai János testvérrel, ahol a vezérfonalból ismert igékből szolgáltunk, majd igyekeztünk vissza Érszőllősre az evangelizációs sorozat záró alkalmára. Nagy István szalárdi lelkipásztor testvér és az őt elkísérő ifjúság szolgáltak közöttünk eredménnyel. Dicsőség az Úrnak! Itt vissza lehet nézni...

Vasárnap - Rövidebb nap

Ma hajnalban 2 órakor előre vittük az órát, így egy órával rövidebb lett a mai napunk.  Az életünk ideje viszont nem változott. Ugyanannyi amennyit Isten szabott ki...
Az utóbbi napokban alig-alig tudtam gépközelben lenni. Hogy mégis sikerül valami életjelt adnom naponta, az Isten után az EBAPTIFON hálózatnak(ezittareklámhelyeígyegybehogyvésdazeszedbe) és a  mobiltelefonnak köszönhető. Egy-egy kép és néhány karakter olyan "lábnyom" itt az internetes szupersztrádán mely évek múltán is  visszanézhető. Azt gondolhatnánk hogy eleddig ez az adatrögzítés, a multimédiás technológia csúcsa. De nem. Éppen a napokban gondolkodtam azon hogy kb. 30 évvel ezelőtt az én édesapám azt sem tudta hogy mi az az internetes  napló, amit mindenki olvashat és tessék: Ma 30 évvel később akár napi lebontásban, mégis olvasható az ő akkori napi tevékenysége(Szekus dossziék).  A telefon lehallgatásokból, lakásunkban elrejtett lehallgatóberendezésekből, besúgói jelentések jóvoltából, egyéb megfigyelésekből jól nyomon követhető mindaz, aminek dokumentálására ő akkor nem is igen gondolt. Nekem mindennap időt kell szakítanom arra hogy írjak, őróla pedig írtak mások. Hol is van akkor a multimédiás csúcstechnológia? Isten országában. Ott a nagy könyvben minden rögzítve van ám. Nem csak az amit én fontosnak tartok és lejegyzek, hanem mindaz ami fölött én is szívesen átlépek. Ezért érdemes nagyon figyelnünk cselekedeteinkre, hogy azok hitből fakadjanak. Mindaz ami nincs hitből az bűn.(Róm14:23/b)
A címben az volt hogy ez a nap rövidebb nap, de a bejegyzés mégis hosszabb lett. Nézzétek el... hosszaaaaaaaaaaaaaaaaaaan!

2011. március 23., szerda

Szerda - Evangelizációra

készültünk ma este, ezért a bibliaóra nem olyan volt mint amilyen lenni szokott, mert többet imádkoztunk az elkövetkező estékért. Az összejövetel után a vezetőséggel volt még megbeszélés arról, hogy miként újítsuk fel az imaházat az evangelizációs sorozat után. Ha az Úr is úgy akarja akkor holnap este id.Veress Ernő, pénteken Borzási Pál, szombaton Pardi Félix, vasárnap pedig Nagy István lelkipásztorok fogják hirdetni az igét. Az evangelizációs alkalmak este 7 órától fognak kezdődni és ha minden jól alakul akkor élő közvetítés is lesz ezen a címen.

2011. március 22., kedd

Kedd - Nagyvárad

Ma estere a Betlehem gyulekezetbe mentem ahol vezetosegi ertekezletre gyultunk ossze
Published with Blogger-droid v1.6.7

2011. március 20., vasárnap

Vasárnap - Micske-Magyarkéc-Érszőllős

voltak a mai szolgálatok színhelyei. Délelőtt Micskén úrvacsoráztunk együtt a helybéli testvérekkel, majd délután három órától Magyarkécben a magyar imaházban tartottuk az evangelizációs sorozat záró alkalmát, melyen Diós Ferenc lelkipásztor testvér hirdette az igét. Az érszőllősi testvérek az énekkar révén is részt vállaltak a szolgálatokból. Este hat órára már hazajöttünk Jéminával és Tirzával, akik egész nap a kísérőim voltak. Az esti szolgálatom alapigéje a Mt.5:21-26 volt a vezérfonal alapján...

2011. március 19., szombat

Péntek- Szombat - Szilágyballán volt 7. Választókongresszusa

Szövetségünknek ezen a két napon, ahol a következő 4 év vezetőit választottuk meg... A négy missziókerület(Bihar, Szilágy, Kolozsvári, Brassói) küldöttei által, már korábban megválasztott 15 szövetségi tanácstag közül választottuk meg a hét tagú elnökséget. A mintegy 197 küldött az Úr akaratának megfelelően választotta meg ezeket a vezetőket.

