2011. augusztus 31., szerda

Lelkipásztorok és családtagjaik hete a Hargita Táborban - 2. nap online közvetítés

17.00
Ma délutánra még töben lettünk, mert azok is megérkeztek akik eddig akadályoztatva voltak. A közösségi alkalmat Fazakas György testvér diószegi lkp. vezeti és először bizonyságtételek és a fiatalok(lkp. családok gyermekei) szolgálatára került sor.


18.00
A fiatalok szolgálatát erős és tüzes bizonyságtételek, énekek jellemezték. Bányai János testvér egyik lánya és Kiss Zoltán testvér fia(Sámuel) szóltak. 
A fiatalok szolgálata után Vékás Erzsébet testvérnő bizonyságtételét hallgattuk meg. A hiányérzetről (nem egészen egy éve halt meg a férje) és annak betöltéséről beszélt.

18.15
Állva énekeljük a HH 412.sz. énekét " Kezed ha megérint már elég csak szólj egy szót Uram..."

18.20
ifj. Veress Ernő(székelykeresztúri lkp) a Zsid. 3:1-6 alapján kezdte meg az igehirdetés szolgálatát.
" Annakokáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek, a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra, A ki hű ahhoz, a ki őt rendelte, valamint Mózes is az ő egész házában. Mert ez nagyobb dicsőségre méltattatott, mint Mózes, a mennyiben a ház építőjének nagyobb a tisztessége, mint a háznak. Mert minden háznak van építője, a ki pedig mindent elkészített, az Isten az. Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, a hirdetendőknek bizonyságára, Krisztus ellenben mint Fiú a maga háza felett, a kinek háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mind végig erősen megtartjuk."

18.30
Figyeljetek Jézusra!!! - úgy tünik hogy ez lesz a prédikáció a fő gondolata

Kik vagyunk és mi a hivatásunk?
- Szentek vagyunk
- Mennyei elhívásunk van. A mennyből hívnak és oda igyekszünk...

Mi kell jellemezzen minket?
- Odafigyelünk Jézusra. Aki nem figyel Jézusra az nem is az Ő tanítványa... Az elmúlt héten mennyi időt töltöttél Jézussal? Mennyire összpontosítottál Rá?

Az Ige megmutatja hogy ki Jézus Krisztus...
-Jézust itt apostolként látjuk(csak itt fordul elő ebben az igeszakaszban). Jézus küldött volt.
-Jézus nem csak "apostol", hanem Főpap is. Olyan Főpapunk van aki betöltötte küldetését.

18.40
Bárcsak ezen az estén is lenne valaki, aki mostantól kezdve csak az Úr Jézusra figyelne...

18.45
- Gondoljuk végig a szolgálatunkat! Mennyire figyeltünk, figyelünk Jézusra? Mennyire vagyunk hűségesek elhívásunkhoz? A hűség az hogy elvégezzük azt a munkát amit Ő ránk bízott.
- Az Úr Jézus dicsősége sokkal nagyobb a Mózes dicsőségénél. A gyülekezet és az újszövetség több mint az Ószövetség... Minden dicsőség az Úr Jézust illet meg. Soha ne vedd el a dicsőséget az Úrtól!!!
- Az Úr Jézus istensége is nyilvánvaló ebből az igeszakaszban. Csak akkor vagyunk az Ő háza, ha a bizalmat és a reménységet mindvégig megtartjuk...
Adjunk hálát azért akik vagyunk, kérjük azt hogy figyelni tudjunk Rá és maradjunk az Ő háza!!!

Imádkozunk...

18.55
Énekelünk -  HH 572. "Oly szép az Ő neve..."

18.58 Giorgiov Adriánnak és feleségének ma van a 26. házassági évfordulójuk. Énekkel köszöntöttük őket...

19.00 Vacsora - Holnap újból jelentkezem...:)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Itt hozzá(m) szólhatsz...