2012. december 31., hétfő

Szilveszter este

itthon voltam a gyülekezetben, ahol nagyon jó volt látni egyesek életében az Úr helyreállító munkáját. Együtt mondtuk el a Dániel imádságát, a Dán. könyve 9. részéből.

2012. december 25., kedd

Köszönöm édesapám!

MA KARÁCSONY VAN

Ma karácsony van annak,kinek szive,szája tiszta,
Ki a nem várt pofonokat nem adja vissza.

Ma karácsony van annak,ki szeretettel tud adni,
Kiben él Aki mondta :Jobb adni,mint kapni.

Ma karácsony van annak aki mindent megtbocsátott
Hogyha még tőle nem is kértek bocsánatot.


                             
                              id.Veress Ernő

                                                          2012 karácsonyán

--

2012. december 24., hétfő

Áldott ünnepeket, az Ünnepelt jelenlétében!

"Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének! Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!" És.9:6-7

2012. december 22., szombat

Temetésen voltam

Értarcsán ahol Rabatin Erzsébet testvérnőt temettük, akit 87. évében hívott haza az Úr. A testvérnő az értarcsai gyülekezet tagja volt hosszú ideig, de mivel idős napjaiban a Margittán élő lánya gondozta, ezért a margittai gyülekezethez tartozott. Három héttel ezelőtt látogattam meg amikor úrvacsorát is vittem neki és már akkor látható volt, hogy nemsoká haza  hívja az Úr. Amikor elbeszélgettünk akkor vallást is tett arról hogy elkészült és vágyik az örök honba. Kérte énekeljük el azt az éneket hogy "Ama szép hon felé száll az én óhajom..." Hisszük hogy az Úr Jézus is hallotta az éneket ezért vitte el. A temetésen a népes család(10 gyermeke volt) és a gyászoló gyülekezet a hideg szél ellenére is nyitott szívvel hallgatta az igei üzenetet. A kápolnánál a János ev. 12:24-26 ige alapján beszéltem a nagy igazságról, az egyetlen jó megoldásról és a boldog jövőről. "...A ki nékem szolgál, engem kövessen; és a hol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és a ki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya." A nyitott sírnál Albert István Zsolt bihari lelkipásztor a 23. Zsoltárból hirdette a vigasztalás igéit. A gyászszertartást Szabó András az értarcsai gyülekezet és körzet lelkipásztora vezette.


2012. december 17., hétfő

Megérte végignézni

illetve hallgatni  a bizonyságokat  a kiskőrösi gyülekezetből...


Az Úr áldása legyen a gyülekezeten, pásztorán és missziójukon!!!

2012. december 16., vasárnap

Az Úr haza hozta

a foglyokat Érszőllősre is. Hálaés öröm van a szívünkben azért mert az Úr meghallgatta imáinkat, melyeket messzire szakadt testvéreinkért mondtunk. Megőrizte őket a a vad-nyugaton és újra itthon lehetnek. A munka és megélhetés kényszere miatt van néhány testvérünk akik csak két három havonta tudnak haza jönni nyugatról, de az a jó hogy a távolban is együtt vannak és tartják a testvéri közösséget, rendszeres áhítatot. Azért könyörgünk hogy az Úr adja meg számunkra azt, hogy senki ne kelljen elmenjen itthonról messzire munkát vállalni a megélhetésért. Hisszük hogy Ő meg is fog hallgatni minket! Most nagyon jó nekünk, ert majdnem mind együtt vagyunk és közösen készülhetünk az Úr fogadására, az ünnepre...

2012. december 10., hétfő

Érkörtvélyesen a romák között

hirdethettem ma este az evangéliumot. Nagyon jó volt látni ahogy az Úr munkálkodott a hallgatók szívében. Többen döntöttek az Úr Jézus mellett. Imádkozni kell értük...

Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat!

„Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat!
És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem." Zsolt.50:14-15

Nagy öröm van a szívemben azért hogy az Úr megsegített és megtarthattam amit az Úrnak fogadtam. Mielőtt még a Hargita Táborba indultam volna ébredésért, megújulásért imádkozni, megfogadtam hogy ha az Úr elkezdi rajtam és bennem ezt a munkát, akkor vállalom hogy 10 napig bőjtölni fogok és imádkozni fogok másokért is. És úgy lett. Böjt és ima együtt, nagy áldás! November 29-től tegnap estig nem ettem semmit, de annál sokkal többet kaptam mint amit elképzeltem. Megérte és csak bátorítani tudok mindenkit, hogy ha valamiért könyörög az Úrhoz, akkor azt nyomatékosítsa azzal, hogy böjtöt is vállal érte! Megfogod tapasztalni, milyen hatékony lesz az imaéleted és milyen szoros a kapcsolatod az Úrral!

Végül pedig saját tapasztalatomból, hadd osszak meg néhány fizikai jellegű észrevételt is azokkal, akik még nem vállaltak ennyire hosszú böjtöt, de talán vállalkoznának rá:
Az első három-négy nap a lehető legrosszabb a testnek. Már első nap rettenetesen kínoz az éhség, úgy érzi az ember hogy muszáj harapnia valamit, mert esik össze ha nem. Ilyenkor nincs más megoldás csak az ha imádkozol és kitartasz. Második - harmadik nap már fáj a fej is és olykor meg is szédül az ember. Ilyenkor nem képes az ember arra, hogy különösebb fizikai munkával terhelje magát.(Nekem nagyon jól jött hogy éppen ezen kritikus időszakban, nem voltam leterhelve úgy fizikailag mint máskor)  . A negyedik naptól azonban egy érdekes váltás történik. Az ember szervezete átáll a belső tartalékok lebontására(nekem ez bőséges volt a túlsúly miatt, hogy aki nem túlsúlyos az miként viseli ezután a böjtöt, azt én nem tudom) és onnantól kezdve már egyáltalán nem voltam éhes. Viszont minőségi változást tapasztaltam innentől kezdve a szellemiekben, úgy mint az imaéletben az Istennel való kapcsolatban és minden egyéb kommunikációs tevékenységben. Úgy vág az ember esze mint a borotva, erősödik a koncentráló képessége és a fájdalomtűrő képessége is megnő. Ezt onnan tudom hogy időközben egy erős fogfájás is elfogott, begyulladt a fél arcom és mivel már évek óta semmilyen gyógyszert nem szedek csak úgy el kellett viselni. Magam is meglepődtem azon, hogy annak aki engem nézett jobban fájt mint nekem(legalábbis a sajnálkozásból ezt értettem).  Nem nagyon nagyon értem, hogy mi a biológiai magyarázata mindennek, de valószínűleg más üzemmódban van ilyenkor a szervezet... Azért az is igaz hogy annak ellenére hogy a rendes heti beosztás szerint szolgáltam a gyülekezetekben és végeztem a megszokott ütemben és ritmusban a munkát, fizikailag egy kicsit lassúbb lettem. Ilyen következménnyel is kell tehát számolni. Mégis a tegnapi szolgálatok után este sem éreztem azt hogy most már nem bírom tovább... Sőt. Mivel azononban lejárt az idő amit erre szántam már ettem egy keveset és szép lassan ismét hozzászoktatom magam a rendszeres táplálkozáshoz.

U.i. A böjtnek egyik kellemes mellékhatása -9kg 10 nap alatt volt a teljes testsúlyomból. Nem igaz tehát az az állítás hogy a böjtnek nem lehet ilyen mellékhatása...

2012. december 7., péntek

A Baptista Szeretetszolgálat

vezetőjével Szenczy Sándor testvéremmel(még a budapesti Baptista Teológiáról ismerjük egymást) és dr. Kovács József(Szövetségünk főtitkára) testvérrel hármasban tanácskoztunk csütörtök délelőtt a székelyhídi roma misszióról az érmihályfavi baptista imaházban. Sajnos jelenleg nem mondhatjuk hogy lenne baptista gyülekezet vagy misszió a településnek azon a részén ahol korábban nagyon is úgy tűnt hogy létezik. Azonban van egy nagyon impozáns épületünk, melyet a KCA-tól kaptunk adományként és ezt nagyon is lehet hasznosítani a romák között végzett szociális munka keretében. Jelenleg a székelyhídi állami iskolával állunk partneri kapcsolatban, amely óvodát működtet az épületben 56 gyermeki létszámmal. Ezt az óvodát is meglátogattuk ma Szenczy Sándor testvérrel, aki személyes elkötelezettsége miatt is szeretné a jövőben támogatni ezt a fajta szociális munkát. Nem titkolva azt a célt sem, hogy idővel a felnövekvő generáció vagy majd a baptista misszió újraszervezése nyomán egy egészséges roma baptista gyülekezet legyen a szociális munka hátterében.

  

2012. december 4., kedd

43 évnyi kegyelem

elég volt eddig az életemre. Jó reménységgel vagyok a jövőt illetően is, mert az Úr meghallgatott engem.

"Mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, lelkemben erő támadt." 138.Zsoltár 3. vers

Minden kedves barátomnak, testvéremnek, ismerősömnek köszönöm szépen a sok jó kívánságot, melyekkel elhalmoztak a mai napon. Nem rég jöttem haza az imaközösségből ahol a fentebb idézett igét éltem át. Szép születésnapi ajándék az Úrtól!

2012. december 3., hétfő

Újraindult a Szövetség honlapja

a következő címen: www.magyarbaptista.com, ami nem tökéletes, sőt. Fejlődő stádiumban van, de már használható...