Az eredmény:
Elnök:                                            Dr. Simon József

Főtitkár:                                        Dr. Kovács József

Titkárhelyettes:                            Budai Lajos Dániel

Alelnökök:                                     Dr. Borzási István
                                                       Veress Efraim
                                                       Kiss Juhász Vilmos
                                                                  Szűcs Sándor

Urunk vezessen minket!!!
Dr. Simon József szövetségi elnök prédikál
a küldöttek egy része

2011. március 17., csütörtök

Csütörtök - Betlehem

Reggel még kilenc óra előtt Mártit elvittem Debrecenbe az egyetemre. Onnan csak kora délutánra kerültem haza, mire Juditka is előkerült az iskolából. Mivel ma estére a Nagyvárad-Betlehem gyülekezetbe mentem bibliaórára, ezért a délutáni tini foglalkozást egy órával előrébb hoztuk. Az Ézsau és Jákób születésének történetével foglalkoztunk. Az alkalom után már indultam is Nagyváradra, ahonnan csak este kilenc után tértem vissza. Hazafelé útközben megálltam Micskén hogy a Füstös Ernő testvér által rám bízott  telefonokat átadjam az ottani testvéreknek. Miután Tripó testvér aláírat(t)a a felelősségvállalási nyilatkozatokat elköszöntem és jöttem is haza. Itthon a kicsik már aludtak, csak a nagy lányom Mirjám volt ébren, aki felelt a többiekért...

2011. március 16., szerda

Szerda - Biblaóra

volt ma este itthon a gyülekezetünkben. Mivel az imaház nagyterme még nem alkalmas az összejövetelek megtartására, a nyílászárók cseréje miatt, ezért a kisterembe gyűltünk össze. Igaz hogy szoros volt a hely és a levegőből is kevesebb jutott, de mégis jó volt együtt lenni Isten igéje mellett. Ezékiel könyvét tanulmányozzuk mostani sorozatunkban, ami nekem különösen sokat mond, már ami az őrálló felelősségét, feladatát illeti...

2011. március 15., kedd

Kedd - Meleg lett

végre és így elérkezett az alkalmas idő hogy a már korábban megrendelt és legyártott nyílászárókat az imaházban kicseréljük. Ma hozzá is kezdtek a munkások és ha minden jól megy akkor rövidesen be is fejezik.
2011. március 14., hétfő

Vasárnap + Hétfő

Az utóbbi napokban még 5-10 percre sem(ennyi nekem már elég egy blog bejegyzéshez) tudtam leülni a számítógép elé. Ezért csak mobilról készített képekben tudtam jelezni arról hogy hol vagyok, de azt nem hogy miként vagyok...
Biztos szokatlan és egyeseknek talán botránkoztató lesz az amit a következő sorokban írok, de kérlek viseljetek el és imádkozzatok értem, vagy el se olvassátok az apró betűs sorokat.

A múlt héten írtam arról, hogy a sógorommal Bukarestben voltam. Útközben beszélgettünk Lajossal arról, hogy vajon miféle adatokkal kerülünk majd szembe. Az még hagyján -mondtam- hogy azokról bizonyosodik be, hogy informátorok voltak akikről amúgy is sejtettük, de az lesz nehezen emészthető ha olyan személy is elénk kerül akikre nem is gondoltunk... És lőn. Sajnos. 
Erre a lehetőségre igyekeztem felkészülni amennyire csak tőlem telt és azt hittem, hogy egyszerű lesz, de nem. Március 6-án ettem utoljára, azóta csak vizet és teát iszom. Böjtölök.  Ami rajtunk állt megtettük... Még sincs összetöretés. Nem tudom hogy meddig, de még folytatom... a böjtöt és az imádkozást. Imádkozz te is! Szeretném ha az Úr, megújítaná és megtisztítaná közösségünket!

A hétvégén A TELEK konferencia után Besztercére mentem evangelizációs alkalmakra, ahonnan csak vasárnap este jöttünk vissza Sarmaságra Nagy Zoltán(újfehértói presbiter) testvérrel. Tizenegy óra is elmúlt már, amikor Cserés Attila testvérékkel Péter Istvánéktól hazaindultak.
Ma reggel Szilágyperecsenbe mentem a Szövetségi Tanács kongresszus előkészítő gyűlésére. Ott voltunk együtt testvéreinkkel késő délutánig. Miután hazajöttem az egész család örült, hogy hosszabb idő után újra együtt lehetünk...

