2012. december 31., hétfő

Szilveszter este

itthon voltam a gyülekezetben, ahol nagyon jó volt látni egyesek életében az Úr helyreállító munkáját. Együtt mondtuk el a Dániel imádságát, a Dán. könyve 9. részéből.

2012. december 25., kedd

Köszönöm édesapám!

MA KARÁCSONY VAN

Ma karácsony van annak,kinek szive,szája tiszta,
Ki a nem várt pofonokat nem adja vissza.

Ma karácsony van annak,ki szeretettel tud adni,
Kiben él Aki mondta :Jobb adni,mint kapni.

Ma karácsony van annak aki mindent megtbocsátott
Hogyha még tőle nem is kértek bocsánatot.


                             
                              id.Veress Ernő

                                                          2012 karácsonyán

--

2012. december 24., hétfő

Áldott ünnepeket, az Ünnepelt jelenlétében!

"Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének! Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!" És.9:6-7

2012. december 22., szombat

Temetésen voltam

Értarcsán ahol Rabatin Erzsébet testvérnőt temettük, akit 87. évében hívott haza az Úr. A testvérnő az értarcsai gyülekezet tagja volt hosszú ideig, de mivel idős napjaiban a Margittán élő lánya gondozta, ezért a margittai gyülekezethez tartozott. Három héttel ezelőtt látogattam meg amikor úrvacsorát is vittem neki és már akkor látható volt, hogy nemsoká haza  hívja az Úr. Amikor elbeszélgettünk akkor vallást is tett arról hogy elkészült és vágyik az örök honba. Kérte énekeljük el azt az éneket hogy "Ama szép hon felé száll az én óhajom..." Hisszük hogy az Úr Jézus is hallotta az éneket ezért vitte el. A temetésen a népes család(10 gyermeke volt) és a gyászoló gyülekezet a hideg szél ellenére is nyitott szívvel hallgatta az igei üzenetet. A kápolnánál a János ev. 12:24-26 ige alapján beszéltem a nagy igazságról, az egyetlen jó megoldásról és a boldog jövőről. "...A ki nékem szolgál, engem kövessen; és a hol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és a ki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya." A nyitott sírnál Albert István Zsolt bihari lelkipásztor a 23. Zsoltárból hirdette a vigasztalás igéit. A gyászszertartást Szabó András az értarcsai gyülekezet és körzet lelkipásztora vezette.


2012. december 17., hétfő

Megérte végignézni

illetve hallgatni  a bizonyságokat  a kiskőrösi gyülekezetből...


Az Úr áldása legyen a gyülekezeten, pásztorán és missziójukon!!!

2012. december 16., vasárnap

Az Úr haza hozta

a foglyokat Érszőllősre is. Hálaés öröm van a szívünkben azért mert az Úr meghallgatta imáinkat, melyeket messzire szakadt testvéreinkért mondtunk. Megőrizte őket a a vad-nyugaton és újra itthon lehetnek. A munka és megélhetés kényszere miatt van néhány testvérünk akik csak két három havonta tudnak haza jönni nyugatról, de az a jó hogy a távolban is együtt vannak és tartják a testvéri közösséget, rendszeres áhítatot. Azért könyörgünk hogy az Úr adja meg számunkra azt, hogy senki ne kelljen elmenjen itthonról messzire munkát vállalni a megélhetésért. Hisszük hogy Ő meg is fog hallgatni minket! Most nagyon jó nekünk, ert majdnem mind együtt vagyunk és közösen készülhetünk az Úr fogadására, az ünnepre...

2012. december 10., hétfő

Érkörtvélyesen a romák között

hirdethettem ma este az evangéliumot. Nagyon jó volt látni ahogy az Úr munkálkodott a hallgatók szívében. Többen döntöttek az Úr Jézus mellett. Imádkozni kell értük...

Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat!

„Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat!
És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem." Zsolt.50:14-15

Nagy öröm van a szívemben azért hogy az Úr megsegített és megtarthattam amit az Úrnak fogadtam. Mielőtt még a Hargita Táborba indultam volna ébredésért, megújulásért imádkozni, megfogadtam hogy ha az Úr elkezdi rajtam és bennem ezt a munkát, akkor vállalom hogy 10 napig bőjtölni fogok és imádkozni fogok másokért is. És úgy lett. Böjt és ima együtt, nagy áldás! November 29-től tegnap estig nem ettem semmit, de annál sokkal többet kaptam mint amit elképzeltem. Megérte és csak bátorítani tudok mindenkit, hogy ha valamiért könyörög az Úrhoz, akkor azt nyomatékosítsa azzal, hogy böjtöt is vállal érte! Megfogod tapasztalni, milyen hatékony lesz az imaéleted és milyen szoros a kapcsolatod az Úrral!