Megújított

az ÚR minket, akik együtt voltunk ezen a hétvégén a Hargita Táborban. Valósággal elárasztott a minket bűnbánat lelke. Sok mulasztást, bűnt fedett fel bennünk a Szent Szellem és nem tehettünk egyebet mint sírtunk, zokogtunk, megvallottuk Mennyei Atyánk előtt és bocsánatot kértünk tőle az Úr Jézus nevében. Meg is adta. Soha életemben nem voltam még ilyen alkalmon. Olyan örömöt és annyi áldást nyertünk, hogy túlcsordul a szívünk. Hiszem hogy mások is megfogják ezt tapasztalni, mert meglátogatott minket az ÚR!

JÖN AZ ÉBREDÉS! FÚJ A SZÉL, nem csak tudom hanem érzem is...

Ma ezt az igét adta nekem az Úr:

"S ez legyen jelül néked: ez évben ugartermést esztek és a másik évben sarjut, és a harmadik évben vessetek, arassatok és szőlőt ültessetek, és egyétek gyümölcsét. Júda házának maradványa pedig, a mely megszabadult, ismét gyökeret ver alul, és gyümölcsöt terem felül. Mert Jeruzsálemből megy ki a maradék és a maradvány Sion hegyéről; a seregek Urának buzgó szerelme művelendi ezt! Azért így szól az Úr Assiria királyáról: Nem jő be e városba, nyilat sem lő reá, és nem szállja meg paizszsal azt, és töltést sem készít ellene. Az úton, a melyen jött, visszatér, de e városba be nem jő, azt mondja az Úr. És megoltalmazom e várost, hogy megtartsam azt én magamért és szolgámért, Dávidért!" És.37:30-35

2012. november 30., péntek

Együtt közösségben

Mától egészen hétfőig nem leszek elérhető sem telefonon, sem interneten. Az Úrral és egymással leszünk közösségben mindazokkal akik ezen a hétvégén intenzíven imádkoznak és böjtöt is vállaltak a lelki ébredésért és megújulásért.  A Hargita Keresztyén Táborban gyűlünk össze néhányan, de többen is jelezték hogy a fizikai távolság ellenére csatlakoznak hozzánk. A Szent Szellem kiáradására várva, vágyakozva várunk még másokat is az Úr elé ott ahol vannak. Hisszük hogy megérkezik a "késői eső" Ámen Úgy legyen!

2012. november 26., hétfő

A sajtótermékek rendelése

még aktuális. Ezért kérem mindazokat akik az alábbi kiadványok közül szeretnének rendelni akkor igényüket a következő elektronikus címen jelezzék:
"Szeretet" lap éves előfizetés                                    23  RON

Vezérfonal gyülekezeti és egyéb címlistával               6  RON                         

Áhítat Spurgeon "Harmatgyönygyök" sorozatával     17  RON

Baptista falinaptár 2013-ra                                         4  RON      

2012. november 21., szerda

Hétfőn-Kedden

egy szolgatársi konferencián vehettem részt Szászrégenben, melyen a KCA(cigánymisszió) munkatársai vettek részt. Én a Szövetség képviseletében lehettem ott és azt mondhatom hogy jó alkalmunk volt. Tóth Attila, Dohi Zoltán, Novák Zsolt, Dóczi György, stb. szolgatársaim igen sokrétű munkájába is egy kicsit betekinthettem. Az Úr áldja meg őket. Hétfő este a gernyeszegi roma gyülekezetben szolgálhattunk, ahol igen jó volt tapasztalni, hogy mit jelent az Úr kezében eszköznek lenni. Áldott legyen az Úr neve!
Itt visszanézhető a hétfő esti alkalom. Több részletre darabolta a rendező...:)

Még egy hét a határidőig

Ha az Úr megsegít és élünk akkor jövő hétvégén november 30 péntek és december 2 vasárnap között leszünk együtt böjt és ima közösségben azokkal akik ébredésért és megújulásért imádkoznak.
A korábban közölt feltételek mellett szeretnénk kihangsúlyozni a jelentkezési határidő fontosságát, azért hogy a vendéglátóink is fel tudjanak készülni a szállás(két éjszaka, péntek este 6-vasárnap du.2 között) biztosítására.

Jelentkezési határidő: 2012 november  28 szerda

Jelentkezni emailben és telefonon a következő személyeknél lehet:

Veress Efraim: vefraim@gmail.com, Mobil: +40 735 501015

Novák Zsolt : novakzsoltt@gmail.com Mobil: +40 735 500882

2012. november 18., vasárnap

Mozgalmas napok után

vagyok és hála az Úrnak azt mondhatom, megérte. A múlt hétvégén a TELEK keretében Berettyóújfaluban szolgálhattam evangelizációs sorozaton ami után a feleségemmel elmentünk néhány napra Gyulára rendes évi nászutunkra. Hétvégére már itthon voltunk, mert a margittai bibliaiskolában kellett tanítani és ma pedig Szilágypérban és itthon igét hirdetni. A két összejövetel között Szilágybagoson egy temetésen vettem részt, ahol Szekrényes Pál és Boross József lelkipásztor testvérekkel szolgáltam.

Berettyóújfaluban péntek este

Feleségem gyulai vár előtt

Temetésen Szilágybagoson

Ma este clevelandi(USA) vendégünk is volt Lakatos Barna tv. személyében

2012. november 3., szombat

Premier - Imameghallgattatás

Több testvérnek már régi imádsága hallgattatott meg azáltal hogy a mai nappal elindult Margittán egy alapfokú bibliaiskolai képzés, mely heti rendszerességgel lesz megtartva.  A Nagyváradi Timóteus Bibliaiskola margittai tagozata 23 diákkal kezdte meg működését és hisszük, hogy akiket az Úr elhívott, azokat ki is fogja küldeni a missziómezőre. A jelentkezőket egy bibliaismereti teszt kitöltésével és személyes interjúkmsegítségével szűrtük meg. A jelentkezéshez alapfeltétel volt a megtérésről való személyes bizonyságtétel is. A tegnap tartottuk a felvételit és ma délután a margittai baptista imaházban 16 órától volt az eredményhirdetés valamint az ünnepi évadnyitó istentisztelet. Ez alkalommal Dr. Simon József és Dr. Joe Pendleton tanár testvérek szolgáltak közöttünk igei üzenettel. A diákok(pünkösdi, református, többnyire baptista) bizonyságtétele és az értük mondott sok imádság jó reménységet szolgáltat arra, hogy Aki elkezdte bennük a jó munkát az véghez is viszi. Ámen! Úgy legyen!

2012. november 1., csütörtök

Mindenszentek és halottak napjára

Nagy szomorúsággal és sajnálattal nézem azon keresztyéneket és nem keresztényeket(!), akik november elsején este gyertyát gyújtanak elhúnyt szeretteik sírjánál. Ők azok akikért úgy kell imádkoznunk hogy "Bocsáss meg nékik mert nem tudják mit cselekesznek!". Sajnos a reformáció ellenére még a "reformáltak" is nagyon tévesen gondolkoznak a halál utáni létről illeteve a halottakról. Semmi értelme a szentekhez imádkozni és a halottak lelki üdvéért fohászkodni. Sőt ez olyan hamis tanítás, amely mint a "rákfekély" terjed.!/2Tim2:17/ Ma reggel a Kossuth rádióban azt mondta Erdő Péter(minden magyar katolikus bíborosa), hogy a szentek segítenek nekünk az élőknek amikor hozzájuk imádkozunk, mi pedig segíthetünk elhunyt szeretteinknek amikor értük fohászkodunk. Ez a megnyilatkozás egészen felháborított. Valahogy úgy érezhettem magam mint Pál apostol, amikor Athénban látva a sok bálványt háborgott a lelke(ApCsel.17:16). Remélem hogy közösségünkben nem az előbb említett halottkultusz jut érvényre ma este a gyertyagyújtogatásokban, hanem az élőkért fogunk imádkozni! Mindenesetre megnézem ma este mind a margittai mind az érszőllősi temetőket. Ez a vidék vallási szempontból inkább protestáns, de ilyenkor megmutatkozik hogy ki hogyan éli meg azt amit vall...

Az alábbiakban olvasható Cseri Kálmánnak református lelkipásztornak egy prédikációja, mely ebben a témában elég pontos eligazítást ad minden keresztyénnek(!)
PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK

Pasarét, 2005. november 6.
(vasárnap)
Cseri Kálmán

JÉZUS TANÍTÁSA A HALOTTAKRÓL


Alapige:Lk 16,29-31
Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra!
De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek.
Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül.