2011. március 10., csütörtök

Csütörtök este - Székelyhíd

Ma reggel Ferenczi Béla testvérrel Szilágypérba mentünk hogy ott a polgármesterrel megegyezzünk a baptisták temetőhelyének a kijelölésében. Hála az Úrnak sikerrel jártunk és ha minden a megszabott módon történik akkor a jövő héten ki is lesz mérve a terület temetőnek.
Délután a tinikkel találkoztam és az Ábrahám életének a tanulmányozását zártuk le. Egy érdekes feladatot kaptak. Mivel Ábrahám 175 évet élt ezért a következő volt a feladvány: Egy pontosan 175 karakterből álló ismertető szöveget kellett írjanak Ábrahámról úgy hogy az "Ábrahám", "Sára", "Izsák", "Hágár" és "Ismáel" nevek betűit használhatták csak fel és a nevek közül egyet sem írhattak le. A jövő hétre kell elkészüljenek vele, de 20 pontos bónuszt kap aki a mai napon már leadja az írását. Aki holnap, az már csak 17,5-öt, aki holnapután, az csak 15-öt és így tovább. Aki jövő csütörtökre készül el az nem kap plusz pontot... Az egyik diák ma este fél tizenegykor már hozta a szövegét.
Este hatra Székelyhídra mentem evangelizációs alkalomra, melyre Szilágypérból és Szalacsról is elkísért 1 testvér és 3 testvérnő. Az Úré legyen a hála azokért akiket ma este megérintett az ige és jelezték is hogy jönnek az Úr Jézushoz.
Az összejövetel után még visszamaradtunk egy ideig beszélgetni majd falatoztak is a testvérek és aztán indultunk haza. Szalacsi és szilágypéri kitérőkkel 22.30-ra érkeztem haza Érszőlllősre.
Jó az ÚR!

Az esti alkalmat itt lehet megnézni.

Sent via BlackBerry from Vodafone Romania

Csütörtök - Replay

Zeffer Szabolcs(Margittáról) feltöltötte a youtubra az Asszonyvásárán elmondott prédikációt. Itt nézhető meg.

2011. március 9., szerda

Szerda - Szalárd

Ma reggel Ferenczi János testvér elvitt Micskéig, majd onnan Tripó István testvérrel mentem Nagyváradra hogy a Romtelecommal újraszerződjek és az autót is hazahozzam Szabó Imre testvértől. Az autó átíratásával és minden egyéb papírmunkával kapcsolatos feladatot Kulcsár Laci(Kulcsár Mihály testvér fia) intézett, teljesen ingyen, szeretetből az Úr Jézus nevében. Áldja meg őt az Úr!
Miután Nagyváradról hazajöttem, már készülhettem is Szalárdra az esti szolgálatra. Oda Híri Károly és Lukács György testvérékkel mentem. Hálás vagyok az Úrnak hogy láthattam Őt ma este is munkálkodni. Áldassék az Ő neve!

