2011. október 16., vasárnap

Diakónus avatás délelőtt, hálaadó ünnep délután

Gazdag napunk volt ezen a vasárnapom. ifj.Híri János testvér avatására több lelkipásztor is érkezett. Bándi Sándor és Bodor Sándor testvérek(korábban mindketten pásztorolták ezt a gyülekezetet) hirdettek igét délelőtt, míg az avatás szertartását Kovács Gyula mszk. elnök testvér vezette. A köszöntést és a programvezetés szolgálatát házigazdai Tripó István testvérrel osztottuk meg.
A délelőtti imaáhítaton Ferenczi Béla és Tripó István testvérek buzdítottak hálára
Délutánra már csak Tripó testvér maradt a vendég szolgálattevők közül, ezért őrá hárult az igei szolgálat. Előtte azonban ahogy az énekben is énekeltük("Vedd számon az áldást s nézd meg egyenként...") csokorba szedtük mindazt, ami egyéni és közösségi életünk vonatkozásában is hálára indított a mi Istenünk iránt. A községünk polgármestere Beke László és a megyei RMDSZ ügyvezető elnöke Szabó Ödön is közöttünk voltak és még ők is elmondták hogy miért hálásak az Úrnak ha vissza tekintenek az elmúlt esztendőre. Tripó testvér a Zsid.12:28-29 -"Annakokáért mozdíthatatlan országot nyervén, legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel. Mert a mi Istenünk megemésztő tűz." -alapján tanított és buzdított hálaadó életre. Hisszük hogy az Úr elfogadta a hálánkat és reméljük hogy az Úr kéréseinket is meghallgatja amikor azokért könyörögtünk akik még távol vannak az atyai háztól. Ámen! Úgy legyen!

Délután Ozsvát Miklós gyülekezeti pénztáros testvér sorolja éppen az anyagi javakat amelyekért ugyancsak hálát adtunkWatch live streaming video from erszollos at livestream.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Itt hozzá(m) szólhatsz...