2012. január 25., szerda

Olaj a léleknek

az alábbi levél, amit ma továbbított édesanyám nekem Mezei Attilától. Ő Novák Zsolt szolgatársam munkatársa a gyergyószentmiklósi misszióban. Nekem azért is kedves az ő személye, mert amikor Zsolt még nem volt felavatva a lelkipásztori munkára, engem hívtak meg, hogy  Mezei Attila bemerítésére. Nagy öröm számomra látni azt hogy miként munkálkodik az Úr azokon keresztül akikhez testvéri-baráti szálak fűznek és akikért a gyülekezeteinkben itt a körzetben rendszeresen imádkozunk. Az Úr áldása legyen rajtuk! A gyergyószentmiklósi magyar baptista gyülekezet cigány missziójának honlapja itt érhető el.


Röviden bemutatkoznék, akik nem ismernek. Mezei Attila vagyok a gyergyoi gyülekezet tagja, aki szívvel lélekkel megpróbálja az Urat követni és szolgálni.(igaz még csak 4 éve) de hálás vagyok az Úrnak, hogy részese lehetek a gyergyoi missziónak, és egyike lehetek én is azoknak, akik a lehetőségeimhez mérten és gyenge egészségi állapotom mellet is szolgálhatom az Urat. Számomra ez kegyelem, mivelhogy szklerózis multiplexes mozgássérült beteg vagyok. Isten gondoskodik az övéiről mindig, és ezért fontosnak érzem, hogy lelkipásztorunknak Novák Zsolt testvérnek segítségére legyek amennyiben csak lehet és tehetem. Szavakban nem lehet leírni azt, amikor láthassuk és megtapasztalhassuk Isten munkáját. Valami csodálatos dolognak vagyunk részesei itt Gyergyóban. Kapuk nyílnak az evangélium számára. Hálás vagyok hogy egy új gyülekezet is, létrejöhetett. Öröm számunkra hogy most két gyülekezet lehet városunkban egy magyar és egy cigány gyülekezet. Úgy érzem, hogy feladatom van nekem is a gyülekezetben a cigány gyermekek vasárnapi iskolai tanítása, és az adományok (élelem, ruha,lábbeli) eljuttatása rászoruló családoknak. Hálás vagyok azért is, hogy időnként mikor szükség akkor szolgálataimmal is szolgálhatom az Urat és embertársaimat. Újból hangsúlyoznám ez nem más, mint kegyelem. Hálás vagyok Istennek, hogy időről időre meg érthetem a misszió munkaterületén, mit kell tennem és ez jó és kedves a mi Istenünk előtt. Ilyenek pl.: gyermek programszervezések, táborozások, kirándulások megszervezése, beteg sérült embereknek programszervezés. Külön nagy öröm számomra a cigány gyermekek vasárnapi iskola oktatása. Próbálok nagy hangsúlyt fektetni rájuk a tőlem telhető módon, mivelhogy ők a jövő cigány generációja és belőlük lesz majd a jövő cigány gyülekezete. Sokan elítélnek ezért de, ez nem enged engem elcsüggedni, mert az Urat látom ebben a munkában, én és társaim csak eszközök (vagyunk),vagyok. Öröm számunkra hogy hirdethessük az igazságot az Úr Jézus Krisztusról, és hogy Bibliákat osztogathatunk az embereknek egy olyan helyen ahol tilos volt olvasni Isten igéjét az embereknek. Veress Ernő bácsiék által a tavaly és az idén is eljutott hozzánk felajánlt támogatás a gyermekek részére karácsonyra. Hálásak vagyunk érte és hálásak az Úrnak, hogy nagy létszámú gyereket tudtunk összehívni a karácsonyi alkalmainkra. Karácsonyi csomagot adhatunk meleg teát, kalácsot és hallhatták Isten igéjét a gyermekek és szülök. Karácsonyi csomagokat készíthettek a cigány gyermekek a szegény magyar gyermekek részére egy osztályban, ahol nagy meglepetésben volt részük a magyar gyermekeknek. Ha bemegyünk közösen egy cukrászdába, akkor imádkoznak az asztalnál a gyermekek, imádkoznak az utcán, Énekelnek Istent, dicsőítik a város utcáin. Ilyent nem tudok én tanítani, és nem tud senki más. Ez az Úr Jézus Krisztus munkája. Könnyek fakadnak a szememben, amikor azt látom és hallom, hogy egy putriban élő cigány gyermek fel akarja ajánlani a magyar árva gyermeknek az ö karácsonyi csomagját. Ilyent csak Istenképes elvégezni a szívekben.Három gyermek alkalmat rendeztünk meg karácsonyra. Egyet a cigány gyermekek részére és kettőt a magyar gyermekek részére. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy láthassuk munkálkodását egy olyan területen ahol nem volt reformáció. Hisszük hogy eljön az ébredés ideje városunkban is, ami számunkra öröm és vágyjuk és öröm lesz a mennyben is. Addig is a mi feladatunkat híven végezve hintsük a magot, amivel megbízott Isten. 

Utóiratként: Jó az Úr szőlőjében munkásnak lenni. 

Szeretettel és Isten
áldásával Attila 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Itt hozzá(m) szólhatsz...