2011. március 8., kedd

Kedd este - Hazaérkezve

Hála az Úrnak ma estére már újra itthon vagyok. Vasárnap az esti szolgálat után indultam Zilahra Híri Károly testvérrel, majd onnan Lajos sógorommal mentünk tovább Bukarestbe. Utazásunk célja már a korábbi bejegyzésekből és a kommentekből kiderült. Azt mondhatom hogy eredményes volt az utunk. Az Úr oda-vissza megőrzött minket, pedig a tegnap estig semmit nem aludtam. Vasárnap este az utazás miatt, hétfőn pedig a dossziék tanulmányozása miatt.
Édesapám sokáig nem is akart foglalkozni a múlt dolgaival, mert úgy mondta hogy azt az Úr mind a javára fordította és ez igaz, ha az ő személyét nézem. Azonban ha a kollaboránsokat, informátorokat a gyülekezetet nézem, akkor azt kell mondani hogy felelősséget kell érezzek értük. Ha valaki nem akar megtérni és világosságra hozni azt, ami gyalázatára volt az Úr nevének akkor annak az üdvössége is megkérdőjeleződik!!! Nem maradhatnak ebben az állapotban!
"Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mintegy a nyár hevében.Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak - és te elvetted rólam bűneimnek terhét" Zsolt. 32:3-5
 Nem lenne jó elzárni az eddigi gyávák elől a megtérés lehetőségét... A Ton testvérrel kapcsolatos események után járult végül hozzá édesapám, hogy felhatalmazást adjon az iratokba való betekintésre.
Elhatároztuk Lajos sógorommal hogy egy ideig egyik informátornak sem fedjük fel a személyét, hogy legyen ideje elébe menni a dolgoknak és töredelemmel megtérésre jusson. Azután azonban muszáj lesz megítélni a bűnt mások előtt is az Úrért és az Övéiért. Ákán, Judás,  Anániás és Safira, Démász mind, olyan személyek voltak akiket mivel nem változtak meg, negatív jelzővel illet a Szentírás.
Hogy miért van erre szükség? Lássunk egy példát:
Van egy szekus tartótiszt aki a besúgójával állandó munka kapcsolatban volt évek hosszú során. Eljött a változás ideje eltelt már azóta több mint húsz év. A szekus tartótiszt már rég nyugdíjas, de teszem fel elmegy egyszer egy evangelizációs összejövetelre ahol éppen az hirdeti az igét aki annak idején nagy szorgalommal írta a jelentéseket neki. Mint gondolunk? Ez az ember hinni fog annak annak az igehirdetőnek aki soha nem rendezte életét? Nem beszélné-e le vajon minden hozzátartozóját arról hogy a hívők közé menjen, hiszen ő nagyon is jól ismeri "azt" és "azt" a személyt aki még a hívőket is becsapta és félrevezette??????? Avagy nem kell- e nekünk az ilyenek(valamikori szekusok) előtt is hiteleseknek lennünk, hogy az evangélium és Krisztus ügye előbbre jusson?
Imádkozunk már régóta ébredésért és megújulásért, de ahhoz hogy az Úr válaszoljon az imákra nagyon is el kell határolódni a bűntől. HANGSÚLYOZOM: Nem az embertől, hanem a bűntől. Azonban ha valakik a bűnüktől nem akarnak megválni, akkor azok magukat zárják el a kegyesektől...
Ma este az imaközösségben az ilyen megkísértett személyekért is imádkoztunk, hogy adjon az Úr nekik összetöretést és felszabadulást, mert az az egész közösségünknek is jót tenne...

U.i. Az ilyen iratok a gyülekezeti krónikások számára egy aranybánya. Pontosan vissza lehet nézni, hogy mikor hol hányan merítkeztek be, ki prédikált, milyen ünnepélyek voltak stb. stb. Még a telefonbeszélgetéseink is mind le vannak írva, sőt románra fordítva, az egyéb lehallgatásokról és a levelekről nem is beszélve. Ahogy én elnéztem és az iratokból kikövetkeztettem édesapáméhoz hasonlóan még Mike Béla testvérről, Kiss László testvérről, és Bodor testvérről is terjedelmes dossziékat állíthattak össze. Csak ezen iratokból már majdnem teljesen rekonstruálható lenne az erdélyi magyar baptista szövetség 1945-1989 közötti történelme...

Hétfõ - Bukarest

2011. március 7., hétfő

Bukarestben voltam a sógorommal(Budai Lajos) a szekus dossziék arhívumának a központjában...

A múlt visszaköszön és ezt nem könnyű így átélni. Imádkozom hogy az Úr segítsen szeretettel feldolgozni azt ami nem könnyű! Nagyon furcsa érzés volt édesapámról olvasni mások jelentését, tudva, hogy egyik másik informátor ma is aktív... Még az én ügyemet(1988-ban illegálisan elhagytam az országot) is újraolvastam és most utólag látom, hogy mennyire nehéz volt utána szüleimnek elszenvedni a zaklatásokat.
A megdöbbentő az egészben az hogy akiknek a jelentését olvastam, azok közül egyről sem tudok, hogy megbánta és rendezte volna a dolgot...
Én úgy gondolom hogy nagy kegyelem ha valaki még e földi létben szembenézni kényszerül besúgó(áruló) mivoltával és megtér, lsd. Dávid példáját. Nátán mikor kimondta hogy "Te vagy az, az ember" Dávid összeomlott és bűnbánatra indult...

A dosszié - "FANATICUL" = A FANATIKUS

Sent via BlackBerry from Vodafone Romania

Bukarest-CNSAS

"FANATICUL" - Igy nevezte meg a szeku az édesapámat. Több száz oldalas dossziét vezettek róla. Több mint 28 besugó jelentett...
Sent via BlackBerry from Vodafone Romania