Imádkozzunk!
Kegyelmes Istenünk, hálásan köszönjük, hogy hallottad az énekben elmondott imádságunkat is. Kérünk, taníts minket teljes szívünkből dicsőíteni, áldani és magasztalni téged, hiszen egyedül te vagy méltó minden dicséretre.
Engedd átélnünk most a te egyedülálló nagyságodat. Szeretnénk komolyan venni, hogy te magasságban és szentségben lakozol, és minden bűnös számára megközelíthetetlen lennél, ha a mi Urunk, Jézus Krisztus nem egyengetett volna utat a mi számunkra is hozzád.
Valljuk, hogy te bűngyűlölő, igaz és szent Isten vagy. Egyáltalán nem magától értetődő az, hogy megszólíthatunk, hogy hallod a kiáltásunkat, hogy válaszolsz arra, és számíthatunk most is ajándékaidra.
Magasztalunk azért, mert a te nagy kegyelmed végremehetetlen. Köszönjük, hogy elég nékünk is a te kegyelmed.
Megvalljuk bűnbánattal, hogy rászorulunk a te bűnbocsátó irgalmadra és kegyelmedre. Olyan sokféleképpen vétkeztünk ellened és egymás ellen csak ezen az elmúlt héten is. Bocsásd meg, Urunk, hogy sokszor már észe sem vesszük, amikor a te szent nevedet gyalázzuk, amikor akaratodnak ellenkezőjét cselekedjük.
Bocsásd meg, hogy olyan sok mindenbe belekezdünk, s nem kérdezünk téged engedelmességre kész szívvel: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Bocsásd meg, hogy sokszor téged akarunk alkalmazni a magunk céljai elérésében, és úgy kérjük a segítségedet, hogy előtte nem kérdeztük akaratodat.
Kérünk, ajándékozz meg minket most azzal, hogy világosan lássuk mindazt, ami a te számodra utálatos az életünkben. Segíts el minket oda, hogy megvalljuk és elhagyjuk mindazt, ami neked nem kedves. Kérünk, hogy minden bocsánatot nyert bűnünk helyére áradjon be Szentlelked, a te szentséged és tisztaságod az életünkbe. Segíts előbbre minket a megszentelődésben.
Kérünk, ajándékozz meg most is igéddel, és segíts, hogy hittel párosítsuk azt, amit hallunk. Hadd szolgálja így a te igéd, az arra való figyelésünk, annak a befogadása az üdvösségünket.
Ámen.

