2011. február 6., vasárnap

Vasárnap - Kraszna

A magyar baptisták világszövetségének vasárnapján délelőtt itthon voltam szolgáltam és úrvacsorai alkalmunk is volt. Apósomék is megérkeztek kora délután, mert hazahozták Jéminát aki szerda óta velük volt Debrecenbe. Alighogy ebédeltünk délután 3-kor már indultunk is Krasznára ahol az evangelizációs sorozat befejező alkalmára hívtak a testvérek. Erre az ev. útra a feleségem is elkísért. Nem nagyon fordul elő ilyesmi, ugyanis általában ő szkott itthon maradni a gyerekekkel. Most azonban anyósomék még itt voltak egy ideig, majd Mirjám vigyázott a kisebbekre, Tirzát kivéve, mert ő velünk jött. Híri Károly testvérrel(Kiss Zoltán lkp. feleségének a testvérrel) utaztunk, aki a feleségén és fián kívül még Lukács György testvért és ifj. Híri Jánost is vitte magával.
Az ApCsel. 3:1-20 alapján hirdettem az evangéliumot a nagyon figyelmes gyülekezetnek. Külön öröm volt számomra hogy élőben énekelhettem együtt az énekkarral az egyik kedves énekemet("Ó ha szárnyam volna...", "Ó az út oly hosszú..."), amit sokszor szoktam hallgatni, nem csak az autóban, hanem itt a zenedobozban is...

Két fiatalemberrel maradtunk vissza imádkozni Kiss Zoltán lelkipásztor testvérrel, majd vacsorára Hajas Tiborékhoz mentünk a feleségemmel. A kislányunk pedig egy frissen szerzett barátnőjéhez, Kornéliához. Nagyon jó beszélgetésünk volt vendéglátóinkkal az asztal mellett, mert megoszthattuk egymással mindazt amit az Úr az ő és a mi házasságunkban is szépen munkált...
Miután onnan elindultunk magunkhoz venni a negyedik gyermekünket, ő azzal a kéréssel állt elő hogy szeretne a barátnőjénél maradni még egy napot. El voltunk hűlve a feleségemmel azon hogy ez a gyermek képes minket maga nélkül haza küldeni... Végül beláttuk hogy nem lesz kárára az az egy nap mert, nagyon összebarátkoztak Kornéliával és a nagymama(édesanyám barátnője) által előadott történetek egészen megfogták a kilányunkat. Így hát ott maradt keddig...
Miután Kiss Zoltán testvéréktől is elbucsúztunk, haza indultunk és Isten kegyelméből éjfélre már itthon is voltunk. Áldott legyen az Úr neve!!!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Itt hozzá(m) szólhatsz...