Végül pedig saját tapasztalatomból, hadd osszak meg néhány fizikai jellegű észrevételt is azokkal, akik még nem vállaltak ennyire hosszú böjtöt, de talán vállalkoznának rá:
Az első három-négy nap a lehető legrosszabb a testnek. Már első nap rettenetesen kínoz az éhség, úgy érzi az ember hogy muszáj harapnia valamit, mert esik össze ha nem. Ilyenkor nincs más megoldás csak az ha imádkozol és kitartasz. Második - harmadik nap már fáj a fej is és olykor meg is szédül az ember. Ilyenkor nem képes az ember arra, hogy különösebb fizikai munkával terhelje magát.(Nekem nagyon jól jött hogy éppen ezen kritikus időszakban, nem voltam leterhelve úgy fizikailag mint máskor)  . A negyedik naptól azonban egy érdekes váltás történik. Az ember szervezete átáll a belső tartalékok lebontására(nekem ez bőséges volt a túlsúly miatt, hogy aki nem túlsúlyos az miként viseli ezután a böjtöt, azt én nem tudom) és onnantól kezdve már egyáltalán nem voltam éhes. Viszont minőségi változást tapasztaltam innentől kezdve a szellemiekben, úgy mint az imaéletben az Istennel való kapcsolatban és minden egyéb kommunikációs tevékenységben. Úgy vág az ember esze mint a borotva, erősödik a koncentráló képessége és a fájdalomtűrő képessége is megnő. Ezt onnan tudom hogy időközben egy erős fogfájás is elfogott, begyulladt a fél arcom és mivel már évek óta semmilyen gyógyszert nem szedek csak úgy el kellett viselni. Magam is meglepődtem azon, hogy annak aki engem nézett jobban fájt mint nekem(legalábbis a sajnálkozásból ezt értettem).  Nem nagyon nagyon értem, hogy mi a biológiai magyarázata mindennek, de valószínűleg más üzemmódban van ilyenkor a szervezet... Azért az is igaz hogy annak ellenére hogy a rendes heti beosztás szerint szolgáltam a gyülekezetekben és végeztem a megszokott ütemben és ritmusban a munkát, fizikailag egy kicsit lassúbb lettem. Ilyen következménnyel is kell tehát számolni. Mégis a tegnapi szolgálatok után este sem éreztem azt hogy most már nem bírom tovább... Sőt. Mivel azononban lejárt az idő amit erre szántam már ettem egy keveset és szép lassan ismét hozzászoktatom magam a rendszeres táplálkozáshoz.

U.i. A böjtnek egyik kellemes mellékhatása -9kg 10 nap alatt volt a teljes testsúlyomból. Nem igaz tehát az az állítás hogy a böjtnek nem lehet ilyen mellékhatása...

2012. december 7., péntek

A Baptista Szeretetszolgálat

vezetőjével Szenczy Sándor testvéremmel(még a budapesti Baptista Teológiáról ismerjük egymást) és dr. Kovács József(Szövetségünk főtitkára) testvérrel hármasban tanácskoztunk csütörtök délelőtt a székelyhídi roma misszióról az érmihályfavi baptista imaházban. Sajnos jelenleg nem mondhatjuk hogy lenne baptista gyülekezet vagy misszió a településnek azon a részén ahol korábban nagyon is úgy tűnt hogy létezik. Azonban van egy nagyon impozáns épületünk, melyet a KCA-tól kaptunk adományként és ezt nagyon is lehet hasznosítani a romák között végzett szociális munka keretében. Jelenleg a székelyhídi állami iskolával állunk partneri kapcsolatban, amely óvodát működtet az épületben 56 gyermeki létszámmal. Ezt az óvodát is meglátogattuk ma Szenczy Sándor testvérrel, aki személyes elkötelezettsége miatt is szeretné a jövőben támogatni ezt a fajta szociális munkát. Nem titkolva azt a célt sem, hogy idővel a felnövekvő generáció vagy majd a baptista misszió újraszervezése nyomán egy egészséges roma baptista gyülekezet legyen a szociális munka hátterében.

  

2012. december 4., kedd

43 évnyi kegyelem

elég volt eddig az életemre. Jó reménységgel vagyok a jövőt illetően is, mert az Úr meghallgatott engem.

"Mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, lelkemben erő támadt." 138.Zsoltár 3. vers

Minden kedves barátomnak, testvéremnek, ismerősömnek köszönöm szépen a sok jó kívánságot, melyekkel elhalmoztak a mai napon. Nem rég jöttem haza az imaközösségből ahol a fentebb idézett igét éltem át. Szép születésnapi ajándék az Úrtól!

2012. december 3., hétfő

Újraindult a Szövetség honlapja

a következő címen: www.magyarbaptista.com, ami nem tökéletes, sőt. Fejlődő stádiumban van, de már használható...

Megújított

az ÚR minket, akik együtt voltunk ezen a hétvégén a Hargita Táborban. Valósággal elárasztott a minket bűnbánat lelke. Sok mulasztást, bűnt fedett fel bennünk a Szent Szellem és nem tehettünk egyebet mint sírtunk, zokogtunk, megvallottuk Mennyei Atyánk előtt és bocsánatot kértünk tőle az Úr Jézus nevében. Meg is adta. Soha életemben nem voltam még ilyen alkalmon. Olyan örömöt és annyi áldást nyertünk, hogy túlcsordul a szívünk. Hiszem hogy mások is megfogják ezt tapasztalni, mert meglátogatott minket az ÚR!

JÖN AZ ÉBREDÉS! FÚJ A SZÉL, nem csak tudom hanem érzem is...

Ma ezt az igét adta nekem az Úr:

"S ez legyen jelül néked: ez évben ugartermést esztek és a másik évben sarjut, és a harmadik évben vessetek, arassatok és szőlőt ültessetek, és egyétek gyümölcsét. Júda házának maradványa pedig, a mely megszabadult, ismét gyökeret ver alul, és gyümölcsöt terem felül. Mert Jeruzsálemből megy ki a maradék és a maradvány Sion hegyéről; a seregek Urának buzgó szerelme művelendi ezt! Azért így szól az Úr Assiria királyáról: Nem jő be e városba, nyilat sem lő reá, és nem szállja meg paizszsal azt, és töltést sem készít ellene. Az úton, a melyen jött, visszatér, de e városba be nem jő, azt mondja az Úr. És megoltalmazom e várost, hogy megtartsam azt én magamért és szolgámért, Dávidért!" És.37:30-35