Igehirdetés
A múltkor abbahagyott igehirdetést szerettem volna folytatni ma, úgy ahogy azt akkor megígértem, de ezen a héten olyan sok ostobaságot és hamisságot hallottam a halottak napja kapcsán a rádióban, televízióban, és olvastam a sajtóban, hogy kénytelen vagyok erre reflektálni. Mégpedig azért, mert ez a sok hamisság a mi hitünket érinti.
Ebben a korban, amiben élünk, amikor ilyen nagy szellemi zűrzavar uralkodik, életkérdés, hogy egyre világosabban ismerjük és tudjuk megvallani Isten igaz igéjének a tanítását a különböző kérdésekre vonatkozóan, és ne essünk áldozatul annak a sok hazugságnak, féligazságnak, ami körülvesz bennünket.
Egyre gyakrabban fordul elő az, hogy olyan emberek, akik bizonyos lelki, szellemi, teológiai kérdésekben teljesen tudatlanok, nagy magabiztossággal jelentik ki elképzeléseiket, képzelgéseiket, ötleteiket ezekről a kérdésekről úgy, mintha az, amit mondanak, tény lenne. Mivel a hallgatók többsége sem ismeri Isten igéjét és az erről szóló igazságot, sokan el is hiszik ezeket.
Az elmúlt napokban is filozófus, pszichológus, szociológus, antropológus nyilatkozott arról, hogy mi az élet, mi a halál, mi van a halál után, mit csinálnak az elhunytak - úgy, hogy a saját fantazmagóriáikat hirdették, aminek semmi valóságalapja nem volt.
Nekünk el kell döntenünk, hogy minek tartjuk a Szentírást. Szeretném ezt teljes tisztelettel, de szent komolysággal kérni, hogy lehetőleg még ma mindenki kíméletlen becsületességgel döntse el: mi számára a Biblia, Isten igéje? Hisszük-e valóban azt, hogy Isten Szentlelke vezette a Biblia íróit, éppen ezért a Biblia minden megállapítása igaz, és minden korban igaz és érvényes, kezdve a teremtés leírásától a Krisztus második eljövetelét követő eseményekig.
Ami pedig azt illeti, hogy mi az élet, mi a halál, és milyen állapotban vannak az elhunytak, erre nézve a leghitelesebb információkat mégis csak Jézus Krisztus tudja nekünk megadni. És Ő világosan tanított ezekről a kérdésekről. Tudniillik Ő ott járt. Ő járt a halottak között, megjárta a poklot, és hitünk szerint Ő most a mennyben készít helyet a benne hívőknek. Amit tehát Ő mond erről, az nem elképzelés, és nem feltételezés, hanem azok tények. Amit Jézus életről, halálról és a halottak állapotáról mond, az igaz. A kérdés csak az: hiszünk-e Jézusnak?
Hadd kérdezzem ilyen világosan - mert szeretném, ha világos választ adnátok ezekre a kérdésekre: Hazudik Jézus vagy igazat mond? Ezt el kell dönteni, mert e szerint tudjuk komolyan venni, amit Ő mond, vagy könnyedén túltenni magunkat azon. Hisszük-e, hogy Ő mondja-e azt valóban, amit a Szentírás így ad elénk, vagy pedig későbbi korok emberei adtak a szájába bizonyos gondolatokat? Jézusnak hiszünk-e, vagy azoknak, akik koronként más-más fantazmagóriákat hirdetnek, és azzal próbálnak elhitetni bennünket ma is.
Tisztelettel kérem, hogy aki egy kicsit ad magára és a hitére, az döntse el ma: minek tartja a Szentírást? Tények igaz ismertetésének, vagy hazugságok gyűjteményének. Mert e szerint tudunk hozzá igazodni, e szerint lesz a kezünkben egy objektív iránytű, amihez mérhetünk minden egyebet, amit hallunk, olvasunk, vagy sokszor mi magunk is gondolunk.
Hiszem, hogy a teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre. Mindent, amit hallok és olvasok, sőt, ami magamnak is eszembe jut, ehhez az igaz igéhez akarom mérni. Isten igéje döntse el azt számomra, hogy valami igaz vagy hamis.
* * *
A mai témánk tehát a halottak. Mi van a halál után, mi történhet, és mi nem történhet meg az elhunytakkal, ha tetszik: elhunyt szeretteinkkel?
Szeretnék először néhány mondatot idézni mindabból, amit az elmúlt napokban hallottam és olvastam, és utána a felolvasott ige alapján azt nézzük meg, hogy Jézus Krisztus mit tanít erről a kérdésről.
I.
Ezt írja egy néprajzkutató egyetemi előadó: A halotti pompa mellett szükség van bebiztosításra is, vagyis arra a tudatra, hogy az emberi lét nem zárul le a halállal, hanem üdvösségben folytatódik. Ezért temették el kezdettől az elhunyttal együtt használati tárgyait, ezért tesznek mellé gyakran ételt és italt is.
Kérdezem: felvilágosult, 21. századi emberek komolyan gondoljuk azt, hogy a halottnak szüksége van ételre és italra? Mert a közelmúltban is olvastunk egy jeles nagy temetésről, ahol egész menü-sorozatot temettek az elhunyttal együtt.
Olyat is olvastam, sőt láttam már, hogy a lelkipásztort a palástjában temették el és odatették mellé a Bibliát is. Nem inkább az itt maradottaknak lenne szükségük arra, hogy a Bibliát forgassuk és olvassuk?
Vagy régebben volt annak értelme, hogy a lovát meg a szolgáit is megölték, vele együtt eltemették? Szüksége van neki a lóra a túlvilágon? Az idős bácsinak a görbe botjára szüksége lesz?
Más. Ugyanez a szerző írja: Sokan érzik fontosnak, hogy imádkozzanak a halottért. A rózsafüzér társulatok imaszolgáltatásai segítik a gyászolók megnyugvását. A sokfelé működő halottlátók szolgáltatásai pedig az örök élet reményét erősítik a hozzátartozókban, mert a halottlátó megmondja a halott túlvilági állapotát, és közvetíti a halott kérését, hogy imádkozzanak érte. (Majd erre még visszatérünk).
Egy római katolikus plébános a televízióban így nyilatkozott: halottak napján megszűnik a határ az élők és holtak között. Egyek vagyunk, akik már odaát vannak, akik a tisztítótűzben vannak, és akik még élünk.
Az maga a komolytalanság, hogy ki hogyan indokolja, miért gyújtanak ilyenkor gyertyát. A gyertyagyújtás célja: a síron azért kell gyújtani, hogy ha egy kiszabadult lélek eltévedne, visszataláljon. Na de minden síron ég valami, akkor hova talál vissza? Másutt pedig azért kell gyújtani, részint, hogy távol tartsuk a halottak lelkeit, másrészt, hogy éppen megmutassuk nekik a haza vezető utat.
Szeretnék még egy új divatról, erről a bizonyos halloween őrületről (amit Amerikából importáltunk, ők meg nem is tudják, hogy egy ősi kelta vallási rítus ez) beszélni, mert egyre több gyerekünk szenved emiatt. E "kísértetnapokról" ezt írja a hozzáértő: az anyukák nem tudják, minek is öltöztessék gyermeküket: boszorkánynak, vámpírnak, Drakulának, csontváznak, vérfarkasnak vagy hóhérnak?
A tudományos magyarázat pedig így hangzik: sok szorongás van bennünk, ezt és a haláltól való félelmet is oldja, ha megbarátkozunk és megbarátkoztatjuk gyermekeinket is az ilyen szörnyekkel és szörnyűségekkel. - Közben tényleg sokan nem tudják, hogy ez egy vallási rítus. A kelták október 31-én állatbőrökbe öltöztek, és áldozatokat mutattak be két főistenüknek: a napistennek és a halottak istenének. Ezt majmoljuk most mi is, és amikor ezek a szerencsétlen gyerekek hazakerülnek egy ilyen halloween buliról, vagy kísértetnapról, akkor csodálkoznak a kedves szülők, hogy nem mer elaludni a gyerek, hogy álmában kiabál, éjjel bepisil, nappal pedig agresszíven verekszik, ami korábban nem volt szokása.
Ennyit csak. Néhány megállapítás és megfigyelés a halottak napjával kapcsolatban.
II.
És mit tanít minderről a mi Urunk, Jézus Krisztus?
Ebből a történetből, amit a legtöbben ismertünk, és amit most újra hallottunk, hat olyan fontos igazságot olvashatunk le, amelyekhez jó lenne, ha hozzáigazítanánk a gondolkozásunkat.
1. Az első, amit Jézus másutt is egészen természetes módon hangsúlyoz, hogy van folytatása az emberi létnek a biológiai halálunk után is. Jézus elbeszélésben van egy egészen természetesen hangzó és hangsúlyos és. Azt olvastuk itt: "Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is és eltemették, és amint a pokolban kínok között gyötrődött, látta távolról Ábrahámot."
Meghalt és... Vagyis a biológiai halálunk, ahogy mondani szoktuk nem pont az élet mondatának a végén, hanem kettőspont. Nem mindennek van végre a meghalásunkkal, hanem csak ennek a földi létnek, a testi funkcióknak. Más létformában, de tovább létezik minden ember, a nem hívők is. (Ez is az egyik keresztény szektának a tévtanítása, hogy azoknak megszűnik az élete.)
Ez a 60, 70, 80 kilónyi, amit mi testnek nevezünk, elporlad. Porból lett és porrá lesz, de az ember több mint ez a 60 kilónyi víz, kötőszövet és szaruanyag, és az, ami több, amit így szoktunk mondani kicsit pontatlanul: lélek, az tovább él. Ezért felesleges eltemetni ételt-italt az elhunytakkal, mert a lélek nem eszik töltött káposztát, és nem iszik rá Unicumot, mint ahogy olvashattuk egy közelmúltban lezajlott nagy temetésről.
Ez tehát az első, amit Jézus mond: nincs vége mindennek a halálunkkal, csak ennek a földi létnek van vége, és az ember személyisége tovább létezik.
2. A másik, amit megtudunk ebből, hogy nem mindenki ugyanolyan körülmények között létezik tovább. Hiszen ezt olvastuk: meghalt a koldus és felvitték az angyalok Ábraház kebelére. Meghalt a gazdag is, és ő a pokolból látja távolról Ábrahámot.
Az egyik Ábrahám kebelére kerül, a másik meg a pokolba, ahonnan csak távolról látja amazt és Ábrahámot. Ez a kifejezés: Ábrahám kebele, az élő Istennel való közösséget, újszövetségi szóval: az üdvösséget, az örök életet jelenti. A másik szó pedig egyértelmű, Jézus is használja ezt, akármennyire szeretnék is modern teológusok kiradírozni az Újszövetségből: a másik ember a pokolba került. A pokol pedig az Isten végleges távollétének, hiányának az állapota.
Az egyik az Istennel való közösségbe, a másik egy olyan állapotba, ahonnan teljesen hiányzik az Isten jelenléte és ezen már változtatni nem is lehet.
Ez tehát: "odaát", egyáltalán nem egyértelmű megjelölés, mert odaát kétféle állapotban élnek az emberek, mint ahogy itt is kétféle állapotban vagyunk. Vannak, akik már itt az élő Istennel hit által lelki közösségben élnek, és vannak, akik Isten nélkül élnek. De ez odaát is így lesz.
Jézus tehát világosan tanítja: van üdvösség és van kárhozat. Akármennyire ellenszenves is némely kifejezés, mondom a Biblia kifejezéseit: van mennyország és van pokol. És a halála után ki az egyik helyre, ki a másik helyre kerül. Nincs harmadik hely, nincs átmenet, nincs közbülső állapot. A purgatóriumról, a tisztítótűzről szóló téves tanítás Pál apostol egy mondatának a félreértésén alapul. Jézus azonban egészen szemléletesen beszél arról, hogy csak kétféle állapot van odaát.
Amikor azt olvassuk: mint Bíró beül a maga ítélőszékébe, eléje gyűjtetnek mind a népek és szétválasztja őket. Van, akit a jobb keze felől állít, van, akit bal keze felől. A jobb keze felől állóknak azt mondja: gyertek én Atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely nektek készítettet, a bal keze felől állóknak pedig azt mondja: nem ismerlek titeket, távozzatok tőlem az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készíttetett! Nincs Jézusnak harmadik keze, nincs egy harmadik csoport, csak ez a két lehetőség van. Ez az Ő világos tanítása. (Mt 25,31-46).
3. A harmadik, amit megtudhatunk ebből a történetből, hogy van összefüggés az ember földi élete és örök sorsa között. Ez az istentelen és embertelen gazdag az Isten nélküli állapotba került és Isten nélkül kell eltöltenie az örökkévalóságot. Az istenfélő ember pedig, aki már itt közösségben él Istennel a hit által, vele közösségben töltheti el az örökkévalóságot. Itt a döntő Jézusnak a személye, és az, hogy ki hogyan viszonyul Jézushoz ebben az életben.
"Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta." (Jn 3,36) Nem akkor haragszik meg rá Isten. Mindnyájan úgy születünk, hogy az Isten haragja van rajtunk az ellene való lázadás, a bűn miatt. Ez alól a harag alól kerülhet ki az ember, amikor megtér, amikor hisz Jézusban.
Ez a kétféle állapot van tehát: aki hisz, annak örök élete van már itt, és aki nem enged Őneki, az nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.
4. A negyedik, ami kiderül Jézus tanításából: az örökkévaló sorsunk a halálunk pillanatában eldől és ezen később sem lehet semmi módon változtatni. Ez egészen nyilvánvaló ebből a történetből, amit itt olvastunk. Meghal az egyik, és az angyalok azonnal az Ábrahám kebelére viszik. Meghal a másik, és azonnal a pokolba kerül. És eszébe sem jut, hogy onnan kikerülhetne, mert ez lehetetlen. Csak azt kéri Ábrahámtól meg Lázártól, hogy az ott elszenvedett kínjain enyhítsenek egy kicsit, ha lehetséges.
Benne van ebben az a tanítás is, hogy egy életünk van. A Bibliától távol áll az újra testet öltés, az úgynevezett reinkarnáció téves tanítása. A Biblia azt mondja: egy életünk van, ez megismételhetetlen, és vagy ebben az életben kikerül valaki az Isten haragja alól, hisz Jézusban, vagy pedig a halála után nincs többé lehetősége a megtérésre. Ezért felesleges imádkoznunk a halottakért. A Bibliában sehol nincs szó arról, hogy valaki imádkozik a halottaiért. Mert ha ők üdvösséget kaptak, akkor mit kérhetünk még a számukra. Mindenük megvan, amit ember Isten kegyelméből megkaphat. Ha pedig az Isten haragja alatt maradtak, és Isten nélkül kell eltölteniük az örökkévalóságot, akkor meg semmi módon nem tudjuk onnan kisegíteni, kiimádkozni sem őket.
5. Az ötödik, ami világos ebből a történetből, hogy a halottak lelke nem jár vissza. Nem kóborolnak, bolyonganak a halottak, a halotti lelkek. Ezt kéri ez a gazdag Ábrahámtól: küldd már vissza Lázárt, hogy szóljon a testvéreimnek, mert azok is olyan hitetlenek, mint én voltam, és azok is ide fognak kerülni. De hogy ne kerüljenek ide, menjen vissza valaki a halottak közül. És kiderül: ez lehetetlen. Erre nincs lehetőség. Nagy szakadék van - olvassuk itt - az üdvözültek és az elkárhozottak között, de ugyanilyen nagy szakadék van élők és holtak között is. És ezen a szakadékon nincs átmenetel. Nincs jövés-menés. Sem innen oda, sem onnan ide. Eldőlt a sorsuk azoknak, akik meghaltak, és ezen változtatni nem lehet. Isten pedig nem engedi, hogy az övéinek a lelkét bolygassák, és ide-oda hívogassák. Ők maguktól meg nem indulnak el vándorolni - ahogyan ezek a népies, babonás hiedelmek tartják.
Ha pedig valaki mégis Isten tilalma ellenére át akar hatolni ezen a nagy szakadékon, és a spiritizmus ördögi eszközeivel megpróbál érintkezni a halottak lelkével, akkor nem a halottak lelkével fog találkozni, hanem démoni lelkekkel, és ennek minden ilyen összejövetelen részt vett ember életében megvannak a szomorú következményei. Erre nézve a lelkigondozó hátborzongató történeteket tudna mondani, de most nem akar. Ezért tiltja Isten igéje több helyen határozottan, hogy bármi módon keressük a kapcsolatot a halottakkal.
Egy igét hadd olvassak az Ézs 8. részéből: "Ha majd ezt mondják nektek, hogy forduljatok a halottídézőkhöz és jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt feleljétek: Nem Istenéhez kell fordulnia a népnek? A holtakhoz kell fordulni az élő helyett? A törvényre és az igére figyeljetek!" (19-20)
Isten a mi érdekünkben megtiltotta, hogy bármiféle kapcsolatot keressünk az elhunytakkal. Ezért nem imádkozunk hozzájuk, és nem imádkozunk értük. Ezért egy hívő ember nem kezd el beszélgetni az elhunyt anyukájával vagy gyermekével, hanem - ha már beszélni akar -, akkor Istennek köszönje meg, hogy adta őt, és egyedül Istennel legyen kapcsolata.
A Biblia egyetlen olyan szempontot említ, ami a halottakra emlékeztet minket: ha hívők voltak, kövessétek hitüket. A hitüket lehet és kell követnünk, de nem velük kell kapcsolatot keresnünk. (Zsid 13,7).
6. Az utolsó, amit hangsúlyoz itt a történet végén Jézus, kétszer is elmondja: egyedül Isten igéje menthet ki mindnyájunkat a pokolból, s menthet meg a pokoltól.
Ez a gazdag aggódni kezd a testvéreiért. Ott már világosan lát. Ott már látja, hogy Isten nélkül élt, és azok is úgy élnek. És aki Isten nélkül él, az Isten nélkül fog meghalni, és Isten nélkül kell eltöltenie az örökkévalóságot. Ez maga a borzalom. Ettől akarja megmenteni az öt testvérét.
Nosza, menjen el hozzájuk Lázár és figyelmeztesse őket erre. És erre a javaslatra a válasz egy határozott nem. Innen már nem megy oda senki. Hát akkor hogyan lehet segíteni rajtuk? Van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat! Mózes és a próféták az akkori Szentírásnak, az írásba foglalt Ószövetségnek a megjelölése volt. Vagyis azt hallja ez az aggódó ember, hogy van Bibliájuk. Neked sem kellett a Biblia, azért kerültél ide. Ha ők felismerik, hogy a Biblia, és az Isten igéjébe vetett hit mentheti meg őket a kárhozattól, akkor meg fognak menekülni.
Ez a gazdag ember azonban elszánt, és azt mondja: nem úgy atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki, arra majd felfigyelnek. És erre újra elhangzik a nem. Mert ha a Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül menne. De egyébként sem mehet senki.
Isten igéjének az erejéről beszél itt Jézus. Arról, hogy Isten igéjének olyan ereje van, hogy kiragadhat minket a pokolból. Hogy egy teljesen hitetlen ember szívében hitet támaszt. Hogy aki az Istennek háttal van - mint ez a gazdag, meg az öt testvére is -, az eljuthat oda, hogy leborul a szent Isten előtt. Kapcsolatba, közösségre kerül vele, már itt az övé lesz az élet, az örök élet, az üdvösség. Már itt elkezdődik a számára a mennyország, és ez csak kiteljesedik majd akkor, amikor lehunyja a szemét és megáll a szíve. Ilyen ereje van Isten igéjének. Hisszük-e ezt? Így vesszük-e a kezükbe naponta, és naponta a kezünkbe vesszük-e? Van-e ilyen becsülete előttünk minden olyan alkalomnak, amikor Isten igéjének a magyarázatát hallhatjuk?
Ha Mózesre és a prófétákra hallgatnak - mondja itt az ige -, akkor megmenekülnek. Ez az egyetlen útja megmenekülésünknek: Isten igéjének a komolyan vétele, a szívünkbe fogadása, az annak való engedelmeskedés.
Hat dolgot egyszerre nem lehet megjegyezni. Hadd ismételjem el még egyszer:
Jézus világosan beszél arról, hogy a halállal nincs vége mindennek.
A földi létünknek van folytatása, de a folytatás nem egyforma, nem minden halott boldog. Ezt mondja az ige: "Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg... Mert van mennyország, van pokol. (Jel 14,13)
Van összefüggés a földi életünk és az öröklétünk között. Akinek már itt közössége van Istennel, annak lesz odaát is. Aki itt visszautasítja Őt, az nélküle marad ott is.
A negyedik különösen is fontos: a halál pillanatában eldől minden ember örök sorsa, és ezen a későbbiekben nem lehet változtatni. Megtérni csak itt lehet.
Azután láttuk: a halottak lelkei nem bolyonganak. Nem lehet innen oda, és onnan idejönni. Aki pedig a spiritizmussal kísérletezik, az nagy árat fizet érte.
Végül: Jézus azt hangsúlyozza itt: egy valami segíthet rajtunk, és ez Isten igaz igéje. Mégpedig az írott igét említi itt: van Mózesük és vannak prófétáik. Nekünk meg már van evangéliumunk is, meg vannak apostoli levelek is. Még teljesebb az írott ige, és Isten az akaratát és önmagát egészen kijelentette a Szentírásban.
Boldog ember az, aki ezt komolyan veszi.
* * *
Szeretnék befejezésül függelékképpen még felolvasni valamit. Van nekünk két csodálatosan szép, világos és ma is időszerű református hitvallásunk: a Heidelbergi Káté és a Második Helvét Hitvallás. Ez utóbbit még kevésbé ismerik a gyülekezetek, mint az előbbit. Ebből szeretnék felolvasni egy szakaszt, amelyik pontosan arról szól, amiről most beszéltünk, és amiről annyi badarságot hallottam az elmúlt héten mindenféle forrásból.
Tehát a Második Helvét Hitvallás ezt írja a halottakhoz való viszonyunkról: "A Szentírás azt parancsolja, hogy a hívek testét mint a Szentlélek templomát, amelyről hisszük, hogy fel fog támadni az utolsó napon, tisztességesen és babonaság nélkül át kell adni az anyaföldnek, sőt azokról, akik az Úrban szentül elaludtak, tisztességesen meg kell emlékezni és a hátramaradottak, vagyis özvegyeik és árváik iránt minden kegyeletes kötelességet teljesíteni kell. A holtak körül való másnemű gondoskodásról nem tanítunk. Tehát nagyon elítéljük a cinikusokat, akik a holttestekkel nem törődnek, vagy pedig hanyagul és a legkisebb tisztelet nélkül hányják őket a földe, soha egy jó szót nem ejtenek róluk és a hátramaradottakkal a legkevésbé sem törődnek. Elítéljük viszont azokat is, akik igen szertelenül és fonákul buzgólkodnak a halottak körül, akik pogányok módjára siratják őket, és halottaikért áldoznak és pénzért bizonyos imádságokat mondatnak. Ilyenféle szolgálataikkal akarják kiszabadítani őket azokból a gyötrelmekből, amelyekbe a halál révén jutottak, és úgy vélik, hogy efféle kántálásokkal ki is lehet őket onnan szabadítani. Hisszük, hogy a hívők a testi halálból egyenesen Krisztushoz költöznek, és ezért egyáltalában nem szorulnak rá az élők közbenjárására, a halottakért való könyörgéseire, egyszóval azoknak bárminemű szolgáltatására. Hisszük azt is, hogy a hitetlenek egyenesen a pokolba vettetnek, ahonnan az élőknek semmiféle buzgólkodása sem nyitja meg az istentelenek számára a szabadulás útját.
Az pedig, amit egyesek a tisztítótűzről tanítanak, ellentmond a keresztyén hitnek, annak tudniillik, hogy hiszem bűneim bocsánatát és az örök életet. A Krisztus által való teljes megtisztulásnak és Krisztus Urunk ígéretének is ellentmond, aki ezt ígérte: Bizony, mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elküldött, örök élete van. (Jn 5,24).
Amit pedig a szellemekről, vagy a holtak lelkéről mondanak, hogy néha megjelennek az élőknek és tőlük olyan szolgálatokat kérnek, amelyek által megszabadulhatnának, az ilyen kísérteteket az ördög incselkedései, mesterkedései és ámításai közé soroljuk, mert ő képes a világosság angyalának is változtatni magát, hogy megtévessze azokat, akik igaz hitben járnak. Az Úr az Ótestamentumban megtiltotta, hogy az igazságot a halottaktól tudakoljuk, és hogy bármilyen kapcsolatot tartsunk fenn a szellemekkel." (26. fejezet)
Jézus tanításában elhangzik a gazdagnak ez az intés: "Van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad."