2011. március 4., péntek

2011. március 3., csütörtök

Csütörtök - Örömök

Vendégek érkeztek ma délután. Novák Zsolt jött hozzánk a körzetbe Micskére evangelizációs szolgálatra. A felesége és a kislánya is elkísérték  erre a hosszú útra. Az ebédet közösen Híri Jánoséknál fogyasztottuk el, mert a feleségem már reggel elment Debrecenbe az egyetemre a székelyhídi rokonokkal(Szilágyi Zsolt). Este hatkor indultunk az összejövetelekre. Azért fogalmazok többes számban, mert nem egy helyre mentünk. János Kísérte el Zsoltékat Micskére, engem pedig Ferenczi János vitt Berettyószéplakra. A János ev. 11:17-42 -ből beszéltem az Úr Jézus hívásáról, parancsáról és kiáltásáról... Jó volt látni hogy az egészen  megtelt imaházban milyen figyelmesen hallgatják az igehirdetést. Jó volt vetni! Az alkalom végén a felhívásra is válaszoltak ketten. Vissza is maradtunk imádkozni, hogy az Úr folytassa tovább a megkezdett munkát... Végül miután Juhász Gézáné testvérnő megvendégelt minket(Ferenczi J., Lukács György, Fekete Csaba +én), elköszöntünk és tíz óra után haza is érkeztünk... Áldott legyen az Úr neve!
Kezdés előtt a fúvósok dicsérték az Urat,
...majd pedig az egész gyülekezet

Szerda - Goroszló

A tegnap volt 100. napja hogy Jémina iskolába jár és ezt az egész osztály megünnepelte. Még a szülőket is meghívták erre az alkalomra. A feleségem ezért már reggel elment Margittára és csak késő délután érkezett vissza. Én akkorra már ifj.Híri Jánossal és az édesapjával elindultam Goroszlóra. Szilágypér felé mentünk hogy Sándor és Zsombor is csatlakozhasson hozzánk. Tasnád után Tasnádszarvad végében egyszer csak megállt az autó. Már arra kezdtem gondolni hogy naygon el fogunk késni. Az történt hogy kifogyott a tankból az üzemanyag. Mivel a János autójában nem egészséges az elektronika, a kijelző, ezért Ő tankolás után emlékezetből számolgatja hogy mennyire elég még az üzemanyag. Igen ám csakhogy a legutolsó tankolás után a sok útja közül egy somlyói utat kifelejtett. Ilyen vele még nem fordult elő... Az Úr azonban gondoskodott rólunk. Mintegy 50 méterre az egyik ház udvarán láttunk egy traktort és mikor kértük a gazdát, ő szívesen kisegített néhány liter üzemanyaggal. Így még idejében célba érkeztünk. Goroszlón Király Tibor nyugalmazott lelkipásztor testvér fogadott mint házigazda, de Kelemen Szabolcs teológus is mellettem ült a szószéken. A szolgálatban a velem jöttek és a szilágyballai fiatalok osztoztak. Hálás vagyok az Úrnak azért, hogy az igehirdetés utáni felhíváskor volt visszajelzés..., ezért is megérte elmenni.
Vacsorára id.Domokos Ernő testvérékhez mentünk, akinek az egyik fiával Barnával együtt hagytuk itt(illegálisan léptük át a határt) ezt az országot 1988-ban. Mivel Híri János közben még Krasznára is el kellett menjen ezért csak későn tizenegy óra után indultunk haza. Hajnali egy óra is elmúlt mire hazaérkeztünk az Úr kegyelméből.

2011. március 1., kedd

Kedd - Pásztorkör

Ma 9 lelkipásztor voltunk együtt Ippon testvéri és szolgatársi közösségben. Vendég is volt köztünk Meláth Attila váci lkp. személyében aki a múlt hétvégén tegnap és ma a paptamási, bihari gyülekezetekben szolgált... Itt megtekinthetőek a felvételek. Fekete Csaba volt a házigazda aki egy rövid igei buzdítással(90. Zsolt. 12.vers) vitt minket az Úr elé imádságban, majd megosztottuk egymással az örömeinket, terheinket. Jó volt együtt lenni.  A házigazda felesége is ami csak rajta állt megtette(töltött káposztát készített ebédre), hogy a testünk is elégedett legyen. Az ebéd után még egy keveset beszélgettünk , imádkoztunk és indultunk is haza, mert egyesekre még szolgálat is várt ma este. Én itthon voltam a kedd esti imaközösségben az érszőllősi testvérekkel, hogy emeljük a kezünket azokért akik a küzdőtéren, a frontvonalban harcoltak az Úr oldalán. Hiszem hogy nem hiába könyörögtünk mi heten, akik Lukács Gyuri testvérnél nyolctól tízig együtt voltunk...

Ez nem kerek asztal, de mégis körbeültük :)
Az elnök testvér kezében már "testet öltött" az új Ebaptifon szerződés ;), nem soká mi is élvezni fogjuk...