2011. szeptember 1., csütörtök

Csütörtök délután - Online közvetítés a HKT-ból

17.00 Kiss Ottó lelkipásztor vezeti az éneklést a közös alkalmon. Több éneket is énekeltünk az első negyedórában...

17.15 - Kiss Zoltán buzdít imára a 2Tim. 2:19-21 alapján. "Kérjük az Urat hogy tisztítson meg minket mint az Ő edényeit és könyörögjünk a ma esti szolgálatokért" Felállunk és közösen imádkozunk. Hangosan Székely Béla kiskapusi lkp. és Kiss Juhász Vilmosné(szül. Kelemen Annamária) imádkoztak.

17.25 - A gyermekek szolgálata énekkel kezdődött, majd beszámoltak a délelőtti foglalkozások témáiról, közösen elmondták az aranymondást, aztán ismét énekeltek.


17.30 - János Csaba testvér és családja bizonyságtételét hallgattuk meg az imakéréseikkel együtt...

17.40 - A tinik mondanak igeverseket és közösen énekelnek: "...Senki nem tud úgy szeretni, ahogy az Úr szeret..."
17.45 - Borzási Johanna bizonyságtételében beszámolt a gyergyói táborozáskor kapott lelki javakról...

17.50 -Simon András, Kiss Lehel, Kiss Juhász Vilmos, Kiss Ottó és Kiss Sámuel több hangra énekelnek. Szépen.
17.55 - Közösen imádkoztunk azokért a testvéreinkért(John Pendelton és gyülekezete) akik anyagilag is hozzájárultak a táborozási költségeink csökkentéséhez. Simon József tv. imája zárta közös imánkat.
18.00 - Vajda Miklós testvér és felesége Gernyeszegről, beszélnek arról hogy miként ismerték meg az Urat és hogyan szolgálják Őt. Az Úr betegség által szólította meg néhány évvel ezelőtt és úgy tért meg a betegágyon, majd a betegeknek hirdette először az Igét. Tehát az Úr a betegségét a saját és a mások javára fordította. Ma már 31 tagja van a gernyeszegi gyülekezetnek...

18.10 Szűcs Sándor tv.(lkp. Szatmárnémeti) a III.Móz. 13:1-6 alapján kezdte szolgálatát, melyben arra kereste a választ hogy mi a lelkipásztor feladata?

A. Mózes meghallotta az Úr hangját. A lkp. éljen úgy és viselkedjen úgy hogy meghallhassa az Úr hangját. A lkp. nem gazdasági igazgató, imaház takarító, egyéni vállalkozó, üzletember, hanem az Úr szolgája.

B. Az Úr szolgája aprólékosan, részletesen utána  jár a dolgoknak. Megismeri a testvéreket, kapcsolatot tart velük, törődik a nyájjal. Nem csak szövegelés a lkp. munkája.

C. Megszervezi a munkát. Megosztja, elosztja a feladatokat.

18.30
D. Igét hirdet. Nem showműsort ad, nem haknizik, hanem Krisztust prédikálja.


E. Családokat látogat. Utánuk néz, megkeresi őket. Közel kell lenni a testvérekhez...

F. Krisztus áldozatára mutat, amely által tisztulás van.


18.35
G. Elválasztja a tisztát a tisztátalantól. A lelkipásztor nem lehet kegyelmesebb, irgalmasabb mint az Isten. Ha Ő azt mondja hogy ki kell rekeszteni a tisztátalant, akkor ezt komolyan kell venni. A gyülekezeti fegyelem, az intés gyakorlása kiemelt fontosságú feladat a lkp. munkájában.

H. Fokozatosan állítja helyre a megtévedteket. 


I. Komoly úrvacsorai közösségre készíti fel a gyülekezetet.


18.42  Az igehirdetés után egyenként hangosan imádkozunk.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Itt hozzá(m) szólhatsz...