Imádkozzunk!
Úr Jézus Krisztus, köszönjük világos szavaidat. Kérünk, szabadíts meg minket mindenféle kételkedéstől, okoskodástól. Őrizz meg minket a felettébb való bölcselkedéstől, és legfőképpen attól, hogy igaz kijelentésedet a mi értelmünk és hitetlenségünk ítélőszéke elé állítsuk. Nem mi akarjuk eldönteni, mi igaz és mi nem, hanem szeretnénk megismerni téged, aki magad vagy az igazság.
Kérünk, jelentsd ki magadat. Engedd megértenünk életünk legkülönbözőbb kérdéseire a te igaz válaszaidat. Taníts minket. Ajándékozz meg minket Szentlelkeddel, hogy taníthatók legyünk.
Kérünk, adj világosságot nekünk, hogy felismerjünk minden tévelygést és eltévelyitést. Segíts megmaradnunk azon az úton, amelyiken te akarsz járatni minket. Hisszük, hogy te magad vagy az út, az igazság és az élet.
Köszönjük, hogy megtérésre hívsz minket, és köszönjünk, hogy növekedést adsz a hitben. Segíts engednünk a szavadnak. Engedd, hogy egyre mélyebben értsük kijelentett igédet.
Adj a szívünkbe egészséges szomjúságot a te gondolataid, ígéreteid, tetteid, igazságod teljesebb megismerése után. Segíts, hogy készek legyünk mindig igédhez igazítani az életgyakorlatunkat is.
Add nekünk Szentlelkedet, hogy nagy szeretettel tudjuk a felismert igazságot másoknak is mondani.
Eléd hozzuk mindnyájan a legszemélyesebb gondjainkat, terheinket, terveinket. Hozzád könyörgünk szeretteinkért a közelben és távolban. Kiáltunk hozzád minden nyomorúságban levőkért. Olyan sokan vannak, Urunk.
Könyörgünk a földrengések áldozataiért, az árvizeknek az áldozataiért. Könyörgünk betegekért. Az élet és halál mezsgyéjén levőkért.
Kérünk, indíts Lelkeddel minket sokkal buzgóbb közbenjáró könyörgésre.
Kérünk, beszélj velünk még tovább is a hallottakon keresztül. Segíts, hogy igéd sok gyümölcsöt teremjen az életünkben.
Ámen.

