2012. május 31., csütörtök

Nevezetes nap a mai

Ugyanis 37 évvel ezelőtt jó illat érkezett családunkba. Megszületett szüleim első lánya Evódia(http://budaievodia.blogspot.com/). Ennek örömére vagy nem, de mindenképpen Isten akaratából ugyanazon napon, apósom és anyósom is házasságot kötöttek.
Világosan emlékszem a húgom születésére, de azt akkor nem gondoltam hogy majdani feleségem leendő szülei Jakab Péter és Bartha Katalin is ezt a napot 1975.05.31-ét választják ki a házasságkötésre. Az Úr csodásan működik!

Az alábbi igeverssel köszöntöm Evódiát és apósomékat:

"Az Úr, a ti atyáitoknak Istene szaporítson meg titeket ezerszerte is inkább mint most vagytok, és áldjon meg titeket, a miképen igérte néktek!"  Mózes V. könyve 1:11
ÁMEN!

2012. május 30., szerda

1936-ban születtek

Ezek a mocsolyai fiatalemberek, akik közül az egyik sokunk számára ismeretes...
★★★Veress Efraim★★★

2012. május 29., kedd

Az egyik angol baptista gyülekezethez

is eljutottam, Pintér Zoltán lelkipásztor testvérrel, amelyikbe több mint ezer tag van. Az imaház körül akkora parkoló van mint a nagy bevásárlóközpontoknál. A gyerekmisszióra külön buszok vannak melyek szállítjiák a gyerekeket a vasárnapiskolába. Az imaház udvarán van az oktatási központ sportcsarnokkal együtt ahol az óvodától az érettségiig baptista oktatás folyik. A teológiájuk is nagyon konzervatív. Nem lehet akármilyen öltözetbe megjelenni az alkalmakon és ilyen-olyan zenebona sincs náluk hanem csak az ami értékes. Jó volt látni hogy nem csak keleten gondolkodnak konzervatívan, hanem itt is...2012. május 28., hétfő

Jubileumi ünnep számomra

a mai és ennek tiszteletére itt az Egyesült Államokban egy külön munkaszüneti napot iktattak "Memorial Day" néven :)
Ma, napra pontosan 25 évvel ezelőtt egy csütörtöki napon(áldozócsütörtök volt) születtem újjá... Emlékezetes nap. Hálás vagyok az Úrnak hogy elfogadott.

"Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, a ki erőt ád néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, a mely felől megesküdt a te atyáidnak, miképen e mai napon van." 5Móz. 8:18

240-250 fő volt az ünnepen résztvevők

száma kicsinyekttől fogva a nagyokig a tegnap. Hála az Úrnak meghallgatta az imádságot és már mondhatom hogy megérte ide jönni. Jó volt imádkozni a megtérőkkel és azokkal akik megújitották odaszánásukat a szent életre 100 %-ban.
Ezen a linken visszanézhetők a szombat esti és vasárnapi alkalmak.

Szolgálatokban és áldásokban gazdagkonferencián vagyunk túl itt Clevelandban. A fenti képen a torontói csoport szolgál, míg az alábbin a chicagói fiatalok.
★★★Veress Efraim★★★

2012. május 27., vasárnap

Cserepka János tesvér KémerenEzt a képet ugyancsak itt találtam Clevelandban ahol találkoztam az ő fiával Cserepka Barnabással, aki Bolivíába megy missziózni.
★★★Veress Efraim★★★

Ma este(szombaton) zsúfolásig megtelt az imaház

Bárcsak többeknek az életében elkezdené az Úr megszentelő munkáját. Ámen!
★★★Veress Efraim★★★

2012. május 24., csütörtök

Nagy örömömre a tegnap

Sikerült eljutnom egy temetőbe. Általában ha egy helyet jobban meg akarok ismerni akkor megkeresem a temetőt, mert ott sok mindent elmagyaráznak a sírkövek. Itt is halnak az emberek és nem mindenki éri meg az idős kort... Sok olyan magyart temettek el itt akik még odahaza születtek,  az itt születettek közül pedig sokan már előbb meghalnak a magyar nemzet számára, minthogy kihoznák őket ide. Azonban itt is csak az számít igazán, hogy meghal-e az ember a réginek és él-e Krisztusnak! Én igent mondtam a tegnap is és hiszemhogy így lesz ezután is!!! Ámen!
★★★Veress Efraim★★★

2012. május 23., szerda

2012. május 22., kedd

Nem azé aki akarja???

"Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené." Róm. 9:16
A tegnap este amikor a pünkösdi konferenciát(témája: Igaz vagy hamis? Mt.7:21-23) szervező fiatalok egy részével összegyűltünk megbeszélni a részleteket, akkor a fentebb idézett igei üzenetet osztottam meg velük. A konferencia célja(a valósággal való szembesülés után megtérés) ugyanis csak akkor valósul meg ha könyörül rajtunk az Isten. A beszélgetés végén jó volt együtt, egy akarattal kérni az Úrtól kegyelmet és áldást magunkra és mindazokra akik majd itt lesznek a hétvégén. Hiszem hogy az imádság meghallgattatott és az Úr kiárasztja ránk az Ő Lelkét. Ámen!!! Úgy legyen!!!
★★★Veress Efraim★★★

2012. május 21., hétfő

Ekkora lovat életemben nem láttam

Közel másfél tonna a súlya és óriási a patkója. Elcsodálkoztam rajta. Különöse Erdei Sándornak(Szilágypér) ajánlom figyelmébe ezeket a képeket...
★★★Veress Efraim★★★

2012. május 19., szombat

Megérkeztem Clevelandba


                                                                                                                                     (foto: Lakatos Melinda)
ahol a testvérek nagy szeretettel fogadtak már a repülőtéren. Igazán megleptek. Miután üdvözöltük egymást ott nyomban hálát adtunk az Úrnak a találkozásért.
★★★Veress Efraim★★★

2012. május 15., kedd

Mikor lesz ébredés?Akkor jön el
írta:Füle Lajos

Ha fájni kezd majd, ami vagy, és ami nem vagy, bár lehetnél,
majd ha bevallod végre, hogy sohsem voltál igaz keresztyén,
ha fájni fog, hogy annyian vannak, kiket megejt a tévhit,
s ajkadról értük száll ima, akkor jön el az ébredés itt.

Majd hogyha bűnné lesz a bűn, s a Golgotához sírva érsz el letenni ott mind keserűn,
nem alkudva testtel és vérrel, majd ha hálát adsz Jézusért,
s döntésed is végleg megérik, mert megtisztított az a Vér,
akkor jön el az ébredés itt.

Majd hogyha jobban érdekel, kik ők, akik vetnek, aratnak,
s közéjük állsz és nem leszel többé olyan fontos magadnak,
mert látod már a tájat itt, amely aratásra fehérlik,
s munkára lelkesít a hit, akkor jön el az ébredés itt. 
                                                              (forrás:http://www.szelidszo.hu)

A fenti verset ma kaptam egy levélben és úgy gondoltam hogy megosztom másokkal is akik az ébredésért imádkoznak...

2012. május 12., szombat

Házassági fogadalom

megírása volt a mai nap egyik gyakorlati feladványa, amit mind a férj mid a feleség külön külön kellett megfogalmazzon. Az enyém ilyen lett: egy kicsit kesze-kusza az írás, de igaz :)

Házaspáros konferencián vagyunk Mártival Zilahon

★★★Veress Efraim★★★

2012. május 5., szombat

Az Egyesült Államokba készülök

és ennek a hónapnak a második felében mennék. Május 18-án indulnék és június 19-én jönnék vissza. Az amerikai testvérek által minden évben megrendezendő tavaszi ifjúsági konferenciára kaptam meghívást Cleveland -be és hosszas imádkozás, vívódás után úgy döntöttem hogy elmegyek. Ugyanis nem könnyű öt gyermeket és és egy gyönyörű feleséget, segítőtársat, gyülekezetet, barátokat, testvéreket hátrahagyni és egy hónapon át a jelenlétüket nélkülözni. Ilyenre idáig nem volt példa az életemben. Mégis az Úr azzal bátorított hogy jó gyümölcse lesz a kinti szolgálatnak. A 1Móz 28,15-ben ezt olvastam: "És ímé én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged valahova menéndesz, és visszahozzalak e földre; mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem a mit néked mondtam.
Tehát el kell menni ahhoz hogy az Úr visszahozzon és beváltsa ígéretét!


Imádkozzatok értem!!! Bocsánat! Először a családomért azután értem....