2011. december 24., szombat

Ezt a karácsonyi üzenetet kaptam az Úrtól

"Emlékeztessed őket, hogy a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak engedelmeskedjenek, hódoljanak, minden jó cselekedetre készek legyenek. Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanusítván minden ember iránt. Mert régenten mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irígységben élők, gyűlölségesek, egymást gyűlölők valánk. De mikor a mi megtartó Istenünknek jóvolta és az emberekhez való szeretete megjelent, nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által, melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által." Tit. 3:1-6

1 megjegyzés:

  1. Köszónöm ezt az üzenetet.Áldott Igék.Már nagyon várom a családi találkozót karácsony harmadnapján itt a Hargitán.Ez más lesz,mint a többi.Salamon templomszentelési imájának felolvasására szeretném,ha sor kerülne a nagy családi körben.Valamint arra is,hogy az úr jelenlétében igazi krisztusi közösséget gyakorolnánk.Ez a nap más lesz,mint a többi.El kell mondanom majd nektek,hogy életemben ez volt eddig a legszebb karácsony.Nem volt feldiszitett fenyőfa,gyertyaláng a szobámban,de itt volt és itt van Krisztus állandó jelenlétével.Rávilágitott sok sok hiábavaló gondolataimra,szavaimra,tetteimre,mulasztásaimra,gyávaságomra,képmutatásomra szóval büneimre,amiket aztán megbántam és bocsánatot nyertem.A nagy szenvedések közepette történt ez.Kellett ez nekem.Most már szabad vagyok.Ítt vagyok.Elhatároztam,ha még ad egy kevés életet az Úr bárkivel szemben nyilt leszek,lemondok a szégyen takargatásáról.A bünt gyülölni fogom elsősorban magamban és másban is,de a bünöst szeretni fogom jobban és jobban .....s ha mind megalázkodunk,büneinket letesszük,elkezdődik az ébredés.Én is felébredtem,hála az Úrnak,és arra kérem Őt,folytassa bennem a jó munkát.Blogbejegyzéid közül egy jó néhány az utóbbiak közül ami bünrendezésről vagy az igazság feltárásáról szólt nagyban hozzájárult ahhoz,hogy megértsem,az Úr azt várja el tőlünk,hogy ne söpörjük a szőnyeg alá a rendezetlen dolgokat.Tárjuk fel,igazitsuk útba a tévelygóket szelidségnek lelkével.Valljuk meg mi is egymásnak.,amit nem jól csináltunk és akkor eljön az ébredés.Sóvárogva várja ez a világ az Isten Fiainak megjelenését.Ezt a kórházban is megtapasztaltam.Az a sofőr,aki szabályosan közlekedett és mégis kárt szenvedett .háromszor is megkeresett a betegszobában,tegnapelőtt pedig fölhivott telefonon.Jövő héten fól akarkeresni minket a Hargitán,hálát adni velünk egyűtt az Istennek,hogy életben maradtunk mindhárman a frontális ütközés során.Még egy esély az életnek.Kérlek imádkozzatok érte,hogy az életét mihamarabb teljesen átadja Istennek,de nemcsak ő,hanem az én betegtársaim is,akik sorban hivogatnak telefonon,érdeklődnek.Az a sofőr pedig aki hibázott;még mindig korházban van(frontális ütközés volt)bocsánatot kért.Ő is gyógyuljon meg lelkileg,testileg.Én ót nem ismerem,mert a balesetem miatt a délslőtti óráktól kómában voltam estig.Istené a hála ,felébredtem aztán mindkét értelemben.A Golgotai Győztes oldalán állok.!Jézus él,én is élek!Valami elkezdódőtt...irtad egyik blogbejegyzésedben.És Aki elkezdte bennetek a jó munkát,véghez is viszi a Krisztus Jézusnak napjáig....ezt mondja A Szentírás.Ezt hiszem és ennek nagyon örülók.ÁMEN !

    VálaszTörlés

Itt hozzá(m) szólhatsz...