2012. október 29., hétfő

Feszített programom volt a tegnap

de megérte. Reggel 9-től Margittán szolgáltam, majd utána testvéri óra következett. Fél kettőtől Albison úrvacsoráztunk, három órától Micskén volt összejövetel, ahová ugyancsak elkísértek a lányaim(Jémina és Tirza) és végül 5-re Nagyváradra mentem ahol 100 éves jubileuma volt annak hogy felépült az imaház. Ezzel együtt hálaadó napot is tartottak. Én korábban megígértem már Simon testvérnek hogy elvállalom a szolgálatot, de közben Margittán is ezt a napot választották a testvérek a hálaadásra. Nagyon nehéz helyzetbe kerültem, de végül Bodor Sándor testvér(szomszédok vagyunk) elvállalta a margittai szolgálatot, amit nagyon megáldott az Úr!
A nagyváradi jubileum délutáni része alább látható...


Video streaming by Ustream

2012. október 28., vasárnap

Hálaadó napra

készültek fiataljaink a ma esti ifjúsági alkalom előtt Margittán. Jó volt velük együtt lenni imádkozni, bibliát tanulmányozni és énekelni. Áldott legyen ezért is a Mindenható!


2012. október 26., péntek

A Székelyhídon vállalt szolgálatomat tegnap befejeztem

Az alábbi román írás már több mint egy éve, hogy az íróasztalomon van, (hogy kitől kaptam már nem is emlékszem, pedig biztos hogy ajándéktárgy) és eddig nem fordítottam kellő figyelmet rá, pedig eddig is jó lett volna és ezután is jó lesz ezt az imádságot többször is elmondani. A tegnap reggeli ige mellett(Lk.4:33-44) ezen kis írás által is úgy vezetett az Úr, hogy a székelyhídi romák között az ügyintéző lelkipásztori szolgálatot be kell fejezzem. Az este el is búcsúztam tőlük, amit nagyon nehezen akartak elfogadni és mindenáron emberi magyarázatot kerestek volna a távozásomra. Pedig csak megértettem hogy az én időm közöttük csak eddig tartott és máshol is kell hirdetnem az evangéliumot. (...De a sokaság megkereste őt, odamentek hozzá, és tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Ő azonban ezt mondta nekik: "A többi városban is hirdetnem kell az Isten országának evangéliumát, mert ezért küldettem." És hirdette az igét Júdea zsinagógáiban."Lk.4:42-44).

A most újra felfedezett imádságom azonban nem csak a cigány-misszióval kapcsolatosan kell hogy meghallgattatásra találjon, hanem az élet többi területén is. Lehet hogy neked is el kell mondanod ezt az imádságot? Ha igen? Ámen! Úgy legyen!Szabad fordításban:
URAM add hogy CSENDBEN tudomásul vegyem azokat a dolgokat, amelyeket nem változtathatok meg és BÁTORSÁGOT, hogy változtassak amin lehet és adj BÖLCSESSÉGET hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. ÁMEN!

Ha már románul van az asztalomon az imádság, akkor legyen a bizonyságom is a mai napon románul az alábbi énekben:

2012. október 24., szerda

Meghívó az adventi imahétvégére

Szeretett Imádkozó Testvéreink!

"Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.  Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt, A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, A ki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében, A mi végett rendeltettem én hirdetővé és apostollá (igazságot szólok a Krisztusban, nem hazudok), pogányok tanítójává hitben és igazságban. Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül." 1.Tim2:1-8

A mi Urunk kegyelméből a Szent Szellem vezetésére figyelve, arra az elhatározásra jutottunk, hogy folyó év November 30 és December2 között imádságra és böjtre hívjuk  HARGITA KERESZTYÉN TÁBORBA  mindazokat(nőket és férfiakat egyaránt), akik már eddig is lelki ébredésért és megújulásért könyörögtek. Baptista közösségünkön belül égető szükségét látjuk annak, hogy az Úr Jézus ismét kiárassza ránk az Ő Lelkét. Hisszük és valljuk, hogy amit egy akarattal kérünk az Úr Jézus nevében az meglesz! Amikor az előbb jelzett időpontot és helyszínt választottuk, akkor nem a saját programjaink ill. szükségeink szülte "kompromisszumos" megoldást választottuk, hanem ahogy Isten Lelke vezetett, áldozatoktól és lemondásoktól sem vonakodva döntöttünk ezen hétvége és hely mellett. Vasárnap délben majd úrvacsorai közösséggel zárjuk együttlétünket. 

A részvételi feltételek a következők:

1. 1-2 éves múlt az éberdésért való rendszeres imádkozásban
2. Péntek estétől Vasárnap délig vállalja velünk a közösséget a szombat napi böjtöt is beleértve
3. Mobiltelefon és egyéb kommunikációs eszközök használatát ez idő alatt mellőzi  

Kérünk szeretettel és alázattal, hogy amennyiben vállalod e feltételeket és anyagilag is meghozod az áldozatot az utazás és a szállás erejéig, akkor jöjj el és imádkozz velünk! Hisszük hogy a mi Urunk az Úr meghallgat minket, hiszen az Ő Fiának, az Egyszülöttnek Jézus Kisztusnak a nevében fogunk összegyűlni!

Várjuk az Úr Jézust és közben imádkozunk ébredésért, megújulásért!


Szeretettel és alázattal,
Novák Zsolt és Veress Efraim
baptista lelkipásztorok

2012. október 21., vasárnap

Bemerítésre készültünk

és el is jött az ünnepnap. Valóban nagyon áldott napunk volt, amikor kiáradt az Úr Lelke és újabb döntések is születtek. Bodor Sándor testvér hirdette az igét délelőtt és délután is amikor hálaadó ünnepélyt is tartottunk. Érdemes végig nézni-hallgatni az alkalmakat, mert lehet hogy valakinek így utólag is lesz benne üzenet...


2012. október 14., vasárnap

Gyergyószentmiklóson

Éppen a leendő roma közösségi ház, imaház alapjain állunk Gombos Miklós és Novák Zsolt lelkipásztor szolgatársam társaságában.

Székelyföldi missziókörúton

Gombos Miklós testvérrel pénteken indultunk a Székelyföldre és miután meglátogattuk Kibéden Dóczi testvéréket, estére már Novák Zsolt szolgatársam vendégei voltunk. Együtt mentünk Maroshévízre ahol élő kis közösséget találtunk, így öröm volt ott szolgálni. A szombati napot ugyancsak Zsoltékkal töltöttük, majd az esti alkalom a roma közösségben újra lehetőséget jelentett az evangelizálásra. Hála az Úrnak hogy volt megtérő akivel visszamaradtunk imádkozni. Éjszakára édesapámékhoz jötttünk a Hargitára, ahonnan vasárnap reggel indulunk Székelykeresztúrra, hálaadó napra.

2012. október 10., szerda

Lelki-testi higiénia, egyikből következik a másik..

Jó volt olvasni ezen a helyen, azt hogy barátaink testvéreink munkája nem hiábavaló. Az értük mondott imádság gyümölcsözik. Az Úr áldja meg őket!

2012. október 9., kedd

Édesapám mikor nálunk volt

Margittára is ellátogatott, ahol a baptista gyülekezetben szolgált, majd onnan ment Kecskemétre a Testvéri Szövetség konferenciájára


Kecskeméten

2012. szeptember 30., vasárnap

"FANATICUL" si "INCAPATINATUL"

Ezen tulajdonságokkal jelölte meg őket a Securitate, amely mindvégig megfigyelte és terrorizálta az Úr szolgáit.
Pénteken mindketten szolgáltak azon a temetésen, ahol egy ortodox vallású embert temettünk. Neki ez volt a kívánsága, mert halálos ágyán fogadta el az Urat 12 nappal ezelőtt, amikor édesapámmal együtt meglátogattuk a nagyváradi kórházban. Mi magyar nyelven, Bodor testvér pedig románul hirdette az igét.
ASUS Pad készülékemről küldve

2012. szeptember 24., hétfő

Hullámvasút - Szent Lélek(nem gyomor) kell hozzá

A tegnap délután az igehirdetés után néhányan odajöttek  hozzám és amikor csak négyen maradtunk, a rangidős közülük a következőkkel indított: "Te nem is abból prédikáltál, amit felolvastál. Nagyon fenyegetően és parancsolóan beszéltél. Ez itt nem megy. Ezt vedd tudomásul. Ha te nem úgy viselkedsz itt nálunk ahogy kell, akkor neked véged! Mit gondolsz ki vagy te?(nagyon kinézett nekem akkor néhány pofon, vagy gyomros, de az Úr nem méltatott a verésre) Te is csak egy ember vagy!" "Még az sem- válaszoltam -csak egy bűnös ember, akit Jézus megváltott és ezért csak azt mondhatom, azt prédikálhatom amit Ő rám bízott. "Még váltottunk néhány szót és mire elváltunk, már a legnagyobb elismeréséről biztosított és a társa is kérte a bocsánatot. Biztosítottam őket arról, hogy nincs harag sem neheztelés irányukban. És így is van, azonban kértem az Urat, hogy adjon erőt az ilyen érzelmi kitörések elviselésére ezután is!

Hogy ez hol történt azt nem írom meg, de annyit elárulok, hogy a tegnap több mint 170 km-t megtettem...

Immár egy hete hogy

megkezdődött az iskolaév itt nálunk Erdélyben és most van egy első osztályos lányunk is Napsugár-Tirza. Vele már négyre emelkedett az iskolás gyermekek száma a családban és csak egy maradt óvodás a legkisebb Virág-Viola. Az összes gyermek közül eddig a legújabb tanköteles Tirza élvezi legjobban az iskolát. Még eddig egyik sem mondta azt amit ő egy hét iskolába járás után: "Életem legszebb napjait élem, édesapám". Mit mondhattam erre? Semmit. Csak azért imádkozom hogy majd az Úr iskolájában is ugyanezt mondja.

2012. szeptember 18., kedd

Bemerítés volt Micskén


Vasárnap délelőtt merítkezett be Tripó Egon s Tripó Debóra. Délután pedig hálaadóünepélyt tartottunk.
2012. szeptember 15., szombat

2012. szeptember 8., szombat

Ünnepélyes megnyitón vettem részt

Ma délelőtt 10 órakor kezdődött az ünnepség, ahol a szalárdi Filadelfia-Noom idősek otthonának az új épületszárnya istentisztelet keretében került ma átadásra, melyen Szövetségünk vezetősége is képviseltette magát. Az alapítvány elnökedr.Pardi Attila Benjámin vezette a programot ahol sok köszöntés után az igehirdetés szolgálatát édesapám, id.Veress Ernő végezte.
Az Úr áldása legyen az egész intézményen!

Minden kedden imádkozni szoktunk értük,

és ha te is csatlakozol az imacsoporthoz, akkor jó reménységgel lehetünk hogy az Úr megadja azt amiben az alábbi cikkben olvasunk.


2012. augusztus 26., vasárnap

Magyargoroszlón voltunk

a pengetőszenekarral ezen a vasárnapon, ahol úrvacsorai közösségben is együtt lehettünk a testvérekkel.

2012. augusztus 23., csütörtök

2012. augusztus 20., hétfő

2012. augusztus 19., vasárnap

Ma örültem az örülőkkel :-)

Varga Mátyás és Kulcsár Edina menyegzőjén szolgálhattam az én Uramat... Jó volt az imameghallgattatás gyümölcsét élvezni. Áldassék az Úr neve!!!

2012. augusztus 5., vasárnap

Kiskágyán voltam

ahol egy roma testvért temettünk. Kiskágya a székelyhídi roma körzet egyik misszió állomása... Jelenleg ebben a körzetben is rám hárul az ügyintézés. Jó lenne ha némelyek tudnának ima támogatást nyújtani ezen a területen. Előre is köszönöm az Úr Jézus nevében!
ASUS Pad készülékemről küldve

2012. július 16., hétfő

Fwd: Kiss Zoltán tv. szolgált

szombat este a Horeben az ifjúsági táborban.

---------- Forwarded message ----------
From: Veress Efraim <vefraim@gmail.com>
Date: Sun, 15 Jul 2012 00:22:23 +0300
Subject: Kiss Zoltán tv. szolgált
To: blogom.vefraim@blogspot.com

ma este nálunk a Horeb táborban az ifjúsági héten.
vefraim.blogspot.com


--
Veress Efraim
http://vefraim.blogspot.com

2012. július 3., kedd

Két héttel Amerika után

már úgy gondolom, elég messziről nézek vissza, hogy tárgyilagos véleményt fogalmazzak meg az óceán túlsó partjáról. Lehet hogy nem mindenkit érdekel, de akkor is nyilvánosan írom meg amit tapasztaltam.

A. Első benyomások, fizikai élmények.

1. Az biztos hogy az E.Á. nagy hatást gyakorol arra aki területére lép. A "lehetőségek" földje és a "szabadság" hazája. Azért írom idézőjelbe az említett fogalmakat, mert a "lehetőségek" és a "szabadság" mint olyanok eléggé relatív fogalmak. Az "Attól függ mihez képest?" kérdés segít az említett fogalmakat a hozzájuk rendelt mérték szerint sokra vagy kevesebbre becsülni.Mindenesetre személyes véleményem az, hogy inkább szeretnék idegen lenni Amerikában mint Európában. Miért? Hát azért, mert ami Európában a nemzetállamok sajátossága miatt nagyon is természetes, az Amerikában ismeretlen érzés. Mit értek ez alatt? Pl. azt hogy bármelyik európai államban ha megjelenek, joggal tevődik fel a kérdés az "őslakosok" részéről: Te mit keresel itt? És ha ott kívánsz letelepedni akkor örökké idegen leszel. Az Egyesült Államokban ilyen kérdést feltenni felesleges és értelmetlen, hiszen mindenki "jövevény". A szűkebb lakókörnyezetben is ahol vendéglátóim éltek, az egyik szomszéd "ukrán" a másik "olasz" stb. stb. tehát mindenki valahonnan érkezett és ezért a sorsközösség érzése inkább összerántja a különböző nációkat. A társadalmat sokkal inkább megosztja a különféle értékrendekhez történő viszonyulás mint a nemzetiségi hovatartozás.

2. Az is igaz hogy a fajok közötti elkülönülés nagyon erős. Az előbb  arról írtam, hogy a a nemzetiségi különbözőség nem nagyon számít, de ez nem igaz a fehérek, feketék, vagy akár a sárgák közötti éles kontúr vonalakra. a fajok eléggé elkülönülnek egymástól. Míg a magyar az olasz és egyéb negyedek idővel felszámolódtak, addig a zsidó, a fekete és a kínai negyedek nagyon is elkülönülnek a többitől. A fehérek pl. "menekülnek" arról a környékről ahol megjelennek a feketék, mert velük együtt jön az ingatlanok értékvesztése, a bűnözési ráta megugrik, az oktatás színvonala drámaian leesik és a biztonságérzet is eltűnik. Vannak olyan városi negyedek ahová fehérek nem is nagyon mennek, hanem messzire elkerülik. A nagyvárosi tömegközlekedés használata is nagyjából a feketék "privilégiuma". A fehérek ha csak tehetik saját autóval közlekednek. Pl. amikor Detroitból Clevelandba autóbusszal utaztam, akkor a buszon egyedül én voltam fehér. A sofőr is fekete volt. Eléggé néztek a négerek hogy mit keresek én közöttük, de az az egy-két fehér is aki meglátott a feketék között csodálkozott.

3. Az élelmiszer nagyon olcsó. Nehéz volt nekem felfogni azt hogy a tyúk ami ott Amerikában is ugyanúgy néz ki mint nálunk, ott sokkal olcsóbban tojik. A disznó pedig amelyik ugyanannyit eszik ott mint itt, az is olcsóbban "árulja" magát. Először azt gondoltam hogy olcsóbban termelik meg a takarmányt, de amikor az amisokat illetve a mennonitákat láttam hogy miként farmerkednek gépek és elektromos áram nélkül, akkor csak arra tudtam gondolni hogy odaát sokkal racionálisabban osztják be a termelők a jövedelmet mint idehaza. Persze az adó és egyéb jogszabályok közötti különbözőségeket ebből az eszmefuttatásból kihagytam.

4. Az úthálózat rendszere és a közlekedési szabályok nagyon egyszerűek.  Általában Észak-Dél  és Kelet-Nyugat tengelyűek az utak és ezért egymással párhuzamosak illetve egymásra merőlegesek úgy az adott településen mint országosan. nem nehéz tehát eligazodni vagy ha valaki célt tévesztett akkor korrigálni. Majdnem minden út egyenrangú, kivéve a tényleg fontosabb utakat ezért majd minden útkereszteződésben stoptábla van mindenkinek egyformán. ez azt jelenti hogy nagyon sokszor meg kell állni és nem a jobb kéz szabály szerint történik a tovább haladás hanem érkezési sorrendben. Tehát aki leghamarabb érkezett a kereszteződésbe, megállás után ő megy először tovább. Mivel az autók többnyire automata sebváltóval vannak felszerelve, ezért még a 90 éven felüliek is nagy biztonsággal robognak az utakon, anélkül hogy valamikor is hegyre fel indulásképpen, vagy útkereszteződésben lefullasztanák a motort.

5. A fegyvertartás teljesen legális. A legtöbb embernek lehet otthon fegyvere, amit vadászatra vagy önvédelemre használhat megfelelő feltételek mellett. Igaz a vadállatok a legnagyobb biztonságban élnek a lakott területeken, mivel ott nem szabad bántani őket. Ezért a legtöbb kárt az őzek okozták abban a városrészben is ahol én tartózkodtam, Még a virágoskertet is elpusztítják, nem beszélve a zöldséges kertekről. Nem ritka az sem hogy a nagy őztehenek csapatban járnak a városban, éppen úgy mint idehaza a háziasított szarvasmarhák falun.

6.
7.
8.
9.-...

Tovább nem sorolom ezen észrevételeimet, mert lehet hogy ez is sok(k) volt, de a következő bejegyzésemben majd rátérek a lelki-szellemi tapasztalatokra, különbözőségekre, melyeket megfigyeltem és amelyek talán mások számára is érdekesek lehetnek.

2012. július 1., vasárnap

Ma egész nap a HOREB táborban

voltunk néhány önkéntes segítővel, hogy előkészítsük a jövő heti gyermek tábort és a többi ifi hetet. Munka maradt még hétfőre és szerdára is, de úgy néz ki hogy ezen a nyáron is jó és kellemes idő vár gyermekekre és fiatalokra ott fenn a hegyen. Minden évben egy kicsit előbbre lépünk a tábor fejlesztésében, ami a komfort érzet javulását is magával hordozza. Vissza gondolva akár a három évvel ezelőtti állapotokra, azt kell mondjam hogy mára sokra jutottunk. Hála az Úrnak és köszönet mindazoknak akik önzetlen, tevékeny munkával, adakozással hozzájárultak a "HOREB" tábor kiépüléséhez.
Hiszem hogy ez a tábor, mint ahogy már eddig is tapasztaltuk sok fiatal életében lesz az újjászületés helye és sokak részére az Úrral való találkozás helyszíne. Ámen!

2012. június 27., szerda

Véget ért a megbizatásom

a Betlehem gyülekezetben, már ami az ügyintézői szolgálatot illeti. Ugyanis a lelkipásztori szolgálatra való meghívást Elekes József testvér elfogadta és a tegnap este már ő is jelen volt a vezetőségi megbeszélésen. Hála az Úrnak hogy ilyen szempontból eredményes volt a másfél éves  ügyintézői szolgálat. Nyolc év után lesz újra teljes jogú lelkipásztora a betlehemi gyülekezetnek és körzetnek. Ha az Úr is jónak látja akkor szeptemberben lenne az új lelkipásztor beiktatása. Azért imádkozunk hogy minden jó rendben és ékesen történjen. Egyik feladat tehát elmúlt de maradt még másik. A székelyhídi roma gyülekezet ügyintézésére a csütörtöki elnökségi ülésen ismét engem kértek meg a testvérek. Remélem hogy az Úr itt is ad majd látást és megoldást a feladathoz. Szívesen veszem az imatámogatást...! Ha az Úr megsegít holnap este már oda megyek.

2012. június 24., vasárnap

Pontosan 17 évvel ezelőtt

köteleztük el magunkat a feleségemmel együtt arra hogy mindhalálig szeretni fogjuk egymást és hűségesek leszünk. 17 éve élünk boldog házasságban. Dicsőség érte Istennek!!!

★★★Veress Efraim★★★

2012. június 23., szombat

Eltemettük Rózsa testvérnőt

A gyászistentiszteleten Bándi Sándor testvérrel együtt szolgáltunk. Ő a kápolnánál a Mk.16:1-7 alapján hirdette az igét, én pedig a sírnál a Fil. 3:20-21-ből szóltam. Erzsike testvérnő 77 évesen távozott e földről úgy ahogy kérte. A férjével együtt idős korban tértek meg és a férje már régebb "hazament". A családból csak ő volt gyülekezetünk tagja. Mikor meglátogattam elmondta azt kéri az Úrtól, hogy álmában vigye haza és ne legyen olyan betegsége hogy gondozásra szoruljon. Ezért minden este úgy feküdt le hogy összekulcsolta a kezét. Szerdára virradóan azt álmodta, hogy egy fehér ruhás alak jött érte hogy elvigye. Csütörtök reggel az ágyában fekve összekulcsolt kézzel találta meg a fia. Még az a vágya is teljesült, hogy abban a ruhában temessük el amelyikben bemerítkezett. Azért is imádkozott, hogy mind én mind pedig Bándi testvér legyünk ott a temetésén. Így szereti az Úr az övéit...


2012. június 21., csütörtök

A lányaim az alábbi énekkel

fogadtak. Én éneknek nevezem, habár nem adatott nekik az éneklés ajándéka. Tirza írta a szöveget és Jémina próbálta dallamba önteni. Hálás vagyok az Úrnak hogy ilyen gyermekekkel ajándékozott meg. Azért is imádkozom az Úr segítsen meg, hogy ne hozzak szégyent rájuk, legyek mindvégig hűséges az én Uramhoz!


Hála az Úrnak itthon vagyok

★★★Veress Efraim★★★

2012. június 19., kedd

Hazautazok végre!

A vasarnapi igehirdetesek utan a tegnap este meg volt egy szolgalatom a clevelandi gyulekezet ferfikoreben es ma delutan mar indul a gepem. Ha az Ur megsegit akkor szerda estere Debrecenbe erek...

2012. június 16., szombat

A feleségem születésnapjára

írta édesapám az alábbi verset:
Mártinak

36 éve már annak......
Isteni ajándékként,
szüleid első gyermekeként,
egészséges kisbabaként
megszülettél .
Aztán teltek évek, napok,
És te megnőttél .
Gyarapodtál értelemben is,
S a legfőbb,hogy tinédzserként
Újjászülettél.

Hozzánk a családunkba
feleségként,menyként
már igy érkeztél.
Isten gyermekeként
Ajándékként.

Már első perctől kezdve
Beloptad magad
A szivünkbe.
Kedves arcod lágy simogatás
a lelkünkbe.

Légy mindig ilyen természetes.
Őszinte lélek
Derüs Márta
Hogy sok lélek jusson általad
A menyországba..

Hálás szivvel köszöntünk
Születésnapodon
Veress Márta,
Légy Krisztus szeretetének
Kisugárzása.

                             Hargita,2012 junius 12.            
(forras: http://veressanna.blogspot.com/2012/06/szuletesnapra.html)

Balla Gábor testvérékkel is találkoztam

Ők már több mint 20 éve élnek Akronban egy Clevelandhoz közeli kisvárosban. Ő korábban 1990-ig az Érmelléken, a székelyhídi körzetben volt lelkipásztor.
A képen az autó rendszámtábláján van a lényeg...

2012. június 12., kedd

Három gyönyörű szép éneket

osztok meg itt a blogon amit Detroitból kaptam. Für Béla testvér énekei, fordításai ezek...

1. E Föld nem otthonom
2. Halleluja, ott leszünk
3. Szeressük Őt, szeressük egymást


A feleségem ma 36 éves, kétszer annyi idős mint amikor megkértem a kezét, de az Úr vele többszörösen megáldott. Áldom érte az Urat! Jó nekem, az Úrban, az Úrban jó nekem!

2012. június 11., hétfő

Vasárnap délelőtt és délután isa detroiti gyülekezetben szolgáltam, ahol sok kedves ismerősre és új testvérre találtam. Egy nagyon melegszívű élő kis közösség tölti be küldetését ebben a nagyvárosban(az autógyártás fellegvárában) a magyarok között. Külön öröm volt hallgatni a Für Béla testvér(ő írta azt az éneket is hogy "Én úgy várok egy napot mikor koronát kapok...,") által vezetett kórust szolgálni, csupa új énekekkel. Ha majd haza megyek felteszek néhányat közülük ide a blogra is. Herjeczki Géza testvér szolgatársam, akiknél szálláson voltam, visz ki hétfő reggel a buszhoz amivel majd Clevelandba megyek.
★★★Veress Efraim★★★

2012. június 10., vasárnap

Szombaton hajókiránduláson voltam a detroiti gyülekezettel


Nagyon jó közösségi napunk volt. Most készülök a vasárnapi szolgálatokra... Szeret az Úr és ez egy hátborzongatóan jó érzés.
★★★Veress Efraim★★★

2012. június 9., szombat

Kitchenerben Katona Zoltán testvéréknél

voltam péntek délután. Dánielékkel együtt érkeztünk hozzájuk és egy mennonita étteremben ebédeltünk. Nagyon jó és tartalmas testvéri közösséget élhettünk meg együtt nem csak az asztalnál, hanem otthon a házuknál is. Katona Zoltán testvér a Hargita megyei Gagy községből származik és amíg otthon volt a Ceausescu rendszerben, addig a Hargita néptánc együttes tagja volt. Egy külföldi turné alkalmával lépett le és itt telepedett le Kanadában. Itt ismerte meg az Urat egy román gyülekezetben és jó ideje már hogy a környékbeli magyarokkal együtt egy kicsiny hívő közösséget alkotnak. Nagyon szívén viseli és támogatja a székelyföldi, azon belül is a Székelykeresztúr környéki missziót. Otthon maradt rokonai közül is megtértek már, de még mindig azért imádkozik hogy egyre többen fogadják el az Úr Jézust. Az Úr hallgassa meg kérését és áldja meg fáradozását!!!

Katona Zoltán testvér egy keresztyén motorosklub tagja is egyébként. Itt éppen indultunk ebédelni...

Az Úr kegyelméből Detroitba érkeztem

Efraim Veress pozíciója ekkor: 23:44,8/6
Michigan Blvd, Lincoln Park, Michigan 48146
http://m.google.com/u/m/AU4Fso

★★★Veress Efraim★★★

2012. június 8., péntek

Kedden este imaközösségben
voltam pontosan úgy mint otthon. Egy háznál gyűltünk össze hogy egymásért és az előttünk álló feladatokért imádkozzunk. Szerdán pedig kimentünk Dániellel és Balla Sándor testvérrel a Rámába, ahol volt alkalmam megcsodálni az amerikai testvérek táborát, ami olyan szerepet tölt be náluk mint nálunk a Hargita tábor. Még a tóra is kimentünk motorcsónakkal és halakat is fogtunk. Csak csütörtök délben érkeztünk onnan vissza és délután a magyar cigányok(menekültek) között szolgáltam igei üzenettel, majd a magyar gyülekezetben tartottam bibliaórát. Ha az Úr is úgy akarja akkor péntek délelőtt indulok Detroitba, de útközbenmég lenne egy találkozóm Katona Zoltán testvérrel aki a székelyföldi Gagy községből származik...

2012. június 5., kedd

Vacsoravendég voltam

egy tanyán nem messze Torontótól, ahová Balla Sándor testvér hívott meg. Dániellel együtt mentünk ki és ott találkoztam az unokatestvéremmel Kiss Endrével és Demeter Attilával, Leventével(Fekete Géza testvér veje) is akik már több ideje itt tartózkodnak Kanadában. Igen kellemes hely ahol laknak, de még jobb hogy egy gyülekezetbe is járnak. Jó volt együtt lenni az ige mellett és imaközösségben is, ezért elnyúlott a látogatás és így csak este 11-kor indultunk haza.
★★★Veress Efraim★★★